יום ראשון, 24 ביולי 2011

אוהלים בשדרות רוטשילד

לפתע הופיעה בישראל מחאה חברתית הממוקדת בנושא קשיי הדיור.

המחאה מפתיעה במהירות שבה צברה עוצמה, בכך שהיא ממוקדת דווקא בנושא הדיור, ובקבוצות האוכלוסייה המשתתפות בה. לא היו סימנים מקדימים לגל המחאה, למעט אולי המחאה המפתיעה בקשר למחירי גבינת הקוטג', והיא הפכה בבת-אחת לאירוע רב-מוקדי. ייתכן שהמהירות שבה התפתחה המחאה נובעת מהתקשורת המודרנית, מבוססת האינטרנט. השאלה היותר חשובה היא אם מדובר בסופה המאיימת לפרוץ, ומה תהיינה תוצאות האירוע שאנו עדים לו.

מה פתאום דיור?
מפתיעה העובדה שהמחאה שצברה את העוצמה הרבה ביותר היא דווקא מחאה בנושא הדיור. לאורך מספר שנים חלה התדרדרות מתמשכת של מערכות ציבוריות והרעה במצבן של קבוצות אוכלוסייה. נושא הדיור לא היווה לכאורה בעיה, עד לעליית המחירים הנוכחית שהחלה בשנת 2008: במשך שנים ארוכות חלה דווקא ירידה ריאלית של מחירי דירות. בניגוד למצב הדיור, חלה התדרדרות מתמשכת של שירותי הרפואה הציבורית ושל מערכת החינוך, חלה התייקרות נמשכת של המזון, מתרבים המקרים של גילויי שחיתות מצד אנשי ציבור ופקידי ממשלה, חלה נסיגה בסיכויים להגעה להסדר מדיני עם הפלסטינים, חלה הקצנה באיבה ובחיכוכים בין קבוצות השמאל והימין בפוליטיקה ובין דתיים לחילוניים, ועוד. ועל כל אלו מעיבה ההחמרה במצב הביטחוני: הליקויים שהתגלו בתפקוד הצבא במלחמת לבנון השנייה, ההפקרה של יישובי הדרום להתעללות צבאית מצד החמאס, והאיום המתגבר על העורף הישראלי בעימות הצבאי הבא. ולמרות זאת, מכל הבעיות הללו דווקא בעיית הדיור זכתה לתגובה נלהבת של הציבור.


אני מציע לחשוב על אפשרות שהכוח המניע את המחאה אינו נושא הדיור, אלא תחושה כללית של חשש לגורלו של החלום הישראלי. נושא הדיור הוא רק הדבק, המכנה המשותף, שמחבר את קבוצות האוכלוסייה השונות ויוצר בסיס לפריצת מחאה עממית.

מה פתאום קבוצת אוכלוסייה זו?
גם אם המניע האמיתי למחאה הוא מצב הדיור - המחאה אינה נובעת מקבוצות האוכלוסייה שבהן מתמקדת באמת בעיית הדיור בישראל. בעיית הדיור החמורה מתמקדת באוכלוסייה הערבית, באוכלוסייה החרדית הצומחת במהירות, בדור הצעיר של תושבי הפריפריה, ובאופן כללי באוכלוסייה מעוטת-יכולת. הקלסתרים הניבטים מאקרני הטלוויזיה אינם כאלה: מדובר ככל הנראה בקבוצת אוכלוסייה צעירה, מקושרת, בני מעמד הביניים, החשים שעליית מחירי הדיור מאיימת על יכולתם להגשים את שאיפותיהם הכלכליות בשנים הקרובות. המקטרגים כנגדם רואים בהם צעירים מפונקים, המתלוננים על הצורך להתאמץ כדי להגיע לבעלות על דיור ודורשים לקבל ממישהו אחר ("המדינה" – כאילו שיש ישות כזו שיש באמתחתה דיור מוזל לספק לכל דורש) זכות להתגורר דווקא באזורים הגיאוגרפיים של שיא הביקוש מבלי לשלם את המחיר האמיתי של הדיור.

האם יש בישראל משבר בתחום הדיור?
מצב הדיור שונה ממה שניתן להסיק מהכותרות הראשיות של השנתיים האחרונות. אין משבר דיור בישראל: למעלה משני מיליוני דירות קיימות כיום בישראל (המספר המדויק אינו ידוע לי ולדעתי לא קיים בישראל סקר תקופתי סדיר על מצב הדיור), וקרוב ל- 70% ממשקי הבית גרים בדירות בבעלותם – שיעור גבוה מאד בהשוואה בינלאומית. מערכת פרטית די-מפותחת של מתווכים פיננסיים מאפשרת לרוב משקי הבית להגיע לרכישת דיור בסיוע אשראי חופשי, והממשלה מסייעת לקבוצות מעוטות-יכולת. במשך כעשור – בשנים 1996 עד 2007 - חלה ירידה מתמשכת של מחירי דירות במונחים ריאליים, וזאת למרות שבמדינות המערב התפתחה באותן שנים בועת נדל"ן קטלנית. צמיחה כלכלית מתמשכת של המשק גרמה לכך שלאורך השנים השתפר כוח הקנייה של הציבור במונחי דיור. האטת קצב הבנייה של דירות חדשות לא נבעה מחסמים ביורוקרטיים, אלא מביקוש נמוך לרכישת דירות.


מהלך הדברים השתנה בשנים האחרונות. הפחתת הריבית ע"י בנק ישראל בתגובה למשבר הפיננסי העולמי יצרה הזדמנות נדירה למשקי בית לבצע השקעה ממונפת בדיור, ורבים מהם אכן ניצלו הזדמנות זו, הן לרכישת נדל"ן, לרבות רכישה לצורך השקעה,  והן להוזלת עלות האשראי הקיים (מיחזור הלוואות משכנתא). כתוצאה מהופעת ביקוש זה (תוצאה שלא הייתה צפויה: ברוב מדינות המערב מחירי הדיור צנחו דרמטית בשנים אלו) - מחירי הדיור החלו לעלות. כיום, לאחר שלוש שנים של עליית מחירים מהירה, פועלים הממשלה ובנק ישראל לעצירת העלייה של מחירי הדירות, ולדבריהם קיימים כבר סימני האטה בשטח. אם כל מה שנאמר עד כה נכון – אין בכלל מקום למחאה. לכל היותר: לאכזבה על האופן שבו העניינים השתלשלו בשנים האחרונות.

מה כן מדאיג בהתפתחות בתחום הדיור?
למרות האמור לעיל, יש כמה התפתחויות שליליות בתחום הדיור. מאז תחילת שנות ה-90', כחלק מהמאמץ לייצוב המשק לאחר השנים הארוכות של האינפלציה, הממשלה הסתלקה בהדרגה מתפקידה ההיסטורי בשוק הדיור. היעד ההיסטורי של מדיניות האכלוס הממשלתית היה לאפשר לרוב משקי הבית להגיע לדיור בבעלותם, ולשם כך בעיקר לספק סיוע לרכישת דיור לקבוצות האוכלוסייה החלשות. שלא במיתאם ליעד זה, היעד המקרו-כלכלי של הממשלה היה להקטין את מעורבות הממשלה במשק. בהתאם, הופעלה סידרה של רפורמות שהביאו להפרטת מערך המשכנתאות, כך ששוק המשכנתאות הישראלי כיום הוא ברובו שוק פרטי.


למי שאינו מכיר מקרוב: אין מדובר באימוץ של פילוסופיה אמריקנית, כפי שניתן אולי לחשוב, שכן מערכת המשכנתאות האמריקנית נשענת בעיקר על כרעיים ממשלתיות. הייתה כאן בעיקר הפקרה מכוונת של משקי הבית לגורלם, ותקווה שרובם יצליחו להתמודד עם שיטה של שוק אשראי פרטי. וכך, בתוך פחות משני עשורים, הופרט רוב המערכת והסיוע הממשלתי לדיור הצטמצם לקבוצות אוכלוסייה חלשות במיוחד, בעיקר במיגזר החרדי ובהתיישבות מעבר לגבולות "הקו הירוק". קבוצות אוכלוסייה אחרות, בעיקר רוכשי דירות באזורי הביקוש – נשענות כיום לחלוטין על שוק אשראי פרטי.


אלא שהוואקום שנוצר ע"י "התאדות" הסיוע הממשלתי לדיור לא נתמלא ע"י הסקטור הפרטי – הוא אינו יכול להתמלא. קבוצות אוכלוסייה חלשות, שבעולם הישן של סיוע ממשלתי פרוגרסיבי זכו לתמיכה מוגדלת – נחשבות נחותות בעולם החדש, זה של האשראי הפרטי. לכן הן מתקשות להגיע לרכישת דיור, ובכל מקרה נדרשות לשלם מחיר גבוה יותר תמורת האשראי מאשר קבוצות אחרות, מבוססות יותר.


התוצאה של תהליך מתמשך כזה צריכה להיות הצטברות ביקוש לדיור שאינו מתממש ("ביקוש כבוש"), ירידה בשיעור המשפחות המתגוררות בדיור בבעלותן, ומצב שבו הדירות החדשות נרכשות ע"י קבוצות אוכלוסייה מבוססות המשכירות אותן לקבוצות אוכלוסייה מבוססות פחות. האם יש אסמכתא לדברים אלו? לצערי המעקב הסטטיסטי אחר מצב הדיור בישראל אינו מספק נתונים אלו. אני, לפחות, איני מכיר נתונים כאלו. אם הנתונים אכן יצביעו על התפתחות זו - זהו היפוך של מדיניות הסיוע הממשלתית ההיסטורית, זהו נזק חברתי מצטבר.

הבעיות בתחום הדיור אינן גלויות עדיין. מדובר כאן בפצצת זמן חברתית שמאיימת עלינו, אבל טרם נחשפה. הבעיה אינה ממוקדת ביושבי האוהלים בשדרות רוטשילד. אם כך, מהו הדלק המפעיל את המחאה הנוכחית?

היסטוריה: ישראל נחלצת ממשבר כלכלי מתמשך
המשבר הכלכלי הקשה שבו נמצאה ישראל בעשור שלאחר מלחמת יוה"כ (1973) הביא בסופו של דבר לנקיטה במדיניות כלכלית אגרסיבית לייצוב המשק. מדיניות זו, שננקטה החל מ-1986, כללה רפורמות כלכליות נמרצות, שיישומן עדיין נמשך עד היום. הישגי המדיניות הכלכלית היו אדירים: קוצץ גודלו של הסקטור הציבורי, הוגבל הגירעון הממשלתי האדיר, צומצם בהצלחה החוב הלאומי, שופר לבלי הכר מאזן התשלומים, יוצב ערכו הבינלאומי של השקל ונכבשה האינפלציה. כחלק מצמצום הסקטור הציבורי הופרטו במהלך השנים פונקציות ממשלתיות רבות, קוצצו שירותים ציבוריים וננקטו צעדים להוצאת הממשלה מתחומים כלכליים שונים. מדיניות זו נחלה הצלחה, כפי שניתן לשפוט מהצמיחה הכלכלית שבאה בעקבותיה, ומהגידול המהיר ברמת החיים של התושבים.

להצלחה יש מחיר חברתי
להצלחה הכלכלית היה מחיר חברתי: לא כל מגזרי האוכלוסייה נהנו ממנה במידה שווה. התנועה לעבר משק פרטי תחרותי הייתה כרוכה בשינוי אידאולוגי-תרבותי: הטמעת האידאולוגיה הקפיטליסטית בדבר חשיבות התחרות החופשית להגברת היעילות, אימוץ עקרונות הליברליזם הכלכלי כתפיסת חופש, וקבלת עליונותו של האינדיבידואליזם. מצבו של הצרכן השתפר, אבל מנגד האיגודים המקצועיים איבדו מכוחם בשם התחרות המשוכללת, ועובדים איבדו את התנאים הסוציאליים שלהם. הסביבה העיסקית החדשה היא מקום פחות בטוח לעובד: נפגע הביטחון הסוציאלי בעבודה, הביטחון התעסוקתי שהיה לעובדים בעבר הולך ונמוג, ותוואי ההכנסות של העובד אינו עולה בהכרח על פני השנים. מיזוגים ורכישות ותכניות הבראה של החברות הפרטיות גורמים לפליטת עובדים ותיקים, שמגלים לחרדתם שייתכן שהם נפלטו לגמרי משוק העבודה. המחיר המוצנע של העולם התחרותי הולך ומתגלה לציבור: האכזריות הדרוויניסטית של העולם הקפיטליסטי ושל תהליך הגלובליזציה מפרידה בין גורלות, כשחלק מהאוכלוסייה מתעשר וחלק אחר נפגע.

מצליחנות
בשלב התרבותי הנוכחי ההצלחה הכספית מעידה לכאורה על טיבו של האדם. הצגה לראווה של הצלחה כלכלית (רכוש, הופעה חיצונית, סגנון חיים) היא חלק מהתגמול הראוי של הפרט, כפי שבאירגונים היררכיים בעלי תפקידים נושאים סימני מעמד על כתפיהם. בכך, כל אחד יכול להיווכח עד הצליח הזולת. בעולם הזה, שמפריד בצורה בוטה בין עשירים ושאינם עשירים – העשירים זוכים להוקרה ציבורית, ואפילו הופכים לגיבורי תרבות. תקשורת מסחרית מעצימה את ההבחנה בין מצליחנים לשאר. זהו שינוי עמוק לעומת החברה הישראלית ההיסטורית: לא אלו היו גיבורי התרבות של בחרותי.

לוזרים
בעולם החדש יש לאילו שלא משתתפים בחלוקת השלל שתי בעיות: האחת – מצבם האובייקטיבי התדרדר, אם בגלל שהם קורבנות ישירים של פירות התחרות והגלובליזציה (פועלי תעשייה שנסגרה, עובדים ותיקים לא מיומנים, עובדי קבלן וכו') ואם בגלל שהם אינם זוכים להשתתף בחגיגה (עובדי הסקטור ציבורי, מקבלי קיצבאות וכו'); השנייה – בעולם שבו ההצלחה הכלכלית מובלטת ע"י הצגתה לראווה, חוסר הצלחתם להשתתף בחגיגה מומחש.

האומנם תחרות חופשית?
הכלכלנים מצדדים במשק המונע ע"י כוחות שוק ומונים את יתרונותיו. הקידמה הכלכלית שמציעה כלכלת שוק גובה אמנם מחיר חברתי, אבל זהו מחיר ידוע מראש, והחברה המערבית מוכנה לשלם אותו תמורת השיפור הכללי ברמת החיים. נפילתם של המשטרים הסוציאליסטיים עוד הגבירה תובנה זו. אז היכן הבעיה?


הבעיה הראשונה היא שהציבור מתחיל להבין שהוא שילם מחיר מבלי לקבל תמורה. הולכת ומתבהרת התופעה שבניגוד לתיאוריה על תחרות חופשית, ההצלחה הכלכלית של העשירים בישראל אינה נובעת מתרומתם הייחודית לכלל החברה אלא דווקא מיכולתם לשנות את חלוקת ההכנסה לטובתם, כלומר שיפור מצבם על-חשבון שאר הציבור. בדרך לעושר, רובם לא המציאו המצאות שתרמו לאנושות, לא הקימו חברות ולא השביחו אותן, לא יצרו מקומות עבודה חדשים, לא תרמו דולר ליצוא – הם עשו את הונם כאן, בתרגילים של קנייה ומכירה של חברות ונכסים תוך ניצול רצונה של הממשלה להקטין את מעורבותה במשק. הם לא תרמו לתחרות – הם הקטינו אותה ע"י השתלטות על מונופולים ומוקדי כוח. בדרכם, הם גייסו לשורותיהם את בכירי המגזר הציבורי לשעבר: פקידי אוצר, רגולטורים, ראשי מערכת הביטחון  וכו'. הם יצרו נורמה חדשה של שכר ליקיריהם שמשולמת ע"י הציבור הרחב (המחזיק ברוב המניות בחברות הנתונות לשליטתם) בטענה שמדובר בשכר הולם המשקף ערך-שוק. בדרכם הם השתלטו גם על חלקים ניכרים מהסקטור הפיננסי בישראל, ובכך לא רק שביצרו את גישתם למקורות מימון זולים (ומסכנים בכך את יציבותה של המערכת הפיננסית) אלא גם השתלטו על מונופולים פיננסיים. מחאת גבינת הקוטג' היא אולי נקודת מיפנה, כשהציבור הרחב החל לזהות בגיבורי התרבות שלו אויבים כלכליים.

עד אנה אינדיבידואליזם?
הנקודה השנייה היא זו שנוסחה היטב ע"י העיתונאי ארי שביט במאמרו "הברית הישראלית" שפורסם ביום 21.7.11 בעיתון "הארץ": 
"הייתה בינינו ברית......: המקום הזה הוא מקום של חיים ומוות. אנחנו עם של חיים ומוות. לכן אנחנו מחויבים בערבות הדדית...... לא יהיה כאן אדם ללא קורת גג. לא יהיה כאן אדם ללא מקום עבודה. לא יהיה כאן אדם שלא יזכה לחינוך, לבריאות ולביטוח פנסיוני. בארץ המובטחת הזו יישמר צדק חברתי בסיסי. הבית הלאומי היהודי לא יהיה בית עוולה. הוא לא יאפשר לחזקים לטרוף את החלשים ולעשות בהם כרצונם."

ייתכן שהמחאה שאנו עדים לה אינה באמת על מחירי הדיור – זהו רק מכנה משותף המלכד את קבוצות האוכלוסייה השונות שחברו להפגנה במוצ"ש. המחאה היא אולי זעקה על הכיוון החברתי שבו מתקדמת מדינת ישראל: השתעבדות לעושר כערך, ירידת קרנם של מקצועות שאינם קשורים בעסקים, אינדיבידואליזם המאיים על הסולידריות שהיוותה מקור עוצמה ייחודי למדינה הצעירה, פתיחת פערים כלכליים תוך הפקרת חלקי אוכלוסייה לגורלם, הפקרת העובדים, התנערות מהחובה לדאוג לדיור לכלל האוכלוסייה, דרדור מתמשך של השירותים הציבוריים והחלפתם בשירותים פרטיים לאוכלוסיה סלקטיבית. וכל זה בחברה הנתונה לאיום פיסי חיצוני, הנדרשת לסולידריות מול האיום, ושבניה נדרשים לשירות צבאי שיוויוני עפ"י חוק.

אם אכן זה מה שאנחנו רואים, ייתכן שאנחנו בנקודת מיפנה. ייתכן שהציבור מתחיל לומר את דברו.

יום חמישי, 7 ביולי 2011

משכנתא צמודה למחירי דירות

רקע
ברשימה האחרונה ראינו שרכישת דירה בסיוע אשראי היא מינוף של ההון העצמי של משק הבית. ככל ששיעור
המימון (היחס באחוזים בין סכום האשראי לבין מחיר הדירה) גבוה יותר - כך המינוף (היחס בין מחיר הדירה להון העצמי) גבוה יותר. בגלל השימוש באשראי משק הבית נוטל על עצמו סיכון פיננסי ספציפי - סיכון בסיס - שפירושו שנכסי משק הבית והתחייבויותיו נקובים במגזרי הצמדה שונים: ערך הנכס מושפע בעיקר ממחירי הדיור, וההתחייבות נקובה במטבע אחר (שקל, שקל צמוד, דולר וכו'). ממדיה של החשיפה לסיכון הם פונקציה של שיעור המינוף. כך, ראינו שכאשר יחס המינוף הוא 5 (תוצאה של משכנתא עם שיעור מימון של 80%) - ירידה של 20% של מחיר הדירה תביא למחיקה מלאה של ההון העצמי של הלווה.

מדוע משקי הבית נוטלים על עצמם סיכון כזה? התשובה היא מן הסתם שהם מקווים שההתפתחות הכלכלית תהיה דווקא בכיוון ההפוך: שמחירי הדירות יעלו, ואז ייווצרו רווחי הון עצומים בזכות המינוף. לדוגמא, משק הרוכש דירה שמחירה מיליון ש”ח בעזרת אשראי בשיעור מימון של 80% (מינוף ההון העצמי בשיעור של פי חמישה), יכפיל את ההון העצמי שלו (מ-200 אלף ל-400 אלף ש”ח) אם מחיר הדירה יעלה ב-20%.

האסימטריה בהלוואות “נון-ריקורס"
בארה”ב, שם נהוגים שיעורי מינוף גבוהים במיוחד, קיים עוד פיתוי למשקי הבית להגדיל את החשיפה לסיכון הפיננסי: השימוש הנרחב בהלוואות מסוג  “נון-ריקורס”. בהלוואות אלו המלווה אינו יכול לתבוע מהלווה החזר חוב מעבר למה שניתן לממש ע”י מכירת הדירה/הבית. המשמעות המיידית היא שבשיעורי מינוף גבוהים מתקיימת אסימטריה: הלווה יכול לצבור רווחי הון גדולים בתרחיש של עליית מחירי דירות, אבל הוא אינו יכול להינזק במידה דומה בתרחיש של נפילת מחירי דירות.ליתר דיוק: הלווה יכול לצבור רווחים של מאות אחוזים על ההון העצמי, אבל הפסדיו מוגבלים להון העצמי.

כדי להמחיש את האסימטריה נשתמש בדוגמא קיצונית: נניח שהבנק מסכים להעמיד ללווה הלוואה של 100% ממחיר הדירה. בדוגמא לעיל, הלווה רוכש דירה במחיר מיליון ש”ח ללא כל הון עצמי. כעת, אם מחיר הדירה יעלה ב-20% - כל הרווח שייך ללווה; אם מחיר הדירה ירד ב-20% - כל הנזק ייפול על הבנק.

הנזק האפשרי
האם יש היגיון בשיטה שבה כל הלוואות המשכנתא כוללות סעיף  “נון-ריקורס”? ברור ששיטה זו מפשטת עבור המלווה את הערכת הסיכון הפיננסי, שכן רובו הופך להיות קשור ביכולתו של המלווה להשיב לעצמו את החוב (במקרה של  חדלות-פירעון) ע”י מכירת הדירה. ניתן גם למצוא הצדקה חברתית מסויימת לאימוץ סלקטיבי של הלוואות "נון ריקורס", כפי שנטען בזמנו לגבי העולים ממדינות בריה”מ לשעבר, שהופנו לעיירות פיתוח ורכשו דירות במחירים גבוהים שצנחו אח”כ, כששכך גל העלייה, ומצאו את עצמם לכודים גיאוגרפית במצב של הון עצמי שלילי. אבל הדוגמא של ארה”ב, שבה התפוצצות בועת-נדל”ן מכניסה את מערכת המשכנתאות לסיכון אפשרי של התכה בגלל האופציה השמורה ללווים שלא לפרוע את החוב ולמסור במקום זאת לבנקים את המפתחות לבתיהם - מציגה תוצאה אבסורדית של השיטה: העברת עלות הנזק לציבור משלמי המיסים. כלומר: האופציה של הלווים להגביל את הפסדיהם מירידת מחירי הדירות ע”י חדלות-פירעון אסטרטגית (ויתור מרצון על הזכויות בדירה תמורת מחיקת יתרת החוב) נכתבה בדיעבד ע”י משלמי המיסים הנאיביים, שממילא לא זכו לגבות תמורתה בשעתו מחיר הוגן. כפי שכבר ראינו ברשימה אחרת בבלוג זה שעסקה בוויכוח הערכי על הזכות לחדלות-פירעון אסטרטגי, לווים שהימרו על עליית מחירי הבתים וטעו - מגלגלים את הנזק על כאלו שלא נכנסו להימור המסוכן.

ה”פוזיציה” אינה דבר חדש
המשבר הנוכחי בארה”ב לא יצר דילמות תיאורטיות חדשות - הוא רק המחיש את פוטנציאל הנזק הגלום בדילמות ידועות. העובדה שמשקי בית יוצרים פוזיציה בכך שהם מממנים רכישת דיור בעזרת חוב נומינלי (או בישראל: צמוד-מדד) אינה מהווה חידוש. ראינו כבר בישראל מקרים שבהם מחירי הדירות ירדו בעוד שהחוב (הצמוד למדד המחירים לצרכן) עלה (ראו: “נפגעי המשכנתאות” של סוף שנות ה-80’), מקרה שבו אינפלציה דוהרת "הקפיצה" את התשלומים החודשיים של הלווים  דווקא בתקופה של הקפאת שכר (ראו: צעדי המדיניות לריסון האינפלציה ב-1986), וכיום את הניסיון של בנק ישראל להתערב בשוק המשכנתאות בגלל הסיכון של עליית הריבית הנומינלית.

מוצר משכנתא אחר?
פתרון אפשרי לדילמה זו שזכה באחרונה לדיון אקדמי הוא החלפת הלוואת המשכנתא המקובלת בארה”ב - זו הנומינלית (משכנתא לא-צמודה) - בהלוואה הצמודה למחירי הדירות. הרעיון הוא  להפוך את המלווה לשותף של הלווה בסיכון המחיר של הבית הנרכש ע”י הצמדת החוב למחירי הבתים, ובכך לבטל את את התמריץ של הלווה לממש את האופציה המוענקת לו בהלוואת "נון-ריקורס" ולנקוט בצעד של חדלות-פירעון אסטרטגית. ערך החוב יוצמד למדד מחירי הדירות, וללא קשר לערך החוב - הלווה ימשיך לשלם למלווה את התשלומים החודשיים המוסכמים.

עדיף כנראה להגדיר מדד אזורי ולא מדד לאומי כבסיס להצמדת החוב, כדי לשקף את מגמות המחירים באזור הגיאוגרפי שבו נמצאת הדירה. כך, בהשאלה למרחב הישראלי, חובו של רוכש דירה בבאר שבע יהיה צמוד למדד המחירים של דירות בבאר שבע ולא יושפע ע”י התפתחות מחירי הדירות באזורי הביקוש. מצד שני, החוב לא יהיה צמוד למחיר הדירה הספציפית שנרכשה ע"י משק הבית כדי למנוע “סיכון מוסרי” שבו הלווה מזניח את הנכס והנזק מוטל גם על המלווה.

הצמדת החוב למחירי דירות עדיפה על הצמדה למדד המחירים לצרכן, שכן מדד המחירים לצרכן אינו חייב להיות מתואם (לפחות לא במצבים של מיפנה בשווקים) עם מחירי הדירות. מצד שני, את התשלומים החודשיים ניתן להצמיד למדד כלשהו של השכר כדי להגביר את יציבותו של זרם התשלומים החודשי במונחי הכנסה ולהקטין את סיכון הנזילות מצד הלווה.

הקטנת החשיפה לסיכונים
המנגנון של הצמדה כפולה בא להקטין את כלל הסיכונים: את סיכון השוק הקשור לשינוי במחירים היחסיים של הדיור, ואת סיכון הריבית (יותר נכון: את סיכון הנזילות) בהלוואות בריבית משתנה. הצמדת החוב למחירי הדיור מבטלת את הפוזיציה שיוצרים משקי הבית בהלוואות הקיימות: אין כאן הכפלה של שיעור התשואה על ההון ע”י מינוף שהצליח (כלומר: כאשר מחירי הדירות עלו יחסית), ומנגד אין כאן הכפלה של הסיכון במקרה של ירידת מחירי הדירות. המלווה מופיע כאן כשותף של הלווה מבחינת התשואה הנובעת מההשקעה ברכישת דיור. 

בסיס רציונלי יותר להלוואות “נון-ריקורס”
בעולם של הלוואות “נון-ריקורס” מבטלת ההצמדה של החוב למחירי הדיור את האופציה של הלווה לוותר על זכויותיו בבית תמורת החוב, או יותר נכון האופציה אינה נכנסת “לתוך הכסף”. מצב כזה הופך את השימוש בהלוואות “נון-ריקורס” לסביר יותר. יותר מכך: הוא גם מאפשר להרחיב את השימוש בהלוואות מסוג “ריבית בלבד” - הלוואות עם תשלומים חודשיים מופחתים המאפשרות גם ללווים עם הכנסות (זמניות) נמוכות-יחסית להגיע לרכישת דיור - מבלי לגרור את המלווה לסיכון אשראי מוגזם. הצמדת התשלום החודשי למדד הכנסות מקטינה את התנודתיות של הנטל היחסי של התשלומים השוטפים, והיא הייתה יכולה גם לענות על החששות שהביע בנק ישראל בשנה האחרונה מפני השפעת שינויים בריבית המשתנה על גובה התשלום החודשי.

מהיכן יגיע המימון למשכנתאות?
כדי שהלוואות משכנתא הצמודות למחירי הדיור לא יהפכו למקור של סיכון פיננסי עבור הבנקים - הם זקוקים למקורות מימון המבוססים גם הם על מחירי הדירות. כאן נוכל לחזור להצעה פוליטית שנדונה ברשימה קודמת בבלוג זה, להנפיק חוב ממשלתי הצמוד למחירי הדיור. גם אם בתחילת הדרך היוזמה תהיה ממלכתית - העובדה שיש שימושים הצמודים למחירי הדירות תאפשר גם לגיוס המקורות להיעשות ע”י הסקטור הפרטי: חיסכון הצמוד למחירי הדיור יממן אשראי הצמוד למחירי הדיור.
ועוד הערה
יכול להיווצר מצב שבו מחיר דירה מסוימת ירד בשיעור חד יותר מהממוצע הארצי או האזורי, ואז בכל זאת הלווה ירצה לממש את האופציה הגלומה בהלוואת “נון-ריקורס”. לכאורה היינו צריכים לכן לחשוב על מצב שבו החוב יהיה צמוד למחיר הדירה הספציפית. הדבר יוצר כאמור בעיה של “סיכון מוסרי” ואינו ישים לכן כשיטה עיקרית. עם זאת, יש בארה”ב הלוואות שבהן קיים קשר בין החוב לבין ערך הדירה הספציפית, ואז הבנק המלווה הופך לשותפו בהשקעה של הלווה. על שיטה זו נדון באחת הרשימות הבאות בבלוג זה.

יום שני, 4 ביולי 2011

הלוואות Non-Recourse והסיכון המערכתי

ההימור הגלום במינוף רכישת דיור
יותר ויותר משקי בית בישראל משתמשים באשראי חופשי למימון רכישת דיור. אם בעבר הרחוק השימוש באשראי היה מקובל כמעט רק בקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות שזכו לסיוע מהמדינה באמצעות הלוואות מסובסדות - כיום השימוש באשראי חופשי מקובל, ולא רק לרכישת דירה ראשונה אלא גם לשיפור הדיור או אפילו להשקעה.

משקי בית ממנפים כיום את הונם העצמי: במקום להמתין לשלב שבו יצטברו חסכונותיהם לסכום שיאפשר להם לרכוש דירה מאמצעיהם העצמיים - הם נשענים על אשראי ויכולים בכך לרכוש דירה שמחירה גבוה כמה מונים מערך חסכונותיהם. המשמעות היא שהם מקדימים את עיתוי רכישת הדיור בעשור או שניים, ושהם חוסכים לדירה לאחר שכבר רכשו אותה.

במינוף הפיננסי גלום סיכון פיננסי. משק בית שנטל הלוואה לצורך רכישת דירה נהנה אמנם מעליית מחירי הדירות, שכן ערך הנכס שרכש עולה עם מדד מחירי הדירות, אבל מצד שני הוא עלול להיפגע מעליית יתרת החוב. העובדה שערך הנכס אינו מתואם בהכרח עם ערך החוב פירושה שמשק הבית חשוף לסיכון פיננסי הקרוי "סיכון שוק": ההון העצמי שלו (ערך נכסיו בניכוי החוב) יכול לעלות או לרדת כתוצאה משינוי של מחירי הדירות יחסית לערך החוב.

החשיפה לסיכון שוק היא פונקציה ישירה של שיעור המימון
נניח שמשק בית רוכש דירה במיליון ש"ח, כשהוא נשען על מקורות מימון עצמיים בסך 750 אלף ש"ח ועל הלוואת משכנתא לא צמודה בסך 250 אלף ש"ח. בדוגמא זו שיעור המימון (היחס בין גודל ההלוואה לערך הנכס הנרכש) הוא 25%, ושיעור המינוף (היחס בין גודל ההשקעה להון העצמי) הוא 1.33. אם ערך הדירה ירד ב-10%, ההון העצמי של משק הבית ירד ב-100 אלף ש"ח, מ-750 ל-650 אלף ש"ח - כ-13.3%.

אם, לחילופין, ההון העצמי של משק הבית הוא רק 250 אלף ש"ח ולשם רכישת הדירה הוא נוטל הלוואת משכנתא של 750 אלף ש"ח - נאמר ששיעור המימון הוא 75% ושיעור המינוף הוא 4. אותה ירידה של ערך הדירה הייתה מביאה לאותה ירידה של ההון העצמי, אבל הפעם זו ירידה מ-250 ל-150 אלף ש"ח - כ-40%. המסקנה הפשוטה היא ששיעור הפגיעה (%) בהון העצמי של משק הבית שווה לשיעור הירידה של ערך הדירה כפול שיעור המינוף.

מינוף ושוק המשכנתאות בארה"ב
מדוגמא מספרית זו נוח להבין את האירועים בשוקי המשכנתאות בארה"ב. מאחר ששיעורי המימון הרגילים הנהוגים בארה"ב הם 80-90% - שיעורי המינוף הם, בהתאמה, 5-10. בשיעורי מינוף כאלו מספיקה ירידה של 10-20%, בהתאמה, כדי למחוק כליל את ההון העצמי של הלווים. מאחר שירידת המחירים הממוצעת בארה"ב הסתכמה במשבר האחרון בלמעלה מ-30% - קל להבין כיצד כיום למעלה מ-25% מהלווים נמצאים במצב שבו יתרת החוב שלהם גדולה מערך הבית שרכשו.

הבעיה איננה בעצם העובדה שללווים אלו יש למעשה הון עצמי שלילי בבית שרכשו, אלא בשאלה מה הם יעשו בעקבות זאת ומהו התהליך שייגרם בשל-כך. רוב הלוואות המשכנתא בארה"ב הן הלוואות Non-Recourse, הלוואות שבהן חבותו של הלווה מוגבלת לערך הנכס המשועבד כנגד ההלוואה. המלווה אינו יכול לתבוע מהלווה לפרוע את החוב מעבר למה שניתן לקבל כתוצאה ממימוש הביטחונות. אבל לא די בכך - הלוואות אלו מאפשרות ללווה לנקוט יוזמה: להעביר את הזכות על הבית לידי הנושה ובכך למחוק את חוב המשכנתא שלו. פעולה זו מכונה חדלות-פירעון אסטרטגית: היא אינה נובעת בהכרח מכך שהלווה אינו יכול עוד להמשיך ולשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו, אלא מכך שאינו רוצה לעשות כן.

האיום בשוק המשכנתאות בארה"ב
העובדה שלרוב הלווים בארה"ב יש זכות לסלק את חוב המשכנתא באמצעות ויתור לטובת הנושה על הבית הופכת את הסיכון המערכתי למשמעותי. מצב כמו זה הנוכחי, של ירידה כוללת של מחירי הבתים, יכול להביא לגל של חדלות-פירעון אסטרטגית. התפתחות זו עלולה להביא להצטברות של בתים למכירה בידי המלווים, לירידת מחירים נוספת, ובסופו של דבר לגל שני של התמוטטויות של גופים פיננסיים. תכונה של המוצר הפיננסי שאיפשרה ללווה להיחלץ ממשבר אישי של ירידת מחיר הנכס - הפכה להיות פצצה מתקתקת המסכנת את המערכת.

כיצד ניתן להתמודד עם האיום? על כך ברשימה הבאה.