יום שלישי, 29 בנובמבר 2011

עולם של סיכונים

השאלות של משק הבית
משקי בית העומדים בפני החלטות השקעה בנושאי רכישת דירה שואלים תכופות לגבי העתיד. השאלות הנפוצות הן השאלות הבאות:
 1. האם העיתוי הנוכחי הוא העיתוי הנכון לרכישת דירה? האם מחירי הדירות יעלו בעתיד, או שהם בכלל צפויים לרדת?
 2. איזה סוג משכנתא כדאי כיום לקחת: צמודת-מדד, או אולי לא צמודה? האם כדאי ליטול הלוואה בריבית קבועה, או בריבית משתנה?
 3. האם השקעה פיננסית בשנים הקרובות היא השקעה אטרקטיבית, לאור הסימנים המתגברים של שפל כלכלי במשקי המערב?
אלו כמובן שאלות חשובות. אילו ידענו את התשובות לשאלות אלו יכולנו לנקוט בצעדים שיבטיחו לנו הצלחה כלכלית. הרצון העז שלנו להצליח בהשקעותינו גורם לנו לחפש בעקשנות תשובות לשאלות אלו. אנו כל-כך נואשים, שאנחנו מוכנים להמשיך ולחפש תשובות גם אם בהדרגה מתחוור לנו שאין תשובות אמיתיות לשאלות אלו – רק השערות, ולפעמים השערות מנוגדות זו לזו. אנחנו נתמיד ונחפש תשובות, כי אנחנו מתקשים לקבל מצב שבו נתבקש לקבל החלטות ללא תשובות ברורות לשאלות אלו. איננו מוכנים לקבל מצב שאין תשובות – שהעתיד אינו ידוע.

האם יש בכלל תשובות?
החיפוש העקשני מסוכן. הביקוש האדיר לתשובות יביא בסופו של דבר ליצירת תשובות כלשהן. אלא שאין אלה תשובות אמיתיות – אלו הן רק קביעות, אינטליגנטיות יותר או פחות, המתחפשות לתשובות. כי הוואקום החזק מזמין נבואות ותחזיות. מספיק שנסתכל בעיתונים ונראה את הנכונות לפברק תשובות כדי למכור עיתונים. מי שמתעקש על חיפוש תשובות הוא קורבן לגיטימי של תחזיות אלו: שאלות טיפשיות אינן מייצרות תשובות, אלא רק תחזיות שהטיפש מאמץ אותן כתשובות.

התוצאה היא שהסיכון האמיתי שקיים בעולמנו אינו ברור לנו. בנקודות בהן אנו נדרשים להחליט אנחנו מאמצים הערכות ותחזיות. אין בכך כל רע, שכן לצורך החלטה בתנאי אי-ודאות אנחנו חייבים לאמץ לעצמנו השקפת עולם. אבל החלטה רציונלית מחייבת הבנה שהתחזית שלנו יכולה גם שלא להתממש, שלמעשה אנחנו מהמרים על התממשותו של תרחיש מסוים, שבו בחרנו. הבעיה שלנו מתחילה מכך שאנו מתייחסים למציאות כאילו היא חסרת-סיכון: כאילו התרחיש שבו בחרנו חייב להתממש. אז הוא אינו חייב להתממש: אנו חיים בעולם של אי-ודאות.

כמה אמיתות
אם נרצה להצליח בעולם שלנו עלינו לאמץ כמה אמיתות:
 1. העולם שבו אנו חיים הוא עולם לא ודאי
 2. בעולם כזה תרחישים יכולים להתממש, או שלא להתממש
 3. חרדה, מוטיבציה לחיפוש תשובות והתבססות אמונות טפלות ("מחירי דירות תמיד עולים") אינם יכולים להקטין את אי-הוודאות בעולמנו
 4. יש ללמוד לקבל את המציאות. להכיר בקיומו של הסיכון. להכיל אותו. ללמוד לחיות איתו ולקחת אותו בחשבון
 5. יש להפסיק להתייחס להימורים שאנו עושים בחיינו כאילו מדובר בהשקעות המבוססות על מציאות חסרת-סיכון, כאילו מדובר בהשקעות שיניבו תשואות בטוחות
מקורות הסיכונים – תמונת מצב בסוף 2011
בהמשך מובאת רשימה של מקורות הסיכונים במצב הנוכחי בישראל. זוהי מן הסתם רשימה חלקית, וייתכן שהקורא מסוגל להרחיב אותה, אבל היא מנסה לומר משהו על ממדי אי-הוודאות הנוכחית ועל חוסר התוחלת שבהתעלמות מסיכונים אלו בקבלת החלטות על רכישת דירה כיום.

 1. רפורמות מבניות שננקטו בשוק ההון בישראל בשני העשורים האחרונים יצרו מציאות חדשה ומסוכנת. החיסכון ארוך-הטווח של הציבור, שקודם לכך היה מושקע בנכסים חסרי-סיכון – עבר הפרטה. כיום רוב החיסכון מושקע באפיקים שיש בהם סיכון פיננסי. ניהול ההשקעות מהווה בעצמו סיכון: קשרים לא טהורים בין מנהלי השקעות, בעלי שליטה ויזמים, בצד חוסר מקצועיות של מנהלי השקעות, גרמו לכך שכספי הציבור הושקעו באפיקים מסוכנים, וללא ביטחונות מתאימים. התוצאה היא שהחיסכון הפנסיוני של הציבור אינו מובטח כיום מפני סיכונים פיננסיים. על כולנו להפנים הבנה זו על כל המשתמע ממנה: הצורך בהגדלת שיעור החיסכון, הצורך בבחירה קפדנית יותר של מנהלי הנכסים שלנו, והצורך להרחיב את הבנתנו בנושאים של ניהול פיננסי
 2. הממשלה והסקטור הציבורי יצרו בזמנו הסכמי שכר לעובדיהם המבטיחים להם "פנסיה תקציבית". לפי הסדר זה שני הצדדים - העובדים והמעסיקים – לא הפרישו במשך השנים כספים לטובת תשלומי הפנסיה העתידיים, ואלה אמורים להיות משולמים מתוך תקבולי המיסים העתידיים. הפנסיה הסמויה יצרה הסדרים משונים, כמו פרישה מוקדמת לפנסיה והעלאות מואצות בדרגה לקראת או בעיתוי הפרישה לפנסיה, כשבכל המקרים מדובר בתשלומים סמויים על-חשבון משלם המיסים. אם נוסיף לאלו מדיניות נדיבה מידי של קיצבאות של מערכת הביטחון (לרבות פטורים ממס שגם הם הטבות סמויות מבחינה תקציבית) נקבל נטל עצום שמשלמי המיסים יצטרכו לשלם. נטל זה הוא פצצת זמן מתקתקת לתקציב הממשלה.
 3. הניסיון בשנים האחרונות לעודד את הסקטור היצרני נשען על מדיניות של הפחתת שיעורי המיסוי. בגלל אי-היכולת לפרוץ את מסגרת התקציב, הפחתת המיסים נשענה על הפחתה מקבילה של הצריכה הציבורית. המשמעות בשטח הייתה שחיקה הדרגתית של רמת השירותים הציבוריים ע"י "הרעבה תקציבית". התהליך הביא בסופו של דבר להתפרצות המחאה החברתית. "ועדת טרכטנברג" שהוקמה ע"י הממשלה במטרה למזער את הנזק הפוליטי הציעה תיקון של חלק מהמגמות, אבל היא אינה יכולה ליצור שינוי מהותי: מדובר בשמיכה קצרה מידי, ואי אפשר להבריא את השירותים הציבוריים ללא הגדלה משמעותית של המיסוי. למי שזכרונו אינו מגיע מספיק רחוק, בעבר ניסתה הממשלה לאזן את תקציבה ע"י קיצוץ ההשקעה הציבורית, ופיגור התשתיות בישראל הוא עדות לנזק ארוך-הטווח שמשלמים על "דיאטה" כזו. המחשבה הפופולארית על כך שתקציב הביטחון יכול לשמש מקור אמיתי להגדלת ההוצאה החברתית היא נאיבית, וזה עוד לפני שנתחיל לספור את האיומים הביטחוניים של ישראל.
 4. המבנה הדמוגרפי של ישראל גורם לכך שהמשק אינו מפעיל את מלוא כושר הייצור שלו. מגזרים שלמים במשק אינם משתתפים במידה סבירה בכוח העבודה ואינם נושאים בנטל הכלכלי והביטחוני. המגמות הדמוגרפיות גורמות לכך שמשקלם של מגזרים אלו עולה לאורך זמן. הדבר מקשה יותר ויותר על המשק להתמודד עם הצרכים.
 5. השינויים הדמוגרפיים משנים בהדרגה את שיווי המשקל השלטוני בישראל. המשטר בישראל הוא דמוקרטי, אבל מגזרי אוכלוסייה שאינם משתתפים בנטל, כאלו שאינם בעלי הבנה מספקת של ההחלטות העומדות בפני המדינה, ואפילו כאלו שאינם שולטים בשפה – מקבלים זכות מלאה להשפיע על מבנה הכנסת והממשלה בישראל ועל ההחלטות המדיניות והחברתיות הנגזרות. התוצאה היא משולשת: נדידה ימינה של הרוב הדמוקרטי שתרחיק את ישראל מהסיכוי להגיע להסכמים עם שכניה, ניצול הכוח הדמוקרטי להפקת הטבות חומריות למגזרים מסוימים על-חשבון מגזרים אחרים, וניצול הרוב הדמוקרטי לשינוי כללי המשחק הדמוקרטיים עצמם כדי להקל על הרוב להכתיב למיעוט.
 6. המזרח התיכון עובר שינויים. "האביב הערבי" הביא לנפילת משטרים טוטליטריים שיצרו שיווי משקל יציב באזור ואיזון ביטחוני נוח לישראל. השפעת המהפכות לא ברורה, אבל ייתכן שהיא תביא לשינוי לרעה של האווירה באזור. כשל כלכלי שילווה משטרים לא יציבים, גם בגלל בריחת הון מהמזרח התיכון, יביא להרעה ואולי אף למשברים כלכליים באזור. ייתכן שהסולידריות החדשה שתצמח תהיה יותר עוינת לישראל, ונותר עוד להוסיף את האיום המתגבר של כניסת נשק גרעיני לאזור. הסיכוי להתלקחות חדשה במזרח התיכון גדל, ואופי ההתנגשות הבאה עלול להיות שונה ולהשפיע במידה רבה יותר על החיים האזרחיים בישראל.
 7. המשבר הפיננסי שהחל בארה"ב ב-2007 מסרב לחלוף. למרות כמה סימנים חיוביים, בולטת העובדה שהמיתון האמריקני הוא הארוך ביותר מאז השפל הכלכלי של שנות ה-30' של המאה הקודמת, שמצבם של כ-15 מיליון משקי בית בארה"ב הוא עדיין מסוכן, שהמערכת הפיננסית נתונה עדיין תחת איום של קריסה, ושהחוב הפדרלי העצום שנוצר בשל מאמצי החילוץ מהווה איום על יכולת ההבראה החלקה של המשק. מעבר לאוקיינוס, המשבר הפיננסי חשף את חולשת האיחוד המוניטרי של אירופה והוא מאיים הן על הסדר המטבע האירופי והן על מדינות אירופאיות ספציפיות העומדות בפני אפשרות של קריסה כלכלית. בכל אלו קיימים סיכונים של "הדבקה", כשנפילת כלכלה אחת מסכנת מדינות אחרות. התמונה הכוללת אמנם אינה מעידה בהכרח על משבר עולמי מתקרב, אבל החשש קיים, וגם אם יתבדה – מדובר כנראה בשנים הבאות במצב של התאוששות איטית של משקי המערב מהמשברים. המשק הישראלי, שייצואו מופנה במידה רבה למשקי המערב, יסבול כנראה כתוצאה מהמצב הכלכלי
מסקנות?
הקורא המבוהל של הדברים הללו יחזור עתה לשאלות הקטנוניות שלו: מה בקשר לרכישת דירה? ומה בנוגע להרכב הלוואת המשכנתא?

הכוונה לא הייתה להבהיל, ולא לנבא שחורות. הכוונה הייתה רק לחזק את ההבנה שאנו חיים בעולם של אי-ודאות. שבעולם כזה יכולים להתפתח מספר תרחישים. רק כדי להמחיש: יכול להתפתח עימות צבאי באזור; המשק האמריקני יכול לחוות משבר פיננסי נוסף, עמוק יותר; האיחוד האירופי יכול להיקלע לקשיים, והאירו יכול לעבור שינויים מהותיים; הסיוע הצבאי והכלכלי שישראל מקבלת מארה"ב יכול לעבור קיצוץ מסיבי; ההצפה המוניטרית יכולה ליצור התחדשות עולמית של תהליכי אינפלציה; שער החליפין של השקל יכול לעבור שינוי קיצוני; היצוא הישראלי יכול לסבול מהתנגדות פוליטית בעולם על רקע אירועים במזה"ת, וכן הלאה. יש להבין לכן שאנו חיים בעולם שבו יש סיכון. שכל החלטה שלנו חושפת אותנו לסיכון. שהסיכון הוא מציאות חיים שיש לקבל אותה – לא להכחיש אותה. שאין לנו ברירה אלא לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות. שאין טעם לשאול שאלות טיפשיות שמא חס-וחלילה נקבל תשובות טיפשיות ונפעל לפיהן.

אז איך חיים בעולם של אי-ודאות? בעולם כזה עלינו לאמץ השקפת עולם משלנו לגבי העתיד. לשם כך עלינו להקשיב, לשקול ולהחליט. גם לאחר שהחלטנו חייב להיות ברור לנו שמדובר בהימור: התרחיש שבחרנו עלול שלא להתממש. לכן עלינו להכין עצמנו למצב כזה: להגביל את החשיפה לסיכון, לפזר סיכונים, לשקול מחדש בכל תקופה אם עלינו להישאר בבחירתנו הנוכחית או לשנות אותה.

ברמה המקרו-כלכלית כדאי שנבין שהדרישות שהועלו במסגרת המחאה החברתית כולן לגיטימיות. השאלה היחידה היא מהיכן נממן את המשאבים הדרושים. אפשר לקצץ בשימושים ציבוריים אחרים, ואפשר להגדיל את המיסוי. זו הכול שאלה של בחירה חברתית. רק מדבר אחד עלינו להיזהר: מכך שנדחוף את הממשלה למצב שהיא תבחר – מתוך חולשה - לממן את המשאבים הדרושים ע"י יצירת חוב. בעולם שלנו, ועוד יותר בעולם המסוכן שלתוכו אנחנו צועדים, התנהגות כזו תהיה לא אחראית, תגלגל את הבעיה לממשלות הבאות, והיא עלולה לשלוח איתות לשווקים הפיננסיים שישראל הופכת למדינה פחות אחראית ויותר מסוכנת. ולשווקים יש דרך אכזרית להגיב – אנו עדים לתגובות השווקים בשנה האחרונה לגבי יוון, פורטוגל וספרד.

יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

רשימת אורח: האם לקנות דירה עכשיו? - ד"ר יאיר דוכין*

 שוק הדירות למגורים עובר מאז שנת 2008 תהליך של "תיקון אלים" (כלפי מעלה) של מחירי הדירות, לאחר ירידת המחירים המתמשכת שאפיינה אותו בעשור שלפני כן, מאז שנת 1997. לאורך 10 השנים הללו ירדו מחירי הדירות בבעלות, ריאלית, בשיעור מצטבר של למעלה מ- 20%. שחיקת המחירים ההיא תוקנה בתוך פחות משנתיים, תוך יצירת תחושה בציבור - לדעתי בלתי מוצדקת - שמדובר בתהליך של "בועה".


אין פלא, אפוא, שבשנתיים האחרונות מרבים אנשים להעלות בפני את השאלה אם העיתוי הנוכחי מתאים לרכישת דירה. עבור רובם זוהי החלטה כבדה ביותר, שכן מדובר בהשקעת נתח גדול (לעיתים עיקרי) מכספם (חסכונותיהם לטווח ארוך), וברוב המקרים גם בכניסה להתחייבויות כבדות לטווח ארוך (משכנתא). השאלה מתחדדת עוד יותר היות ורכישת דירה, עבור מרבית משקי הבית, היא תהליך מורכב (פסיכולוגית ופרוצדורלית), המלווה בחששות כבדים, הנובעים הן מעצם החלטת ההשקעה והן משאלת העיתוי (האם קנינו היום ביוקר מה שמחר יהיה זול בהרבה?).


שאלת העיתוי מתחדדת, כמובן, לאור ההערכות המנוגדות המתפרסמות חדשות לבקרים על ידי חזאים ואנליסטים שונים, באשר למגמת המחירים בענף. בזהירות אומר, שמרבית ההערכות הללו אינן נשענות על ניתוח סדור של התהליכים הענפיים, וחלקן אף מופרחות לאוויר כבלונים המיועדים לשרת אינטרסים של מפריחיהם. הפרסום הבלתי פוסק של ההערכות הללו מחזק את תחושת הבלבול של חלק נכבד מרוכשי הדירות הפוטנציאליים - ואולי בעצם לכך שואפים חלק מיצרני התחזיות הללו?


במאמר הנוכחי אנסה לענות על השאלה אם העיתוי הנוכחי הוא העיתוי המתאים לרכישת דירה. לאותם אנשים שעבורם התשובה היא שלילית - אנסה להצביע על העיתוי המתאים.


כדי לענות על השאלה יש לחלק את ציבור רוכשי הדירות הפוטנציאלי לשני מגזרים עיקריים: הראשון - רוכשי דירות למטרות מגורים עצמיים; השני - רוכשי הדירות למטרות ההשקעה.


לרוכשים למטרת מגורים עצמיים המלצתי היא פשוטה: חפשו ומצאו את הדירה המתאימה לכם ביותר, ואותה תרכשו. אין טעם לדחות את הרכישה, שכן כל התחזיות על ירידות מחירים צפויות הן בעירבון מוגבל ביותר (כולל התחזיות המופיעות בהמשך מאמר זה), ועלולות להתבדות. התחזיות הללו מתאימות בעיקר למשקיע שמנהל את מערכת הסיכונים של תיק ההשקעות שלו, שכולל גם דירות מגורים, המניבות לו שכר דירה.


כאן ברצוני לפרט את כוונתי באמירה הדירה המתאימה. דירה מתאימה פירושה שמצד אחד הרוכש יכול לעמוד לאורך זמן בנטל הכלכלי הכרוך ברכישתה (החזר המשכנתא ותשלומים שוטפים אחרים), ומצד שני היא הטובה ביותר לצרכיו מבחינת גודל ומיקום (ברור שתמיד יש דירות גדולות יותר וממוקמות טוב יותר, אך הן כמובן, בדרך כלל, יקרות יותר).


לרוכשי הדירות למטרות ההשקעה, התשובה לשאלה מורכבת יותר ומחייבת ניתוח והערכה של מצב השוק כיום והערכת המגמות המסתמנות בו לשנים הקרובות.


במאמרים קודמים הצבעתי על סוף שנת 2011 כעיתוי הסביר בעיני להתאזנות שוק הנדל"ן למגורים, היינו סוף התיקון כלפי מעלה במחירי הדירות. האיזון, שאכן מסתמן, נובע, לדעתי, בעיקר מהגידול בהיצע, שמתבטא בעיקר בגידול המתמשך במספר התחלות הבנייה למגורים. גידול ההיצע השיג את הביקוש לתוספת דירות, שמקורו בעיקר בתוספת השנתית של משקי בית (לכך יש להוסיף ביקוש שולי בהיקפו לדירות להשקעה של תושבי חוץ, שאינן מיועדות להשכרה).


היות ומשך הזמן הנדרש לתגובת היצע בענף הבנייה הוא ארוך - בדרך כלל שנתיים ויותר - האיזון שהולך ומסתמן במגמת המחירים בשוק כיום (נובמבר 2011) הוא תולדת תגובה של יזמים בענף לעליית המחירים שהסתמנה החל משנת 2008. מכאן נובע, להערכתי, שתגובת היזמים ל"התקררות" המסתמנת בשוק כיום צפויה לבוא לידי ביטוי כמותי בתוך כשנתיים.


לתגובה הטבעית של היזמים בענף יש להוסיף גורם שעשוי לחזק משמעותית את מחזור העסקים הענפי: רמת הפעילות המשקית. סביר להניח, להערכתי, שההאטה הכלכלית המסתמנת בעולם תימשך לפחות במהלך שנת 2012, ואולי גם בשנת 2013. המשק הישראלי, שתלותו בפעילות הכלכלית בעולם גבוהה, צפוי לסבול לפחות מהאטה, אם לא למעלה מכך, של קצב הצמיחה.


בהתאם, צפויה תגובה של היזמים בענף הבנייה. אלו צפויים להיכנס (ומרביתם כבר נכנסו) למגננה, שפירושה צמצום והתאמה של היקף הפעילות ל"חורף הכלכלי" הצפוי, דהיינו הקטנת מספר התחלות הבנייה בפרויקטים שבהם ניתן לעשות זאת. התאמת ההיצע הצפויה, לא תאפשר למחירים לרדת בחדות.

להלן נתוני התחלות הבנייה לשנים 2006 – 2010 ותחזית התחלות הבנייה עד סוף שנת 2013:

להערכתי, ההאטה בענף תגיע לשיאה לקראת סוף שנת 2013, ומכאן נובעת התשובה לשאלה שהוצגה בראשית המאמר. העיתוי הנכון לרכישת דירה להשקעה הוא לקראת סוף שנת 2013. עיתוי זה צפוי לאפשר למשקיעים כניסה להשקעה בנקודת שפל ענפית שבה השוק צפוי להיות שוק של קונים. לאחר מכן צפוי שינוי במחזור העסקים, שבו יוכלו לקטוף את פירות השקעתם.

* ד"ר יאיר דוכין הוא חוקר נדל"ן ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים. רשימה זו פורסמה ביום 18.112011, בשינויי עריכה קלים, במוסף הנדל"ן של העיתון  "דהמרקר"

יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

שקיפות מבלבלת: על פרסום נתוני ההלוואות לדיור ע"י בנק ישראל

בנק ישראל החל השבוע לפרסם נתונים חדשים על שוק המשכנתאות בישראל. הנתונים שבנק ישראל מביא לידיעת הציבור כוללים נתונים חדשים, שהבנקים החלו לדווח לפיקוח על הבנקים לפי דרישה שהועברה אליהם בחודש אפריל השנה.

פרסום הנתונים היה מלווה בהצהרות הרגילות של הבנק המרכזי, על חשיבות החמרת הפיקוח על שוק המשכנתאות, אבל גם בכותרות מדאיגות. המוסף הכלכלי "ממון" של העיתון ידיעות אחרונות יצא היום (17.11) במאמר שכותרתו פסימית במיוחד: "זוגות צעירים לא יעמדו בתשלומי המשכנתא". מי שקורא את המאמר לומד שהבנקים מתנהגים בצורה חסרת-אחריות ודוחפים את הלווים התמימים ליטול סיכונים בלתי סבירים, בעיקר בגלל יחס גבוה מידי של התשלום החודשי להכנסת הלווים. התוצאה, לדברי המוסף, תהיה שלווים רבים ייקלעו לקשיים ודירותיהם יעוקלו ע"י הבנקים לצורך פירעון החוב, כשבדרך ייגרמו להם הפסדים כבדים.

לפני שכולנו מתעוררים בבעתה מסיוטי הגרעין האיראני, המתגמדים מול האסון החדש - החשש מקריסה צפויה של מעמד הביניים בישראל  - ננסה תחילה להבין מה בעצם אנו שומעים.

מה ביקש בנק ישראל מהבנקים?
בנק ישראל הוציא אמש (16.11.2011) הודעה לעיתונות שכותרתה "מידע על הלוואות לדיור". לפי הודעה זו,
"על רקע המגמות בשוק הדיור בשנים האחרונות, ובמטרה לשפר את יכולת המעקב והניתוח של ההתפתחויות בשוק האשראי לדיור, הרחיב הפיקוח על הבנקים את דרישות המידע מהתאגידים הבנקאיים ביחס לאשראי זה. בהתאם לכך, החל מחודש אפריל 2011, מקבל הפיקוח דיווח הכולל  נתונים מפורטים יותר מאלו שדווחו אליו בעבר".

מה שאנו למדים הוא, אם-כן, שהמפקח על הבנקים הרחיב את הפירוט שהוא דורש מהבנקים בדיווחים החודשיים שלהם. לפי המשך ההודעה לציבור אנו למדים שדרישת המידע מתייחסת לפילוח האשראי לפי שיעורי המימון, היחס בין התשלום החודשי להכנסת הלווה, מטרות ההשקעה, סוגי הלווים, תנאי ההחזר השוטפים, וכו'. הפירוט הנוסף נדרש למפקח על הבנקים כדי לשפר את יכולת המעקב אחר ההתפתחויות בשוק האשראי לדיור.

זו איננה ידיעה דרמטית. אין בה שום אמירה על הבנקים. אין מדובר גם בחדשות: תחולת ההוראה היא אפריל 2011, והדרישה לדיווח הועברה לבנקים עוד קודם לכן. מן הסתם קדמה לדרישה זו טיוטת הוראה, שאיפשרה להם להגיב על הדרישה העתידית ואף להיערך ליישומה.

הפירסום לציבור
מה שכן חדש הוא חשיפה של המידע לציבור הרחב. המפקח על הבנקים מקבל דיווחים חודשיים מהבנקים מאז ומתמיד. מאחר שבשני העשורים האחרונים עבר תחום המשכנתאות התפתחות מואצת – גם דרישות הדיווח המופנות לבנקים הלכו והתרחבו. זהו דבר מובן מאליו: משוק של אשראי ממשלתי, מוגבל כמעט כולו לזכאי משרד הבינוי והשיכון, עם מכסות אשראי, עם ריבית מסובסדת, עם מגזר הצמדה יחיד – הפך שוק המשכנתאות הישראלי לשוק תוסס ומגוון. כיום מדובר בשוק פרטי, עם סיכונים מורכבים, מגוון מגזרי הצמדה וסוגי ריביות. מטבע הדברים נדרשת הרחבה של הדיווח לצורך רגולציה. האירוע שמובא לידיעת הציבור אינו על עצם הגברת הפיקוח, אלא על כך שהמידע מובא מהיום לידיעת הציבור: רוב המידע כבר קיים בידי המפקח על הבנקים, אבל עכשיו הוא דואג לחשוף חלקים גדולים ממנו לציבור. זו אינה סיבה לדאגה – אם כבר זו סיבה לרגיעה. מעכשיו, לא רק המפקח על הבנקים ידע מה מתרחש בענף האשראי לדיור - גם אנליסטים וחוקרים אקדמיים יוכלו לעקוב אחר ההתפתחויות.

על בעיית הניתוח של מידע
אחת החולשות של מקבלי החלטות – פנים-אירגוניים כמו חיצוניים לאירגון – היא האמונה המוגזמת בתרומתו של המידע ליצירת תמונה, בעיקר זו של המידע השולי. כשאנו מנתחים את המידע הקיים מצטיירת בעינינו תמונה מסוימת. כדי להיות בטוחים בנכונות התמונה אנו נוטים להטיל את יהבנו על המידע הבא – זה שאיננו נמצא עדיין בידינו: אילו רק היה לנו חתך נוסף של הנתונים – היינו יכולים לדעת בדיוק מהי תמונת המצב.

זוהי מלכודת. כל אינפורמציה נוספת עונה על שאלה אחת ומעוררת שאלה אחרת. זהו מרוץ לא יעיל אחר מידע. לכן דיווחים נוספים וחתכים נוספים עלולים ליצור אשליה של הבנת התמונה, בעוד שהם מובילים רק להגדלת העלויות מעבר לנקודת היעילות: יותר כוח מיחשוב, יותר דיווחים, יותר משאבים בלימוד פרטים, אבל תוספת זעומה לטיב ההחלטות. מיגבלת תקציב יוצרת הזדמנות להתייעלות: הבנה מהן השאלות הקריטיות, מהו באמת המידע הנחוץ לנו לקבלת החלטות (או לרגולציה), ומהו סוג הדיווח שיספק את המידע. השאלה צריכה להיות חכמה וממוקדת: אינפורמציה כשלעצמה אינה מחכימה.

אחת המיגבלות הקשות בהקשר זה היא מיגבלת הממדים של המידע. המציאות היא רב-ממדית, אבל אנו מנסים להבין אותה ע"י כך שאנו גוזרים ממנה תמונות דו-ממדיות: יש לנו סוגי הלוואות, גודל הלוואות, סוגי הצמדה, סוגי ריבית, ערכי נכס, גיאוגרפיה של נכסים, עשרות מאפיינים אישיים של הלווה, ועוד – כיצד נוכל לגזור תמונות דו-ממדיות שיאפשרו לנו להבין באמת את שוק האשראי לדיור, כשמספר הווריאציות האפשריות הוא כ"כ גדול?

התשובה אינה בריבוי, אלא במיקוד: ביכולת להגדיר לעצמנו את השאלות החשובות, את המידע המינימלי הדרוש לנו כדי לגבש לעצמנו את התשובות לגבי המציאות, ואת הדיווח הדרוש להפקת מידע זה. המסקנה היא שמידע הוא כלי בידי מומחה – הוא אינו יוצר ידע בידי מי שאינו מבין את המציאות, אלא מבלבל אותו.

מה רוצים העיתונאים?
מידע מפורט יוצר הזדמנויות-פז. הרבה פרטים חדשים נחשפים. אפשר כעת לקחת שפע של נתונים חדשים, להצביע על מימצאים ולכתוב סביבם פרשנויות והשערות. יותר מזה: ניתן ליצור כותרות שיסייעו למכור עיתונים.

האם באמת הזוגות הצעירים לא יעמדו בתשלומי המשכנתא? האם באמת הם אינם מסוגלים להבין את מצבם הכלכלי ומקבלים החלטות חסרות-אחריות? האם הבנקים למשכנתאות אינם בעלי ידע בתחום סיכוני אשראי והם מעמידים הלוואות מסוכנות מבלי להבין זאת? או אולי מדובר בבנקים חסרי-לב הקושרים נגד הלווים התמימים מתוך כוונה זדונית להפיל אותם בפח ולעקל את דירותיהם תוך שהם גורמים להם נזקים? או אולי מדובר בעיתונאים יצרני היסטריה למחייתם?

יום חמישי, 10 בנובמבר 2011

הון בנקאי וסיכון בנקאי: מדוע דרוש פיקוח על הבנקים?

ברשימה שהתפרסמה בבלוג זה ביום 19.10.2011 ראינו שבשוק ההון יכול להתקיים שיווי משקל תחרותי שבמסגרתו ייקבע שיעור המינוף של כל חברה – היחס בין ההון העצמי לבין החוב החיצוני. האפשרות ששיווי משקל זה יתקיים ללא התערבות של גורם חיצוני נובעת מכך שהשותפים לעיסקה –בעלי המניות ובעלי החוב - פועלים כל אחד לטובת עצמו (ובכיוון הפוך זה לזה): בעלי המניות מנסים להגדיל את שיעור המינוף ככל האפשר כדי להגדיל את רווחיותם ובעלי החוב מנסים להקטין את שיעור המינוף ככל האפשר כדי להבטיח את כספם. במערכת זו יש חשיבות מיוחדת לבנקים: התמחותם ההיסטורית היא הערכת סיכוני אשראי, ויש להם את הידע, כלי הבקרה ומנגנוני הערכת הסיכון הדרושים כדי לנהל את הסיכונים ביעילות.

הבנקים, לעומת זאת, שגם הם עצמם חברות עיסקיות המנסות לגייס חוב (פיקדונות מהציבור) - פועלים בסביבה שונה. ההחלטה על שיעור המינוף שלהם אינה נתונה למשחק הכוחות הרגיל של השוק: הרגולטור הוא שקובע עבורם החלטה זו, או לפחות מגביל את יכולתם למנף את ההון העצמי.

מדוע לגבי בנקים הנוהג הוא שונה מאשר לגבי חברות עיסקיות אחרות? האם יש הבדל בין בנק לבין חברה מסחרית אחרת? מי זה המפקח על הבנקים שנטל לעצמו סמכות לקבוע לבנקים שיעור הון מינימלי ומהו הבסיס המוסרי (או לפחות המקצועי) להתערבות זו?

מה מיוחד במערכת הבנקאית?
התשובה הראשונה היא שבנק איננו ככל חברה עסקית אחרת: בנק הוא גוף עסקי שהוא פגיע יחסית לחברה עסקית רגילה, ומצד שני יש לו פוטנציאל גבוה ליצירת נזק לסביבתו במקרה שייקלע לקשיים: ההיסטוריה מלמדת שלמשבר בנקאי יש השלכות כלכליות וחברתיות משמעותיות.

הבנקים אחראים ליצירת הכסף במשק המודרני. זה אולי נשמע מוזר, כי אנחנו רגילים לחשוב שכסף הוא שטרות ומטבעות שמדפיסה הממשלה, ולכן כדאי לחשוב על הדבר הבא: הפרטים אינם מבחינים בין כסף מזומן (אותם שטרות ומטבעות) לבין פיקדונות שיש להם בבנק – שני אלה עונים בעיניהם על השאלה "כמה כסף מזומן יש לכם?". לכן, כמות הכסף הכוללת במשק (או, בשמה המקובל: אמצעי התשלום) אינה מוגדרת ע"י מציאותו של כסף פיסי  אלא מושפעת גם ע"י המידה שבה הבנקים "מייצרים" כסף באמצעות פיקדונות. קיימת חשיבות מיוחדת ליציבותה של כמות הכסף: אי-זהירות ניהולית, שתביא לקיצוץ משמעותי של היקף האשראי והפיקדונות - יכולה לגרום למשבר פיננסי; הצפה של המשק בכסף תגרום להתפתחות תהליך אינפלציוני.

השיטה שביסוד הבנקאות המודרנית הופכת את הבנקים לפגיעים: לבנקים אין כיסוי מלא במזומן לפיקדונות הציבור, מכיוון שהם השתמשו בכספים שהופקדו בהם להעמדת אשראי. תיאורטית, במצב שבו מספיק מפקידים יופיעו בשערי הבנק כדי למשוך את פיקדונותיהם – הבנק יגיע לנקודה שבה הוא ייאלץ להשיב את פניהם ריקם ולהודיע להם שהוא איננו יכול להשיב להם את כספם.

אין מדובר כאן בסיכון אשראי: נכסי הבנק בטוחים, ואם יינתן לבנק מספיק זמן הוא יצליח לגבות מהלווים את חובותיהם, לפי המועדים הנקובים בהסכמי האשראי שחתמו עליהם. מדובר בבעיה של תזמון: ברגע נתון, הבנק אינו יכול לפרוע את חובותיו-הוא, שהם בעיקר פיקדונות לפי דרישה. סיכון זה מוגדר סיכון נזילות, והוא אחד מהבעיות הקשות של מערכת בנקאית: מצב שבו מתהווה איום שבנק מסוים לא יצליח לעמוד בהתחייבויותיו גורם לתגובת שרשרת, כשמפקידים מגיבים בגל של משיכות כדי להבטיח שהם ועסקיהם לא ייפגעו מבעיית הבנק, והבעיה מתרחבת במהירות לכלל המערכת הבנקאית בגלל קשרי הגומלין בין הבנקים.

ההכרה בכך שהמערכת הבנקאית מהווה למעשה "פירצה" ביציבות המערכת הכלכלית, ושלחדירת זעזועים למערכת הבנקאית יש השלכות חמורות על יציבות המערכת כולה, גרמה לכך שרגולטורים לא התירו לבנקים לפעול באופן עצמאי והפעילו מספר מנגנונים מייצבים למערכת:
 • ביטוח פיקדונות ממשלתי כדי להרגיע את משקי הבית ולמנוע הסתערות המונית של מפקידים המנסים להציל את כספם (בישראל עדיין לא הונהג ביטוח כזה, ומן הסתם כולם מעדיפים להנהיג אותו רק לאחר המשבר הבא)
 • קביעת מינימום נזילות (יחס בין הפיקדונות לבין הסכום שהבנק צריך להחזיק במזומן) ופיקוח צמוד על שמירה שוטפת על נזילות זו
 • נכונות לבוא לעזרת כל בנק שייקלע למצוקת נזילות
 • פיקוח צמוד על הבנקים, שאין לו מקבילה בשום מערכת עסקית אחרת, כדי למנוע מהבנקים להיכנס להרפתקאות המסכנות אותם

תשובה שנייה
ראינו למעלה שלמערכת העסקית ישנם "כלבי שמירה" – אלה הם הבנקים, הבוחנים בשבע עיניים את התנהלות החברות העיסקיות ואת חשיפתם-הם לסיכוני אשראי הנובעים מלקוחותיהם. לרוע המזל, לבנקים אין "כלבי שמירה" משלהם: להם אין בעל חוב שמסוגל לשמור על האינטרסים שלו בצורה אפקטיבית. משקי הבית אינם מסוגלים להעריך בכוחות עצמם את טיב התנהלות הבנקים, ולכן הם אינם מודעים לחשיפה שלהם לסיכון. בבואם להפקיד כספים בבנקים הם אינם מקפידים, ובעיקר אינם מסוגלים, לבחון את חוסנם של הבנקים.

ההכרה בסיכון הגלום במערכת הבנקאית וביכולתה להעביר את הנזק לכלל המשק, ומצד שני חוסר היכולת של משקי הבית לשמור על רמת הניהול של הבנקים - גרמו לכך שמדינות אינן משאירות את המערכת פרוצה ומפעילות רגולציה לשמירה על יציבות הבנקים. תפקידה העיקרי של רגולציה זו הוא להחליף את משקי הבית: לבחון באופן שוטף את התנהגות הבנקים, להכתיב להם כללי בטיחות מחייבים, ולהבטיח שהם נוהגים בהתאם. מבחינה זו הפנייה החוזרת של הבנקים לציבור כדי שיסייע להם להתנגד לדרישות המפקח היא תופעה מוזרה: משקי הבית צריכים לראות את המפקח על הבנקים כנציגם הישיר, העושה כמיטב יכולתו לשמור עליהם מנזקים שיכולים להיגרם להם ע"י התנהגות לא-אחראית של הבנקים. 

אגב: לא כולם מודעים לסמכויות הניתנות במדינה מודרנית לרגולטור: הוא יכול להיכנס לבנק בלא הודעה מוקדמת ולהפקיע לאלתר את ניהול הבנק מההנהלה הקיימת.

תשובה שלישית
בעקבות המשבר הפיננסי האחרון אנו מודעים גם להיבט נוסף של התנהגות הבנקים: נטייתם ליטול על עצמם סיכונים מוגזמים.

אין מדובר כאן בחשש תיאורטי. בתקופת הגיאות הכלכלית האחרונה, שנמשכה עד לפרוץ המשבר הנוכחי, הבנקים באירופה ובארה"ב הגדילו את רווחיהם בהתמדה ע"י הגדלת החשיפה לסיכונים ובעיקר הגדלת שיעור המינוף. נטילת הסיכונים נעשתה כשהבנקים מנצלים כל פירצה חוקית לכך, כולל באמצעות מוצרים פיננסיים מתוחכמים שעקפו את מיגבלות הרגולטור. אם יש לקח בולט מהמשבר הכלכלי האחרון, זוהי התובנה שהבנקים יצרו מצב בלתי סביר: נטילת הסיכון בתקופת הגיאות הזרימה רווחים נאים לבעלי המניות, אבל משהתממש הסיכון – הם ניצבו בפני סכנה יציבותית המאיימת על כלל המשק, כשבכך הם מכריחים את הממשלות להציל אותם (ואת הציבור כולו) ממשבר כלכלי ע"י הזרמת כספי ציבור להצלת הבנק. המשחק שיצרו הבנקים הוא לכן משחק אסימטרי שבו הם נהנים מרווחיות גבוהה שמקורה בנטילת סיכונים, כשהמזימה היא שמשלם המיסים יישא בתשלום הנזק במקרה של התממשות הסיכון. 

יכולתם זו של הבנקים להטיל את הנזק על אחרים נובעת בעיקר מגודלם העצום: אפשר היה להניח לבנק קטן להתמוטט, ולגרום לנזק בעיקר לבעלי המניות שלו, אבל בנקים גדולים הם בדרך כלל "גדולים מכדי ליפול". הדבר הופך אותם למקור סכנה לכלכלת המערב. זוהי גם הסיבה לדרישה המופנית כיום כלפי הממשלות להגביל את גודלם של הבנקים כדי למנוע מצב שהממשלות ייאלצו לחלץ בנקים שנקלעים לצרות כדי למנוע פגיעה בכלל המשק.

המקור להתנהגות זו של הבנקים אינו טריוויאלי. לכאורה, שיקולי בעלי המניות של הבנקים הם ארוכי-טווח והיו צריכים לגרום לכך שניהול הסיכונים בבנקים יהיה מקצועי ושמרני – מדובר הרי בנכס שלהם. ובכל זאת אנו רואים שבמשבר האחרון התנהגות הבנקים בארה"ב (וגם במדינות אחרות) הייתה הפוכה: הם נכנסו לסיכונים עצומים, לרוב ללא שקיפות ראויה ואפילו בלא שהדירקטוריונים שלהם-עצמם הבינו את גודל החשיפה לסיכונים. הם יצרו בשל כך "פצצות זמן" סמויות, ואלו התפוצצו כעבור שנים ופגעו אנושות בהם, במערכת הפיננסית הבינלאומית ובמערכת הכלכלית העולמית.

לא נאריך, ונסתפק בהבאת המסקנות העיקריות שכבר התפרסמו: שמדובר בניגוד אינטרסים בין מנהלים לבין בעלים, כשהראשונים ממוקדים בהישגים קצרי-טווח בעוד שהאחרונים מעוניינים דווקא ברווחיות לטווח ארוך; שמדובר בתחרות קיצונית בין הבנקים, שהביאה אותם לחפש בכל מחיר גידול נוסף ברווחיות; ושמדובר בשיטת תגמול לקויה, שנותנת תמורה מוגזמת למנהלים ומתגמלת אותם בעיקר על הישגים קצרי-טווח.

התוצאה היא שעוד יותר מבעבר מתברר שמערכת הבנקים אינה יכולה לפעול במשטר חופשי, והאחריות ליציבותם של הבנקים חייבת להיות מוטלת על המדינה. המדינות, לכן, משגרות את המפקחים על הבנקים לוודא שהבנקים אכן מתנהלים כהלכה. חלק חשוב מהשגחה זו נעשה ע"י החמרת הפיקוח השוטף והחמרת דרישות ההון - יחסי ההון המינימליים שהבנקים מחויבים בהם.