יום שלישי, 24 באפריל 2018

10 בקשות למדינת ישראל

טיילתי לתומי על שפת הים ומצאתי כד ישן, חתום. פתחתי אותו ושחררתי מתוכו שד. השד הודה לי ביבושת והודיע לי שיש לי זכות לבקש ממנו משאלות (זה לא אישי - זהו הנוהג המקובל עם שדים שמשוחררים מכדים). מסתבר שזה היה שד ממוצא ספרדי, ולכן הוא העניק לי במתנה 10 משאלות (שד אשכנזי היה מסתפק בשלוש, וגם זה בתשלומים וכמובן לא כולל אריזה ומשלוח). ויתרתי על בקשות אישיות וביקשתי רק בקשות לטובת הכלל, כי אני ציוני (למרות שיש כיום מי שיטען ההיפך). להלן עשר המשאלות שביקשתי ממנו להגשים לגבי המדינה שלי:
1. חוקה לישראל
מדינת ישראל מתנהלת כבר 70 שנה ללא חוקה. זו היתה כנראה דרך לעקוף מאבקים לגבי אופיה של המדינה, ואולי גם טריק נחמד לנהל חיים דמוקרטיים שהם לכאורה חופשיים ממיגבלות ונתונים במלואם להחלטת הרשות המחוקקת. אבל זה הולך ונעשה בעייתי עם השנים וככל שהעימותים הפוליטיים בישראל גוברים. אין למעשה בסיס חוקתי שכנגדו ניתן להגדיר את כללי המשחק החקיקתי וזה יוצר קדחתנות של חקיקה, חקיקה לעומתית, פתרונות מאולתרים כמו חוקי-יסוד, מלחמה בלתי פוסקת לגבי הגדרת הפרדת הרשויות, וחקיקה שמנסה להגביל את יכולתה של כנסת עתידית להחליט אחרת (משאל עם, קביעה באיזה רוב אפשר לשנות חוקים). אולי במקום כל אלו עדיף היה להשלים כתיבתה של חוקה לישראל שתהווה בסיס מוסכם לפעולת הרשויות.
2. הגדרה מחדש: למי בישראל תינתן זכות ההצבעה
כחברה, אנחנו מצויים כיום בצומת של החלטות היסטוריות, שתקבענה את אופייה של מדינת ישראל. ההחלטות החשובות שעלינו לקבל אינן גיל הפרישה של נשים או שיעור המע"מ, אלא החלטות לגבי אופייה של החברה, היותה של המדינה יהודית ו/או דמוקרטית, ושאלת גבולותיה הגיאוגרפיים. לקראת קבלת ההכרעות הגורליות הללו ומתוך אמונה בחשיבות הייצוג הדמוקרטי, הייתי מעוניין שיוכנסו כמה שינויים בקביעה מי זכאי להשתתף בהכרעה דמוקרטית זו. הייתי רוצה לשנות את הגדרת זכות הבחירה.
ראשית, הייתי מציע להעלות את סף הגיל להשתתפות בהצבעות דמוקרטיות ל-24. אני יודע שישנם חיילים שמסכנים את חייהם עבור ביטחונה של המדינה, ויש להם מן הסתם עמדה ברורה לגבי ההכרעות הנדרשות, אבל אני סבור שהכרעה דמוקרטית צריכה לשקף הבנה בוגרת של השאלות הקיומיות שעומדות בפנינו ובעיקר נכונות לנשיאה באחריות לתוצאותיה. לפיכך הייתי מבטיח לצעירים שתורם להכריע עוד יבוא, אבל עליהם להגיע תחילה לנשיאה אזרחית בנטל ההחלטה.
מאותו שיקול, הייתי מגביל את תקרת גיל ההשתתפות בהצבעות דמוקרטיות לגיל הפרישה מעבודה. אני יודע שישנם אזרחים מבוגרים שעדיין שייכים למעגל התעסוקה, וייתכן גם שרוב המבוגרים הם משכילים, מנוסים ובעלי דעה פוליטית מוצקה. ובכל זאת, השאלה איננה זכות היסטורית ולא מה עשית בשביל המדינה, אלא מי מחליט עבור מי. הייתי מבחין בין מבוגרים, שייתכן שמשמעות ההכרעות החשובות חורגת מתוחלת חייהם, לבין אלו שייצטרכו ללא ספק לשאת בתוצאותיה של הכרעה שתתברר בדיעבד כמוטעית.
וישנם עוד שני שינויים שהייתי מבקש לראות: האחד - שבמקרה של עולים חדשים, זכות ההשתתפות בבחירה הדמוקרטית תחול לגביהם רק חמש שנים לאחר עלייתם ארצה, כדי לבטא תקופת הבשלה והכשרה שדרושה להם לצורך קליטה בחברה הישראלית והיכרות טובה יותר עם הבעיות העומדות להכרעה, כמו גם המחוייבות לשאת בתוצאותיה של הכרעה שגויה. זה עקבי עם דחיית גיל המינימום ל-24 והגבלת הגיל המקסימלי להשתתפות. השנייה - שזכות ההשתתפות בבחירות דמוקרטיות תהיה מותנית בהשתתפותו של האזרח בכוח העבודה בשנה שקדמה לתאריך ההצבעה. השתתפות בכוח העבודה משמעותה נטילת אחריות: נכונות לנשיאה בנטל הכלכלי. מי שאיננו שייך לכוח העבודה (גם אם הוא נכה, אסיר, חי מקיצבאות, אינו מתגורר בישראל או כל סיבה אחרת) ואינו משלם מיסים בישראל - אינו אמור לדעתי להיות בעל זכות להשתתף בהכרעות דמוקרטיות.
3. הפרדת רשויות: כנסת מול ממשלה
היכן מסתיימת הממשלה ומתחילה הכנסת? בשיטה הפוליטית הנוכחית, חברי הממשלה הם לרוב גם חברי כנסת. זה אומר שמבחינה מסויימת הכנסת היא רק פורום מורחב של הממשלה, ולא רשות נפרדת (למעט אולי השתתפות האופוזיציה). זה אומר שכשלושים שרים וסגני שרים אינם יכולים למעשה לכהן בוועדות הכנסת, ולכן יש בכנסת יותר תפקידים מחברי כנסת פנויים. זה אומר שחלק גדול מהיוזמות הננקטות בכנסת נובטות בעצם בממשלה. זה אומר שאין למעשה הפרדת רשויות, כזו שלפיה הרשות המחוקקת מקדישה עיתותיה לחקיקה, לפיקוח על הרשות המבצעת ולדיון ביוזמותיה, ואילו הרשות המבצעת עוסקת בביצוע: הגדרת עבודת הכנסת מיטשטשת.
4. בחירה בין סיפוח מלא של השטחים לבין היפרדות מרצון
אחרי סכסוך דמים ארוך-שנים בין התושבים היהודים לערביי ארץ ישראל, מתקיימת בארץ ישראל המערבית מזה 70 שנה רק מדינה אחת - מדינת ישראל. השטח שמחוץ לגבולות הפסקת האש של 1949 ("הקו הירוק"), היה 19 שנה תחת כיבוש ירדני ומצרי, ומזה 51 שנה בשליטה (לא כ"כ מוגדרת) של ישראל. הוויכוח על השלמת המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים על הקמת מדינה משלהם תקוע בין שתי דעות ישראליות: שאין על מה לדבר (הימין) או שאין עם מי לדבר (רוב השמאל). מה שהייתי מבקש מהשד זה שיעזור לנו להתקדם מהלך אחד נוסף: לקבל הכרעה דמוקרטית לגבי השאלה אם אמנם אין על מה לדבר (ואז יש להכריז על סיפוח שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה לישראל ולהעניק לתושבים אלו זכויות אזרחיות מלאות במדינה המורחבת), או שפנינו לפשרה טריטוריאלית (ואז יש להכריז חד-צדדית על היפרדות: הפסקת ההתיישבות היהודית מעבר ל"קו הירוק" והכנות להסגת חלק מהישוב היהודי אל תוך גבולות המדינה שייקבעו במשא ומתן בין הצדדים ובלוח זמנים שיוגבל בזמן). בלי המהלך הזה אנחנו מחכים שמישהו ימות קודם. יש כמה אפשרויות מי זה יהיה.
5. הפרדת דת ממדינה
יש להפריד את הדת מהמדינה. לפי החזון הציוני המקורי, זוהי מדינת היהודים - לא מדינה יהודית. כפי שישראל התחייבה במגילת העצמאות שלה, המדינה תפעל ברוח נביאי ישראל (זו הכרזה ערכית - לא דתית!), אבל היא תאפשר שיוויון לבני כל הדתות והזרמים. המדינה חייבת לבטל את ההעדפה הקיימת של הזרם האורתודוקסי על פני הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי: זה לא עניינה להגדיר מיהו יהודי, מהי ההלכה הדתית הקובעת, מהו בית כנסת אמיתי, דיני גיור ודיני כשרות. על המדינה לבטל את מוסד הרבנות הראשית, הרבנות הצבאית, ואת החוקים והתקנות (לרבות אלו המקומיים) שמגבילים פעילות כלכלית בימי מנוחה דתיים. על המדינה להכיר בנישואין אזרחיים ולקבוע הליכים חוקיים לאישור נישואין כאלו, לבטל את ההגדרה של לאום יהודי ולהמיר אותו בישראלי, ולבטל את זכות ההגדרה הרבנית האורתודוקסית בנוגע לתחולת חוק השבות.
6. חינוך שיוויוני מקיף
במהותה, מערכת החינוך של מדינה איננה שירות פרטי (למרות שבהחלט קיימת פונקציה כזו) אלא כלי רב-עוצמה לעיצוב פני החברה. ככזו, יש בכוחה לקבוע את עוצמתה הכלכלית של ישראל העתידית, את אופיה וערכיה כחברה, ואת לכידותה. יש להתייחס למערכת החינוך ככלי העיקרי להבטחת שיוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי לבני הדור הצעיר, ובכך להבטיח חברה יותר צודקת ויותר סולידרית. חינוך אינו מוצר של צריכה פרטית אלא צריכה קולקטיבית (יותר מכך: השקעה קולקטיבית), ולכן יש להבטיח בחוק חינוך חינם (כלומר: ע"ח המדינה) לכל ילד וצעיר בישראל, מלידה ועד (כולל) חינוך על-תיכוני מקצועי ואקדמי. אנחנו נקבל, כחברה, את פירות ההשקעה הזו, ולמי שמוטרד מסיבסוד בריחת-מוחות - יש דרכים לפתור זאת.
7. תשלום שכר כלכלי למשרתי שירות חובה
במדינת ישראל נהוג חוק גיוס חובה, שבעטיו צעירים נדרשים לשרת בצה"ל 24-36 חודשים. צה"ל משלם לחיילי החובה שכר חלקי, שאמור לספק להם מימון להוצאות שוטפות, אבל אינו משלם להם שכר אמיתי (בהשוואה, למשל, לשכר המינימום הנהוג במשק). גם אם נבחר להמשיך לקיים את חוק גיוס החובה - אין סיבה מדוע המדינה לא תשלם לחייליה שכר מלא בגין השירות. בהעדר תשלום נוצר מצב שחיילי צה"ל חיים חיי-שיוויון בעת שהייתם במתקני הצבא אבל חיים שונים לגמרי בעת חופשותיהם ובתום שירותם הצבאי. יש להחליף נוהג זה בשיטה לפיה חיילים המשרתים שירות חובה יקבלו תמורה כלכלית סבירה, אם בצורת תשלום שוטף ואם בחלוקה כלשהי בין תשלומים שוטפים לבין כאלו המצטברים לזכות החייל לקראת מועד שחרורו משירות החובה. גובה השכר הצבאי בתקופת שירות החובה אינו אמור לשקף את תרומת החייל לצה"ל (לוחם, תומך לחימה, איש תחזוקה, פקיד) אלא את הוויתור (על הכנסה, על חופש לחיות כרצונו) שהחייל נאלץ לעשות כדי לשרת בצה"ל. לכן הוא צריך להיות שיוויוני.
8. פנסיה ממלכתית
הסדרי הפנסיה בישראל הם תוצאה של אבולוציה, והם דיפרנציאליים. חלק מהעובדים קשורים בהסכמי פנסיה הסתדרותיים (לסוגיהם), חלקם (עובדי הסקטור הציבורי) בהסדרי פנסיה תקציבית (גם הם מסוגים שונים), וחלקם - בהסדרי פנסיה פרטיים. וישנם גם אלו שאינם כלולים בהסדרי פנסיה כלשהם.
קיימת אשלייה כאילו שאלת הפנסיה הדיפרנציאלית היא דוגמא חיובית לשאלת שכר ועונש: חסכת לפנסיה? - תוכל לפרוש מהעבודה ולחיות בכבוד, בבחינת: "מי שטרח בערב שבת - יאכל בשבת". וישנו כמובן גם משל הצרצר והנמלה של קרילוב, ללמדכם שמדובר (לכאורה) במודל "חינוכי". המציאות רחוקה מכך: מאות אלפי הגימלאים הנהנים מפנסיה תקציבית לא חסכו מעולם פרוטה לטובת הפנסיה. מאות אלפי הנהנים מפנסיה של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות אפילו לא ידעו מה תהיה קיצבת הפנסיה שלהם ולא הקדישו מחשבה לשאלה כמה עליהם לחסוך. שתי קבוצות אלו גם לא חיות מחיסכון נצבר שלהם או של מעסיקיהם: מקבלי הפנסיה התקציבית חיים אך ורק מכספי משלם המיסים (המדינה לא צברה עתודות פנסיוניות עבורם) ומקבלי הפנסיה ההסתדרותית חיים גם הם (חלקית) על חשבון משלם המיסים בגלל גירעונות אקטואריים של הקופות הוותיקות שמשולמים ע"י משלם המיסים. ולמרות זאת, רווחת התופעה של קיצבאות ענק המשולמות לחלק מהפנסיונרים ומקרים מנקרי-עיניים של פנסיות גישור - תוצאה של "הסכמים קבוצתיים" שמשולמים ע"י משלמי המיסים. לעומת זאת, גימלאים שאינם כלולים באחד מההסדרים הללו עלולים למצוא עצמם מנסים להתקיים מקיצבאות זיקנה של הביטוח הלאומי, ועולים שעלו לישראל בגיל מבוגר-יחסית לא הספיקו לצבור זכויות פנסיוניות המאפשרות להם קיום ונאלצים לחפש תעסוקה גם בשנות הפרישה לצורך השלמת הכנסה. אפשר לכן להקיץ מהאשלייה החינוכית: מה שקובע אם אתם נהנים מתנאים פנסיוניים מופלגים או נאלצים לחיות בעוני אינו תכנון פנסיוני נבון או התנהגות פיננסית אחראית שלכם, ובטח לא חיסכון שחסכתם בשנות עבודתכם, אלא בעיקר מזל. ואם יש לכם ספק - חישבו על כך שהסדרי הפנסיה הנדיבים שהדור הבוגר זוכה להם לא יחולו על הדור הבא, זה שכיום נושא בעול החסכון הפנסיוני שלו-עצמו וגם במימון הסדרי הפנסיה הנדיבים של קודמיו; אין מספיק כסף בעולם לחזור על החגיגה הזו.
בעולם טוב יותר, הייתי מבקש (מהשד) לראות הסדר פנסיה חובה ממלכתי, כך שכל אדם בישראל יהיה בעל הסדר פנסיוני שיכסה אותו בעתיד. התשלום החודשי הפנסיוני צריך להיות אחוז קבוע מההכנסה (כל ההכנסה, לא להתחיל עם ההתחכמות של סעיפי שכר שאינם כלולים בבסיס לצורך הטבות סוציאליות). תשלומי הפנסיה צריכים להיות שווים לכולם, ומספיקים לקיום מינימלי. אתה שופט מחוזי או תת-אלוף או סמנכ"ל או בעל עסק עצמאי ורוצה להבטיח לעצמך רמת חיים חומרית גבוהה יותר לעת פרישה?  אדרבא: דאג לעצמך לחיסכון פרטי מתאים, מעבר לפנסיה, שיאפשר זאת. אל תדרוש מהדור הצעיר שיממן זאת.
9. חלוקה מחדש של העושר
הרעיון הקפיטליסטי של מתן חופש לכוחות השוק לפעול כרצונם מתבסס על עיקרון "היד הנעלמה" של הכלכלן אדם סמית. עיקרו: אם כל פרט בחברה יפעל כמיטב יכולתו לתועלתו האישית - לא רק הוא אלא כולנו נהנה מכך. זהו הבסיס לאמונה ביתרונותיה של התחרות החופשית: כל פרט ישתדל לייצר ביעילות כדי להגדיל את רווחיו, וכתוצאה מכך המערכת כולה תהיה יעילה, דינמית ומתחדשת. על הממשלה לדאוג "רק" שכללי התחרות אמנם יישמרו: שהיצרנים לא יתאגדו כדי להגדיל את רווחיהם על חשבון הצרכנים (אגב: זה היה צריך להיות נכון גם לגבי עובדי חברת החשמל, רשות הנמלים, הרכבת, רשות שדות התעופה ועובדי הבנקים).
הבעיה עם שיטת התחרות החופשית היא שהיא עלולה לאבד כעבור מספר "סיבובים" את אלמנט הצדק שגלום בה. זה קורה בגלל צבירת הון והעברתו מדור לדור: כל זמן שכל השחקנים (באותו דור) יוצאים לדרך בתנאים שווים - יש לכולם סיכוי שווה להצליח, ומידת ההצלחה שלהם תלויה רק בחריצותם, בכשרונם ובמזלם הטוב. זוהי שיטה שמעודדת מצויינות בכך שהיא מתגמלת מנצחים, אבל אינה יוצרת תחושה של קיפוח ואי-צדק: לכולם הרי היה מראש אותו סיכוי להצליח. המצב אינו כזה כשמתאפשרת העברת הון מדור לדור: בני הדור הבא אינם יוצאים לדרך בתנאים שווים, אלא תלויים כ"א בהצלחת הוריו. כך, מי שנולד למשפחה עשירה יוצא לחיים עם רכוש התחלתי, מי שנולד למשפחה משכילה יוצא לחיים עם עדיפות בתחום ההון האנושי, מי שנולד למשפחה מיוחסת יוצא לחיים עם יתרון של קשרים חברתיים, וכו'. הצלחתו של כל אחד תלויה כעת לא רק במאמציו-הוא אלא במידה רבה בנכסים שהועברו אליו מהוריו. אין יותר הזדמנות שווה לכולם: אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה, או במילים אחרות: זכות הקניין ("עשיתי את הוני ביושר") עשויה לפגוע ביכולתו של משטר קפיטליסטי לספק צדק חברתי. הדבר חמור עוד יותר אם נזכור שהצלחה כלכלית היא במידה רבה תוצאה מקרית ("מזל") ולא דווקא תשואה לחריצות ולכישרון.
איך מיישבים סתירה בין סוג אחד של חופש ("זכות הקניין") עם סוג אחר של חופש ("שוויון הזדמנויות")? מן-הסתם יש צורך להתפשר: לקבוע סייג לחופש ההעברה של נכסים מדור לדור. המסורת היהודית קבעה לכך כלים - שנת שמיטה ושנת יובל - אבל אנחנו יכולים לאמץ שיטה פשוטה יותר, פשרנית יותר, מודרנית יותר של הנהגת מס על ירושות. מבלי להיכנס כאן לפירוט, מס בשיעור שמקובל במשקים אחרים - 20 או 30 אחוז - היה משיג מטרה זו ונותן תחושה שכל פרט יכול אמנם להוריש את רוב הרכוש שצבר בחייו לצאצאיו, אבל הוא גם יוריש חלק מרכושו לבניהם של אלו שלא הצליחו בחייהם לצבור רכוש.
10. תחבורה ציבורית
בפרוס יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל אנו יכולים להצביע על הישגים עצומים, אבל גם על כמה כישלונות. ואין בעיני כישלון בולט יותר למדינה כ"כ צעירה, מתוחכמת וטכנולוגית מהבור שכרינו לעצמנו בתחום התחבורה. לא קיים בישראל שום מכשול קרקעי אוביקטיבי - איים, נהרות חוצים או שרשראות הרים - שיפריע למדינה צעירה ומהירת-צמיחה לתכנן ולפתח מערכות תחבורה יעילות שתתמוכנה בקצב ההתפתחות הדמוגרפי והכלכלי. אין לכך הצדקה - זה הכל מחדל מנהיגותי. מבלי להיכנס לטיעון על סיבות והתפתחויות, נסתכל רק על התוצאה: צפיפות מוגזמת על התשתיות התחבורתיות שגורמת לאבדן תוצר ולפגיעה משמעותית ברווחת התושבים. במקום לתכנן צרכים עתידיים ולהשקיע בפיתוח תשתיות תחבורתיות מתאימות המתבססות על מערכות הסעת-המונים - אנחנו לכודים במרדף חסר-סיכוי של הרחבת כבישים ומחלפים עבור הרכב הפרטי. אין שום סיכוי שהרכב הפרטי יהווה פתרון תחבורתי למשק הישראלי, כי הרכב הפרטי אינו פתרון בשום מקום בעולם. אין שום סיכוי שהוספת צמתים וכבישים ומסילות תשיג את הקצב המבהיל של תוספת רכב פרטי למלאי, ולמרות זאת כולנו ממתינים בהכנעה לפתרונות כאלו שמבטיחים לנו ראשי המשק. ובינתיים נמשכת בנייה פזרנית של דירות (מבחינת שימושי קרקע) שמחמירה את העומס התחבורתי, ונוצרה תלות פיסקלית מסוכנת של הממשלה ביבוא רכב פרטי (שהוא עתיר-מיסוי).
מה שדרוש לנו הוא שינוי בחשיבה: המאבק התחבורתי בין הביקוש (הגדלת השימוש ברכב פרטי) לבין ההיצע (הרחבת והוספת כבישים, מחלפים) - נידון מראש לכישלון. צריך להגדיר כיוון שונה לגמרי, המתבסס בעיקר על שימוש בתחבורה ציבורית ואולי על פתרונות תומכים כמו תחבורה שיתופית. ייתכן שחלק משינוי הכיוון ידרוש השקעות גדולות (מסילות ברזל, הקצאת נתיבים ציבוריים, מנהרות לרכבות תת-קרקעיות, גשרים), אבל אפשר להגיע להישגים גם בטווח הקצר ע"י יצירת העדפה אפקטיבית לתחבורה הציבורית בתשתיות הקיימות: עצם הפחתת השימוש ברכב הפרטי - וזאת ניתן להשיג דרך שילוב של הגבלות מינהליות והיטלי-עומס - יכולה להקל על מכאובי המצב הנוכחי ולשפר משמעותית את טיב השירות שמציעה התחבורה הציבורית.
הערה לסיכום: ומה אם אין בכלל שדים בבקבוקים?
ילדות קטנות חולמות על נסיכים. מבוגרים - משתעשעים במחשבה על שדים בבקבוקים (או: אולי גם אתם שאלתם את עצמכם מה הייתם עושים לו זכיתם בפייס. זה אותו דבר). אנשים מאמינים - תוחבים פתקים לסדקי הכותל או משתטחים על קברי צדיקים או סתם מתפללים. אבל יש גם אלטרנטיבה אחרת למי להפנות בקשה: בואו נבקש הכל מעצמנו. אז זוהי רשימת הבקשות שלי - לכם אולי יש רשימה שונה. הצעתי היא שבמקום לחלום או להתפלל - נכין את הרשימה שלנו ונדרוש זאת מהדרג הפוליטי. נדרוש מהם שבמקום להצטלם טוב, להשמיע נאומים משכנעים, להופיע בחוגי בית ולנסות בכל צורה לשכנע אותנו שהם אוביקט לבחירה ושכדאי לנו להעדיף אותם על פני מתחריהם - שהם יאמצו תוכן. לא רק כותרות  כמו שמאל-ימין, ותק מול גיל צעיר, מוצא עדתי: ממש תוכן. מה שהיה קרוי פעם 'פרוגרמה'. ואז כשהם ירצו להיבחר הם יספרו לנו מהי הפרוגרמה שלהם, ועל כך נצביע בהכרעה דמוקרטית. אז עכשיו אני מחכה שלפחות חלק ממישאלותי אלה יופיעו במצע מפלגתי של מישהו.

יום שבת, 14 באפריל 2018

על מה הוויכוח בנושא הדלקת המשואות?

בראש ממשלת ישראל עומד כיום אדם שנלחם מלחמת-מאסף על חייו הפוליטיים. הוא נקלע למצב הזה שלא ברצונו - הוא כנראה תכנן אחרת את השלב הנוכחי בקריירה הפוליטית שלו: מן הסתם הוא רצה להיות אשף כלכלי שהצעיד את המשק הישראלי לקידמה, אסטרטג מדיני שפתר את הפלונטר הקיומי של מדינת ישראל והפך אותה לחברה מקובלת ושוות-זכויות בקרב העמים הנאורים, ואולי גם מצביא צבאי שהבטיח לעמו ביטחון קיומי בר-קיימא, כזה שאינו חשוף לאתגרים קיומיים תכופים. זה לא קורה לו.
המלחמה היומיומית, הסיזיפית, בוודאי קשה לו: מאה שנות סכסוך דמים בין ישראל והפלסטינים, אין-ספור נצחונות טקטיים  - ועדיין הבעיה הפלסטינית מסרבת לרדת מעל במת ההיסטוריה ולאפשר לציונות רגע של התבשמות בהישגיה (ויש כאלה, בשפע). מאה שנות הסברה מאומצת, ריסון עצמי וניסיון אמיתי לשמור על טוהר הנשק ("הצבא הכי מוסרי בעולם") - ועדיין דעת הקהל העולמית (זו הרלוונטית) אינה מקבלת את הנרטיב הציוני ומדינת ישראל מצטיירת ככוח כובש, מרושע, מדכא. ומבפנים, ויכוחים פנימיים על הדרך הנכונה פורמים את התפרים העדינים שאיפשרו לממלכתיות הישראלית להתגבש למרות מיזוג גלויות וחילוקי דעות דתיים ואידיאולוגיים. מדינת ישראל הולכת ונראית כמוטציה של העם היהודי: חברה החיה על חרבה (ולאו דווקא מהכרח), שולטת בעם אחר תוך שלילת זכויותיו המדיניות והאזרחיות, מתנשאת על בני ברית פוטנציאליים, קוראת תיגר על כוחות האור המעטים.
נתניהו הוא מנהיג פוליטי מרשים: מודע לכללי המשחק הפוליטי ושולט בו היטב, עוקב אחר דעת הקהל בהתמדה באמצעות סקרים, מזהה הלכי-רוח, מנצל זרמים ואירועים, בונה תדמית ומנסה לעצב את דעת הקהל. הוא מחסל בשקדנות יריבים פוליטיים שעשויים לאיים עליו, הן במפלגתו והן מחוצה לה. ולמרות כל אלה ועל אף יכולת הישרדות פוליטית מרשימה יחסית לקודמיו - ההצלחה האמיתית אינה מגיעה: ישראל תקועה ללא מוצא באותו סכסוך דמים ארוך-ימים. הכהונה הארוכה אינה מצליחה לקדם את הפתרונות המיוחלים, ושום נאום מבריק בגבעת רם או בגבעת הקפיטול אינו יכול להסתיר את העובדה שאין לנתניהו שום פתרון בשרוולו. אין אור בקצה המנהרה.
לכן, במקום חזון, תכנית פעולה והנעת יוזמה מדינית - שלטון הימין הנוכחי מתחיל להיראות כמשחק טכני נגד השעון, מאמץ הישרדות בשלטון מתוך תקווה שמשהו בסיסי אולי ישתנה (חיצונית כמובן) ויהפוך מצב חסר-תקווה להצלחה: הפלסטינים יתייאשו, המזרח התיכון ימאס בפלסטינים, ההסברה הישראלית תצליח לפתע לשכנע את העולם שלא מדובר בכיבוש סטטי אלא בתהליך אמיתי (גם אם איטי) של חתירה לשלום, מלחמה עולמית חדשה תסיט את תשומת הלב העולמית מהקונפליקט הישראלי-פלסטיני ואולי גם תיצור מרחבי פתרון חדשים שאינם קיימים כיום. כי אולי בכל זאת, למרות שמרחב הפתרונות האפשרי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני די מצומצם עד כי אפשר ממש לנחש (וזה נכון כבר 10-20 שנה) את פרטי ההסכם הישראלי-פלסטיני הצפוי - משהו ישתנה לפתע אחרי 100 שנה והפלסטינים יישכחו. נקבל חנינה מההיסטוריה!
איך שורדים פוליטית עד שיתחולל אותו נס, כשקיימים לחצים פנימיים להתקדם להסדר בעוד שכל התוכנית המדינית הקיימת היא לא לעשות כלום? בכל דרך אפשרית. בלהטוטים פוליטיים, בבניית קואליציות קיצוניות, בוויתור על ליכוד לאומי (שהוא כנראה כבר בלתי אפשרי) ובהתמסרות עד-כלות לבעלי ברית פוליטיים תובעניים. ואז אנו רואים אתנן דתי, אתנן כלכלי ואתנן פוליטי - כי הכל כשר כדי לשמר את האחיזה במוסרות השלטון. ולפתע זה לא נראה מוזר שתיקי החוץ, הביטחון, האוצר והמשפטים הופכים מהגה שיש לאחוז בו כדי לנווט את המדינה - לאמצעי תשלום ציניים: יש משהו יותר חשוב מעיצוב דרכה של מדינת ישראל. עצם האחיזה בשלטון.
אבל איך שומרים על דעת קהל אוהדת מול קשיים אלו? איך מתגברים על ההתנגדויות הפנימיות שעלולות להתעורר ואף להתגבר במשטר דמוקרטי? לא צריך להמציא כלום: הדברים כבר כתובים בספר דברי הימים של כל העמים. מתחילים מהחלפת שומרי הסף באנשי שלומנו, כדי להקטין חיכוך עם התנגדות מקצועית אוביקטיבית. ממשיכים בהשתלטות על כלי התקשורת, שהם המשקפיים דרכם רואה הציבור את המציאות: אחיזה ישירה בתיק התקשורת, שליטה בעיתון פרטי שתוכנו מוכתב ע"י לשכת רוה"מ, הטיית הסיקור בכלי התקשורת ע"י הסכמים מושחתים עם חלקם ואיום על המשך קיומם של האחרים. משם - עוברים לתחום התרבות: שר התעמולה הנאצי גבלס הרי בכלל התחיל משם. ואז מגיעים למהלך החשוב באמת - שיסוי של קבוצות אוכלוסייה אחת בשנייה: מזהים בעיה, מזהים "קורבנות", ומסיתים את "הקורבנות" כנגד אויב פוליטי מפוברק. זו התמחות מיוחדת, ליצור דחלילים של 'אויבי מדינה' כדי להפנות כלפיהם רגשות של זעם ותסכול. ונתניהו אינו זה שהמציא את השיטה בישראל: מנחם בגין, שהתהדר תמיד באהבת ישראל, שיסה כבר בבחירות של 1949 את עולי תימן במפלגות הפועלים (יוצאי מרוקו עדיין לא יצאו אז ממרוקו), ואת 'אהבת ישראל' שלו חשנו בבירור בנאומי הככרות גדושי ההסתה של 1981.
השיטה היא תמיד אותה שיטה: למצוא נקודה רגישה, פצע, סדק - ולהרחיב אותו. לזהות 'אויב פנימי', להאשים אותו בכל הרע, ולשסות בו את הציבור. 'האויב' היה פעם מפא"י, אלו היו הקיבוצים, זה היה 'השמאל הקיצוני', וזה כיום 'שוברים שתיקה', 'בצלם', 'הקרן החדשה לישראל', 'המסתננים', ועוד היד נטויה להאשים יריבים פוליטיים מזדמנים בבגידה במדינה. בגידה זה מושג חד: הוא ברור לשומע, וגם עונשו ברור, לא כמו מושגים רכים כמו 'קבלת דבר במירמה' או 'הפרת אמונים'. המודל המזוקק של ההאשמה בבגידה הוא אחד: הסיפור הנאצי על 'תקיעת סכין בגב האומה'. לאחר רצח רבין שמענו הרבה שמדובר היה במעשה בודד של גידול פרא - לא בתוצר טבעי ובלתי נמנע של מערכת ההסתה הדתית-לאומנית שפעלה אז. ואולי אפילו קיבלנו (בחולשתנו) הסבר זה. היום זה כבר נראה אחרת. היום ההאשמות כלפי אויבים פנימיים על חוסר נאמנות למדינה מגיעות ישירות מפיו של ראש הממשלה, ובגלוי. אנחנו נמצאים על סיפה של מלחמת אזרחים.
מלחמת ההישרדות הולכת ונעשית ממוקדת: לרבים כבר ברור שיש לחתור לסיום כהונתו של נתניהו עצמו - לאו דווקא של גוש הימין בכלל או של הליכוד בפרט. לכן הטבעת הולכת ומתהדקת סביבו: תקשורת, רשתות חברתיות, רשויות אכיפת החוק. בתגובה, מחנה נתניהו מצופף שורותיו סביב המנהיג עצמו: מתריע שהמלחמה הציבורית אינה מכוונת לנתניהו עצמו ואינה קשורה לחקירות המשטרה, אלא זוהי מלחמה כנגד המשך שלטון הימין. כולם נקראים לדגל. בהתאם, כל ההתרחשויות סביבנו נשפטות רק במימד הפוליטי שלהן - בעד או נגד נתניהו: חקירות המשטרה, בעיית מבקשי המקלט, חייל שירה למוות במחבל עצור, סדר היום התרבותי. ככל שהטבעת סביב נתניהו מתהדקת - כך הלחימה נעשית תוקפנית יותר, אכזרית יותר, ודקויות הדמוקרטיה מושלכות לפח: ראו יוזמות חקיקה למניעת חקירות פליליות של ראש ממשלה מכהן (החוק הצרפתי), יוזמות חקיקה לאיסור על המשטרה לכלול המלצות בסיכום ממצאי החקירה, ועוד היד נטויה. לא מן הנמנע שנגיע בקרוב ליוזמות להחלפת מפכ"ל המשטרה, להחלפת היועמ"ש, להקדמת הבחירות כדי לסכל את תהליכי החקירה, לייזום חוקים עוקפי בג"צ, לביטולו של מוסד הבג"צ עצמו (אפשר - בהחלטת כנסת) ואפילו לנקיטה במהלך צבאי התקפי בצפון או בדרום.
המשמעות של כל החקיקות המוצעות היא היפוך היוצרות של מהות הדמוקרטיה: אין יותר מדינה שבה מכהן נבחר המשרת את העם, אלא יש שליט העומד מעל למדינה. מרגע שנבחר - הוא יכול לחוקק, כלומר הוא יכול לשנות את חוקי המשחק, בזמן המשחק, לטובתו. ראו מה קורה ברוסיה, בסין, בהונדורס. הכנסת יכולה לקצץ בסמכויותיה של הרשות השופטת, ויכולה גם לקבוע שחוק מסוים שהיא מחוקקת לא יהיה ניתן לשינוי ע"י כנסת עתידית אלא ברוב שרירותי שתקבע. במקרה הקיצוני מנהיג בעצם כלל לא חייב להיבחר מחדש: מספיק פעם אחת כדי שהוא ייחשב לעד כמבטא את רצונו של העם.
בינתיים, אנו חיים עדיין במשטר דמוקרטי, והמלחמה היא על דעת הקהל: אין הישרדות בלעדיה. לכאורה היא חשובה רק במקרה של הקדמת הבחירות, אבל בפועל היא חשובה גם לפני כן, כבסיס לחישוב מהלכיהם של כל המעורבים במערכת הפוליטית. זהו מקור הריב המוזר על הנוכחות בטקס פתיחת חגיגות העצמאות: הרצון של נתניהו להצטייר כמנהיג ממלכתי בלתי-מעורער לקראת מהלכים פוליטיים אפשריים, במקום כברווז צולע שטבעת החשדות מתהדקת סביבו. יש חשיבות לטקסים, לממלכתיות מופגנת, לסמלי המדינה, לנשיאת נאום ממלכתי, לפוזה, וללקיחת קרדיטים לכל מה שמצליח בישראל. התגובה צריכה להיות באותו מישור עצמו: להפעיל דעת קהל נגדית כדי ללחוץ על כלי התקשורת להפסיק לשמש כערוצי תעמולה מטעם בעזרת קטעי וידיאו מוקלטים וערוכים; להיעדר מטקסים ממלכתיים-לכאורה שהופקעו לצרכים פוליטיים. צריך לכן לפנות למדליקי המשואה ולהציע להם לשקול מחדש את השתתפותם בטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות, כי זה איננו יותר טקס ממלכתי - זהו מהלך פוליטי שמנסה לזהות את הממלכתיות הישראלית עם אדם יחיד.
מדינת ישראל נמצאת בסכנה. מחנותיה הפוליטיים כבר התלהטו לנקודת רתיחה. החרדים נלחמים על זכותם לנצל את המלחמה הפוליטית של נתניהו להשגת פטור מגיוס לצה"ל, פטור מהשתלבות בשוק העבודה ותקציבים מוגדלים למוסדותיהם. המחנה הדתי-לאומי מנצל את חולשתו של נתניהו לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון ולהרחקת כל סיכוי להשגת פתרון מדיני ישראלי-פלסטיני הנשען על פשרה טריטוריאלית. ציבור גדול של מצביעי ליכוד הולך שולל אחרי הסתה עדתית שמלבה בו שנאה רק כדי שיתפתה להסב עיניו מפרשיות השחיתות של נתניהו ולצופף שורות נגד ה"הם" השנואים. אנו קרובים מתמיד למלחמת אזרחים, כי יש חשש שהדבקים הקיימים בבסיס הממלכתיות שנוצרה כאן  ב-70 שנה לא יחזיקו מעמד בטמפרטורות שאליהן חוממו כולם.
נפנוף הדגלים, ההמנון, המשואות, וכמובן גם השכול ושואת יהודי אירופה - שום דבר אינו נושא ממלכתי, מאחד יותר. אלו הם כיום סמלים ריקים, כלי-עבודה פשיסטיים שמטרתם הצינית היא ללכד קבוצה אחת (שמסומנת "ציונים") כנגד קבוצה אחרת (שמסומנת "בוגדים"). דגל ישראל המתנופף אינו עוד סמל לממלכתיות, לתקומה, לאחדות, לשותפות גורל - הוא סמל הוקעה, התנגדות: נגד זכותם של הפלסטינים לחיות בארץ ישראל, נגד ליברליזם ואחוות עמים, נגד זכויות אזרח, נגד זכותם של עמים אחרים לדרוש מאיתנו להתנהג לפי כללי מוסר מקובלים, נגד כל מי שאינו שייך לקואליציה הלאומנית השולטת. הוא סמל למאבק למען הגבלת שלטון החוק והדמוקרטיה (בשם העם, כביכול), הוא סמל לדרישה לעליונות המוחלטת של השלטון הפוליטי על העם. הוא סמל נגדכם.

אפשר כמובן להתנגד פסיבית (כמו ההצעה לכבות את מכשירי הטלוויזיה בעת נאום ראש הממשלה בטקס הדלקת המשואות), אבל נראה לי שאנחנו בנקודה שמעבר לכך, בנקודה שבה כל מי שרוצה להילחם למען הפסקת כהונתו של נתניהו חייב להתגייס להפגנת כוח פוליטי ממשי. כוח של המונים בכיכרות - לא כוח של לחיצה על שלט. אנחנו לא נמצאים במצב סטטי - דברים שליליים קורים כבר עתה, ורעים מהם עוד עלולים לקרות בחודשים הקרובים. לכן לא צריך בימים אלו להתבשם בהישגי המדינה ב-70 שנה, אלא להפנים שזו התמונה של מה שאנחנו עלולים לאבד אם יימשך הטירוף הקיים.

יום חמישי, 5 באפריל 2018

מחפשים מועמד לנגיד בנק ישראל

בימים האחרונים החלה לפעול חרושת שמועות לגבי שמות המועמדים להחליף את קרנית פלוג כנגידת בנק ישראל בתום תקופת כהונתה (נובמבר 2018). עוד לא שכחנו את ההתמהמהות וההסתבכויות המביכות שקדמו למינוי נגיד לבנק המרכזי בסיבוב הקודם, התנהלות שהביאה למינויה הזמני של קרנית פלוג לממלאת מקום הנגיד ובסופו של דבר למינויה לנגידת בנק ישראל (כנראה בניגוד לכוונתו של רוה"מ), ופתאום כולם עסוקים בבהילות בבחירת הנגיד הבא שמונה חודשים לפני תום תקופת כהונתה הראשונה של הנגידה המכהנת. לפתע, ולא משום שיקול של תהליך מסודר של חילופי תפקידים, התעורר דיון פומבי לגבי זהות המועמדים. העיתוי אינו מקרי: לא מדובר בשאלת איכות תפקודה או כשירותה של הנגידה פלוג, ולא בצורך להבטיח תהליך מסודר של מיון מועמדים או חפיפה מקצועית. מדובר בתגובה כעוסה, כמעט רפלקסיבית, של שר האוצר כחלון על כך שבנק ישראל הרשה לעצמו לפרסם בדוח השנתי לשנת 2017 פרק מורחב על שוק הדיור שבו כלולה גם ביקורת מסוימת על תכנית הדגל של שר האוצר - 'מחיר למשתכן'. לא מדובר בתגובה מנומקת ומקצועית לטענות שהועלו בדוח בנק ישראל (וזה לגמרי אפשרי ואף רצוי שיתקיים דיון מקצועי לגבי מדיניות הדיור), אלא בסוג של פעולת עונשין: נקמה יצרית בנגידה על שלא הצטרפה למקהלת התומכים במדיניותו של שר האוצר. אבל יש כאן משהו מעבר להתנפלות האישית על הנגידה פלוג: מדובר בניסיון הפחדה שמטרתו להשתיק את בנק ישראל, או גרוע מזה - לגרום לו שיהדהד את הצהרות הדרגים הפוליטיים.
זה איננו מהלך מפתיע - זוהי הנורמה הפוליטית המקובלת, להשתלט על פוטנציאל ההתנגדות האפשרי של שומרי סף או דרג מקצועי ליוזמות של הדרג הפוליטי. כך היה עם מינויים כמו זה של מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, מפכ"ל המשטרה; כך היה המאבק על תאגיד השידור, על חיסול 'ערוץ 10' של הטלוויזיה, על ביטול רשות חשמל עצמאית והכפפתה לשר האנרגיה, על הפיכת דרג הסמנכ"לים במשרדי הממשלה למשרות-אמון של השרים. גם לכלכלני בנק ישראל אין בתגובה הזועמת של שר האוצר לפירסום הדוח משום חידוש: זוהי תופעה שליוותה תמיד, כאיום, את הוויכוח המקצועי בין בנק ישראל למשרד האוצר. הוותיקים אפילו זוכרים כיצד לפני דור, בתקופה של אינפלציה דוהרת, ניסה שר אוצר אחר (באמצעות נגיד מרצה) להפקיע מידי מחלקת המחקר של הבנק את תפקיד כתיבת הדוח השנתי כדי למנוע מכלכלני הבנק לכתוב ניתוח כלכלי אוביקטיבי של מצב המשק. כי כלל לא מדובר כאן בתכנית 'מחיר למשתכן' ולא בנגידה פלוג: מדובר על יכולתו של הדרג הפוליטי לכפות את דעתו על הדרג המקצועי או לפחות להשתיק את ביקורתו. מדובר על שבירת מראה. מדובר על המושג המטורלל 'משילות' שמשמש קרדום להשתקת הדרג המקצועי. כי, בפרפראזה על דברי מנהיגה פוליטית מייצגת: למה לנו בנק ישראל אם אין לנו יכולת לשלוט בו?
מה שראוי לציון בתקרית הזו הוא שהיא אירעה כ"כ מאוחר בכהונתה של הנגידה פלוג. יש לזה בוודאי קשר גם לאישיותה הנוחה של הנגידה, אבל ההרמוניה שחווינו נבעה בעיקר מכך שהמשק הישראלי חווה תקופה מופתית של הצלחה, בעיקר מסיבות חיצוניות, ולא נוצר בשנים האחרונות צורך בקבלת החלטות כלכליות כואבות. המשק הישראלי חווה צמיחה כלכלית נאה ויציבה, הצמיחה הכלכלית הביאה לגיאות בתקבולי המיסים ולכן הממשלה יכלה לשמור על גירעון נמוך תוך הפחתת שיעורי המיסים ושמירה על תוואי של ירידת יחס החוב לתוצר, האינפלציה הייתה נמוכה ויציבה, מאזן התשלומים היה חיובי והריבית הייתה נמוכה ואיפשרה רמה טובה של השקעות. היו אמנם בעיות כמו התחזקות-יתר של השקל (שגרמה לבנק ישראל להתערב בשוק המט"ח), בועת מחירי נדל"ן שנגרמה ע"י הריבית הנמוכה (וגרמה לבנק ישראל להתערב בשוק המשכנתאות) ותופעות של ירידת ההוצאה הממשלתית האזרחית לרמה נמוכה שפגעה בשירותים הציבוריים (שגרמה לבנק ישראל בעיקר להתבטא בתקשורת). אבל זו הייתה תקופה טובה לכלכלה וממילא לא נדרשו החלטות כואבות ולא נוצר רקע לחילוקי דעות בין בנק ישראל למשרד האוצר ולדרג הפוליטי.
המציאות יכולה בהחלט להשתנות: תקופת הצמיחה הכלכלית יכולה להתחלף בהאטה מחזורית, הריבית נמצאת כבר במגמת עלייה בעולם (ולכן גם בישראל) ועלייתה תשפיע לרעה על ההשקעות, הגיאות ההיסטורית בשוקי המניות והאג"ח יכולה להסתיים ואולי אפילו להתחלף במשבר, משברים מדיניים ופוליטיים שמסתמנים בעולם בשנים האחרונות יכולים להשפיע לרעה על הסחר העולמי, המצב הגיאופוליטי במזרח התיכון יכול לגרום לעימות מחודש ולזעזוע כלכלי בישראל, ועל כל אלו נוספת גם שאלת יציבותה של הממשלה בישראל על רקע חקירות ראש הממשלה. הסיכוי שגם בשנים הקרובות ניהנה משילוב של מטבע חזק, אינפלציה נמוכה, ריבית נמוכה, צמיחה יציבה, שקט ביטחוני (יחסי) ויציבות פוליטית פנימית - אינו נראה גבוה. בסביבה כזו תתעוררנה בעיות של ניהול הריבית, שער החליפין, תקציבי ההוצאה החברתית (ואולי אף תקציב הביטחון), גודל הגירעון הממשלתי. תידרשנה החלטות. אולי גם החלטות אמיצות. יתעוררו ויכוחים, חלקם קשים, לגבי הצעדים בהם יש לנקוט. יהיה צורך להכיל דעות מנוגדות.
כיצד נגיע לצמתי ההחלטה הללו? אם נקבל את נטיית הדרג הפוליטי ניוותר עם מנגנון מקצועי אילם. זכות התכנון וההחלטה בנושאים המקצועיים תהיה שייכת בלעדית לדרג הפוליטי ולשותפיו: יועצים פוליטיים, יועצי תקשורת, דוברים, יחצ"נים ונושאי משרות-אמון. גופים מקצועיים עצמאיים כבר נוטרלו. אבל לנו כציבור דווקא כדאי שיתקיים איזון בין שיקולים פוליטיים לשיקולים מקצועיים: שיהיו גופים מקצועיים עצמאיים (דוגמת בנק ישראל) שיוכלו לגבש דעה מקצועית משלהם, להצביע על חלופות, לתרום לוויכוח הציבורי, להקפיד על השיקול המקצועי הטהור ולהעמידו מול שיקולים פוליטיים לגיטימיים, לתכנן לטווח זמן שהוא מעבר ללו"ז הפוליטי. אז לנו חשוב להבין כמה קטנונית התגובה הנרגזת של שר האוצר לדוח בנק ישראל ועד כמה היא מסוכנת.

אולי, אילו הייתה לנו רשות תחבורה עצמאית, שאחראית לתכנון תחבורתי ולרגולציה, הייתה לנו תחבורה ציבורית המתאימה לצרכי המשק ולא היינו עומדים בפני שוקת שבורה וחוסר פתרון עתידי כפי שקורה היום בכבישי ישראל?