יום ראשון, 25 בינואר 2015

רשימת אורח: חזון בן גוריון רלבנטי מתמיד לפתרון בעיית מחירי הדיור - ד"ר יאיר דוכין*

התייקרות מחירי הדיור, ואי-יכולתה של קבוצת אוכלוסייה קטנה-יחסית (אך חשובה) להגיע לדיור בבעלות עקב כך, אינה יורדת מסדר היום הציבורי. הפוליטיקאים מעלים הצעות שונות שמטרתן להפחית את המצוקה. איני מטיל ספק בכוונותיהם הטובות של המציעים, אולם ספק אם ההצעות הללו אכן יכולות להביא להגשמת הכוונות. לממשלה חייבת להיות מדיניות כוללת בתחום הדיור שמושתתת על ראייה לטווח ארוך ומותאמת לאינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. כמובן שלעיתים על הממשלה לתת פתרונות גם לבעיות בלתי צפויות (היינו, בעיות המחייבות פתרון בלוח זמנים קצר) הצצות מידי פעם, אך ברור שרצוי להימנע ככל האפשר מפעולות לטווח קצר, שעלולות לפגוע ביעדים לטווח ארוך.

ניתוח של נתוני ההגירה הבין-אזורית בתוך תחומי מדינת ישראל מצביע על נהירה מתמשכת (וכנראה בקצב הולך וגובר) של האוכלוסייה היצרנית מהפריפריה למרכז, למשולש הגיאוגרפי חדרה–גדרה–ירושלים. תופעת הנדידה של אוכלוסיות חזקות-יחסית אל "מוקדי העל" של המדינה, שמאופיינים באפשרויות תעסוקה רבות ובמעטפת שירותים ותשתיות (חינוך, בריאות, תחבורה, תקשורת וכדו') משופרת איננה ייחודית לישראל והיא מתרחשת גם במרבית המדינות המפותחות והסמי-מפותחות. הבעיה היא שנהירה זו גורמת לנטישה של אזורי הפריפריה, ובישראל - בשונה ממדינות מפותחות אחרות בעולם - יש לנטישה זו משמעות גיאופוליטית חמורה. לא במקרה דיבר בן-גוריון על חזון יישוב הנגב והגליל ולא על חזון יישוב תל אביב וגוש דן. ההגירה למרכז יוצרת לחץ מתמשך של ביקושים בשוק הנדל"ן למגורים, שבעקבותיו זכה המשולש הגיאוגרפי לכינוי "איזורי הביקוש". הביקושים הללו, שאינם "פוגשים" בשנים האחרונות היצע מספיק, הם הגורם המרכזי לעליית מחירי הדירות שנמשכת מאז שנת 2006.

מרבית הפרשנים מטילים את האשמה לכך שלא נוצר היצע מספיק של דירות על רשות מקרקעי ישראל, שאינה משווקת לדעתם קרקעות בהיקפים הנדרשים. במאמרי הקודמים הסברתי מדוע ההיצע המצומצם של דירות אינו נובע ממחסור בקרקעות, ולכן גם הפתרון אינו טמון בהגברת השיווק של קרקעות.  כדי להמחיש זאת אזכיר שניתוח היתכנות זהיר של ה-תבעו"ת (תכניות בניין עיר) השונות למגורים בארץ, שנמצאות בשלבי אישור שונים (כלומר: משלב של תב"ע רעיונית ועד לתב"ע מאושרת) מצביע על פוטנציאל כולל של יותר מ- 2 מיליון יחידות-דיור, לא כולל הפשרת קרקעות חקלאיות ולא כולל תוספות הנובעות ממימוש תמ"א 38 (שני מרכיבים אלו יכולים בנקל להכפיל את הפוטנציאל). למעלה מ- 50% מהפוטנציאל הנ"ל מצוי באזורי הביקוש. ראוי גם לזכור שבעשור 1997 – 2006 מחירי הדירות בישראל דווקא ירדו ריאלית, בשיעור מצטבר של קרוב ל- 25%, כלומר עליית מחירי הדירות איננה גזירת גורל. ירידה זו התחוללה על רקע עודפי היצע שנוצרו בשנים 1990 – 1996, עקב הגידול במספר התחלות הבנייה בשל גל העלייה ממדינות חבר-העמים. הגידול של קצב התחלות הבנייה התחולל עקב מהלך חשוב שהוביל שר השיכון דאז, אריק שרון. שרון הפעיל רשת ביטחון ליזמים ע"י הבטחת התחייבויות רכישה ומתן תמריצי זירוז. כוחות השוק הביאו עקב-כך (הפלא ופלא) להאצה דרמטית של קצב התחלות הבנייה, שמנעה התייקרות חריפה של מחירי הדיור שהייתה מתחוללת לולא ננקטו הצעדים הללו.
השאלה הכפולה שעולה מתיאור התהליכים הללו היא אפוא:
  1. האם התהליך של נהירת האוכלוסייה הצעירה והיצרנית למשולש הגיאוגרפי שהוזכר לעיל ועליית מחירי הדירות הנלווית לכך הם גזירה משמיים?
  2. מה יכולה וצריכה הממשלה לעשות?
לפני שניגש לדון בשתי השאלות, אזכיר את ההיסטוריון הצבאי הבריטי  לידל-הארט, שהגה וניסח את הגישה האסטרטגית המכונה "האסטרטגיה של הגישה העקיפה". לידל-הארט הדגיש שהגישה העקיפה היא למעשה תפיסת עולם ודרך חיים, והראה במחקריו כיצד מצביאים שנקטו בגישה זו הצליחו להביס את אויביהם שנקטו בגישה ישירה. יש קשר הדוק בין הדברים, שכן הניסיון של הממשלה (בהובלתם של שר האוצר, שפוטר בינתיים, וראש הממשלה) לתקוף את מחירי הדירות (היינו, לנסות להורידם) ישירות על-ידי המהלך הקרוי  "מע"מ אפס" (שבוטל בינתיים) ומכרזי "מחיר מטרה" - משקף גישה ישירה, שעתידה להיכשל. גם אם היא תצליח במידת-מה (נכון לעכשיו היא בעיקר יצרה קיפאון וכאוס בשוק) - תהיה זאת כנראה הצלחה לטווח הקצר בלבד. יתר על כן: בהצלחה אפשרית של מהלך להורדת מחירי הדיור באזורי הביקוש (אם אמנם יקרה דבר כזה) טמון מילכוד, שכן הוא צפוי לגרום להתחזקות הנהירה למשולש הנ"ל. כלומר, ייווצר ויתחזק מעגל הקסמים שבו הממשלה, עקב שיקולים קצרי-טווח, תאיץ את נטישת אזורי הפריפריה ואת התכנסותה של האוכלוסייה החזקה והיצרנית במשולש הביקושים.

באשר לשאלה הכפולה שהעליתי ניתן לומר שאין מדובר בגזירת שמים, שכן בחינה פשוטה של הגורמים לתהליך ההגירה מצביעה על כך שהגורם העיקרי לנהירה זו הוא אפשרויות התעסוקה המשופרות שאליו מצטרפים גורמים נוספים שעיקרם מעטפת תשתיות (תחבורה ותקשורת) ושירותים (בעיקר חינוך ובריאות) טובה יותר במשולש הביקושים לעומת הפריפריה, כאשר לאלה מצטרפים ניהול מוניציפאלי טוב יותר, אפשרויות בילוי ותרבות מגוונות יותר ותפיסת עולם מתאימה יותר. לכן, אם פעולת הממשלה תתמקד במבצעים ישירים שתכליתם הורדת מחירי הדירות (כפי שהיא פועלת כיום) - התוצאות תהיינה מוגבלות ורק תידחינה את משבר המחירים הבא. אם, לעומת זאת, הממשלה תפעיל את השפעתה במכלול המרכיבים שהוזכרו,  באזורים הנכונים שיפורטו בהמשך -  ניתן יהיה להשיג פתרון ארוך-טווח לבעיה.

כיוון הפעולה המומלץ לממשלה הבאה, לכשתקום, הוא להכריז על מהלך ארוך-טווח של פיתוח שני "מוקדי על" נוספים של אוכלוסייה כפרויקטים לאומיים: מוקד אחד בצפון הארץ ומוקד אחד בדרומה. במוקדים אלו הממשלה תפעל לפיתוח מרכזי תעסוקה ולשיפור מהותי של מעטפת השירותים. המטרה של פרויקטים לאומיים אלה תהיה יצירה של מוקדי משיכה לאוכלוסיות חזקות-יחסית שתעבורנה לגור שם. ברור שמהלך כזה יחייב הקצאה מתמשכת של משאבים תוך מתן הטבות בהיקף משמעותי. אבירי השוק המשוכלל יטענו שמהלך מסוג זה - שכונה בזמנו "עיירות פיתוח" - כבר נוסה בעבר ונכשל. דעתי היא שאין להסיק מכישלון העבר שדינו של מהלך כזה הוא כישלון. במקום זאת יש להפיק לקחים, שיאפשרו למהלך כזה להצליח.

מהלך כזה, לכשיצבור תנופה, יוכל לשבור את מעגל הקסמים שנוצר, להוריד את לחצי הביקוש מ"אזורי הביקוש" ולמנוע עליות מחירים מתמשכות בעתיד. משהו מהאפשרויות הגלומות במהלך כזה הומחש בשלוש השנים האחרונות סביב פרויקט עיר הבהדי"ם, בדרום, וסביב הקמת בית הספר לרפואה בצפת, בצפון. מסתבר אפוא שחזונו של "הזקן" (בן גוריון) על חשיבות יישוב הנגב והגליל רלבנטי כיום אולי אף יותר מתמיד.

*ד"ר יאיר דוכין הוא חוקר נדל"ן ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה. רשימה זו פורסמה, בשינויי עריכה קלים, במוסף הנדל"ן של "דה-מרקר", ביום 23.1.15

יום חמישי, 15 בינואר 2015

השקעה בדיור, הלוואת משכנתא וחשיפה לסיכונים פיננסיים - מה בדיוק אנחנו עושים?

לאיזה סיכון אנחנו חשופים?
קרוב ל-70% ממשקי הבית בישראל מתגוררים בדירות שבבעלותם. זהו משפט שנשמע טוב, מרגיע. זה אומר שהם מוגנים מפני עליית מחירי הדירות ו/או שכר הדירה. אבל אפשר לומר משפט זה גם בצורה אחרת, עם קונוטציות אחרות לגמרי: קרוב ל-70% ממשקי הבית בישראל נמצאים במצב בו רוב השקעותיהם מרוכזות בנדל"ן. ולא סתם בנדל"ן, אלא בנדל"ן למגורים. ולא סתם בנדל"ן למגורים, אלא בדירת מגורים יחידה.

עכשיו משפט הפתיחה כבר נקרא אחרת. מאחר שלגבי רוב משקי הבית דירת המגורים היא ההשקעה הגדולה ביותר והיא מהווה את רוב הערך הנקי שלהם - זהו סיכון גבוה: משק בית טיפוסי חשוף בצורה קיצונית לירידה של מחירי הדירות. כדי להמחיש זאת מספיק שנדמיין שמשק בית היה מחליט לחילופין להשקיע כמעט את כל נכסיו במניה של חברה יחידה.

אבל אם משק בית טיפוסי חשוף לסיכון של ירידת ערך נכסיו כתוצאה מירידה של מחירי הדירות בישראל, ועוד יותר - כתוצאה מירידת מחיר הדירה הספציפית שרכש - מדוע רוב משקי בית בישראל אינם שרויים בדאגה מתמדת? כנראה מפני שהם אינם חוששים שמחירי הדירות בישראל באמת ירדו. ומהיכן באה להם תחושת ביטחון זו? אולי מכך שמחירי הדירות בישראל עלו מאד בשנים האחרונות, והזיכרון הציבורי הקצר מוביל לציפיות שמחירי הדירות יעלו תמיד. ואולי זה בדיוק מה שאומרים להם הוריהם.

יש הבדל בין הערכה נקודתית של הרוכש לגבי שיעור עלייתם של מחירי הדירות בשנה הקרובה (ואני מניח שרוב הציבור כיום מאמין שמחירי הדירות ימשיכו לעלות גם בשנת 2015) לבין מרחב האפשרויות של מה שיקרה למחירי הדירות בשנים הקרובות. הראשונה - ברורה ועומדת בבסיס ההחלטה של הרוכש; השני - אינו ידוע. בכפוף להבחנה זו נבין שרוב משקי הבית בישראל משקיעים את כל חסכונותיהם בנדל"ן ונמצאים לכן בחשיפה חזקה לסיכון של ירידת מחירי דירות. חשיפה זו מתקיימת גם אם כל אחד מהם משוכנע שמחיר הדירה שבבעלותו יעלה בשנה הקרובה.

מדוע בעצם אנחנו נחשפים מרצוננו לסיכון של ירידת מחירי הדירות?
העובדה שרובנו חשופים לסיכון של ירידת מחירי דירות אינה תוצאה בלתי-נמנעת של הצורך שלנו לצרוך שירותי דיור: יכולנו עקרונית לרכוש שירותי דיור (קרי: לשכור דירת מגורים) מבלי לרכוש את הנכס המשמש למגורים. כלומר: ההחלטה לרכוש נכס מגורים היא החלטת השקעה העומדת בפני עצמה ואינה נגזרת מצרכי המגורים. זאת, ועוד: ההחלטה שלנו לרכוש את דירת המגורים אינה רק החלטה "לשריין" לעצמנו זכות מגורים, כי במקביל היא גוזלת מאיתנו מימד חשוב של גמישות בחיינו, וכך אנחנו "נתקעים" לעיתים בדירות שאינן מתאימות לצרכים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים המשתנים שלנו. ההחלטה על פתרון יחיד שיענה גם על שאלת בחירת המגורים וגם על שאלת ההשקעה - גורמת לנו לאבד דרגות חופש. אנחנו מתפשרים.

אז מדוע אנחנו מתעקשים על רכישת דירות? זוהי כנראה תוצאה משולבת של גורמים תרבותיים ושל העדר שוק מספיק מגוון (עמוק) לחכירה (שכירות ארוכת-טווח) של דירות מגורים. התוצאה היא שמשקי בית מעדיפים לרכוש דירות, ונמצאים לכן במצב של חשיפה ניכרת לירידת מחירי דירות ותוך ויתור על גמישות בהתאמת פתרונות המגורים לצרכיהם המשתנים.

האם השקעה בנכס דיור היא השקעה רציונלית מבחינת צרכים ארוכי-טווח של משק הבית?
מדוע דווקא השקעה בדיור? האם זהו אפיק השקעה אופטימלי מבחינת משק בית? אם נזכור שהמניע העיקרי לחיסכון הפיננסי ארוך-הטווח של משקי הבית הוא הבטחת יכולתם להמשיך לצרוך לאחר שיגיעו לגיל של פרישה ממעגל העבודה, האם השקעה בדיור היא השקעה סבירה? האם היא אמצעי נוח לצבירת קרן לפנסיה? האם היא ניתנת למימוש הדרגתי (משיכה של הכנסות שוטפות) כדי לתמוך בצרכי המימון של משק הבית בתקופת הפנסיה? לא נראה לי שהתשובה היא חיובית: השקעה בדיור אינה נזילה (לפחות לא בישראל, בהעדר תכניות נוחות של "משכנתא הפוכה") והיא אינה מתאימה להבטחת תזרים תקבולים למשקי בית. משק הבית "דוגר על הבית" בשלב הפנסיה, אבל אינו יכול להשתמש בחסכונותיו.

משכנתא: עכשיו אנחנו ממונפים.
עד כאן תיארנו משק בית המקצה את ההון העצמי שלו בין השקעה בדיור לבין השקעה פיננסית. זהו תיאור המתאים בעיקר למשקי בית בוגרים, שכבר צברו עתודות חיסכון. בניגוד לכך, כאשר מדובר במשק בית צעיר - המקרה השכיח הוא אחר: מאחר שההון העצמי של משק הבית אינו מספיק לרכישת דירה, משק הבית פונה לשוק האשראי כדי להיעזר באשראי להשקעה בדיור. הלוואת המשכנתא עולה על הבמה.

כאשר אנחנו משתמשים באשראי לרכישת דירה נוצרת מציאות חדשה: אנו חווים גידול של הנכסים (דירה) וגידול מקביל של ההתחייבויות (הלוואת משכנתא). במונחים כלכליים, הצלחנו "למנף" את ההון העצמי שלנו: רכשנו דירה שערכה גדול פי-כמה מההון העצמי שלנו.

למה עשינו זאת?
מדוע קנינו דירה בגיל צעיר, כשיכולתנו להתחייב לתשלומים חודשיים גבוהים עדיין אינה ברורה, כשטרם התבססנו גיאוגרפית ותעסוקתית? ומה - בהעדר הון עצמי מספיק - המריץ אותנו לרכוש דירה "בכסף שאין לנו"? מן הסתם עשינו זאת בגלל שילוב של השפעות סביבתיות ושיקולים כלכליים. ההשפעות הסביבתיות הן אולי העובדה שרצינו לחוש תחושה של קביעות, שהמשפחה הקרובה לחצה עלינו 'להתמסד', שההורים הציעו לנו להשתתף בנטל הכלכלי הכרוך ברכישה, ואולי שהמדינה הציעה לנו מענקים מיוחדים לצורך רכישת דירה. השיקולים הכלכליים הם, מן-הסתם, ההערכה שלנו שמחירי הדירות עולים בטווח הארוך ולכן עשינו מהלך עסקי נבון שיביא לנו בהכרח רווחי הון.

מה באמת עשינו?
כאשר אנחנו רוכשים דירה בעזרת אשראי אנו מגדילים את חשיפתנו-שלנו (כלומר: של ההון העצמי) לסיכון של ירידת מחירי הדירות. נניח שאנו רוכשים דירה בעזרת הלוואת משכנתא של 75%. כל שינוי של אחוז אחד במחיר הדירה (כל השאר קבוע) גורם כעת לשינוי של 4% בהון העצמי, כי ערך הדירה שלנו גדול פי 4 מההון העצמי. זה טוב לנו אם אנחנו חושבים שמחירי הדירות שלנו יעלו; אבל זה מסוכן לנו אם הם ירדו. נחדד זאת: בדוגמא שלנו, ירידה של מחירי הדירות בשיעור של 25% תביא למחיקה של כל ההון העצמי שלנו. מבלי לומר זאת לעצמנו, אנו נמצאים בהימור ענק על מחירי הדירות.

המצב הזה שבו הגדלנו את חשיפתנו למחירי דירות פי 4 הוא לכאורה תוצאה של המינוף הפיננסי, אבל אינו נובע מעצם המינוף: זוהי תוצאה של "פוזיציה" שנכנסנו אליה בשוק הדיור. הפוזיציה היא פשוטה: נטלנו הלוואה שקלית (או הלוואה צמודת-מדד, או הלוואה צמודת-דולר), והשקענו את תמורתה בנכס שמחירו צמוד פחות-או-יותר למדד מחירי הדיור. ולא מדובר בפוזיציה שולית, שנוכל לעמוד בתוצאותיה במקרה שהשוק יפעל בניגוד לציפיות שלנו - מדובר בפוזיציה על סכום הגדול פי 4 מההון העצמי שלנו.

האם הפוזיציה היא הכרחית?
תיאורטית, הפוזיציה הזו אינה הכרחית: יכולנו אולי ליטול הלוואה הצמודה למדד מחירי הדיור (אילו היו הלוואות כאלו בישראל), ואז רכישת הדירה הייתה אמנם כרוכה בהתחייבות לתשלומים קבועים אבל היא לא הייתה מכניסה אותנו לפוזיציה כ"כ בוטה ולחשיפה כ"כ מסוכנת. דוגמא אחרת: במדינות שונות בעולם קיימות הלוואות משכנתא שבהן הלווה מתחייב לשלם למלווה ריבית בסיסית כלשהי + פרמיה המשקפת השתתפות של המלווה ברווחי ההון שנוצרו (אם נוצרו) לרוכש הדירה ע"י עליית מחירי הדירות. לבסוף, יכולנו לרכוש את הדירה בעזרת הלוואה שהיא סוג של שותפות (לדוגמא: עם בן משפחה), כך שיתרת החוב תוגדר כאחוז מערך הדירה הנרכשת.

אז מדוע אנחנו נכנסים לכזו פוזיציה?
אין כיום בישראל פתרונות זמינים שהיו מאפשרים ללווים לרכוש דירה בעזרת אשראי מבלי להיכנס לפוזיציה. ולכן הלווים נכנסים כולם בתום לב למצב של חשיפה: רוכשים דירה בעזרת חוב שערכו בלתי-תלוי במחיר הדירה, לפעמים גם תוך שימוש בהלוואות בריבית משתנה שעלולה לגרום להם בעתיד לבעייה תזרימית שוטפת. אבל גם אילו היה בישראל פתרון כזה, אילו הממשלה הייתה בונה מחדש את מערך הסיוע לזכאים ומציעה להם אפשרות ליטול הלוואת משכנתא הצמודה למדד מחירי הדיור - האם הלווים היו בוחרים במסלול זה?

אינני בטוח בכך. אחרי הכל, מניע חשוב לכך שמשקי בית מקדימים לרכוש דירה ומשתמשים באשראי לרכישת דירה ונכנסים בכך גם לאילוצים תזרימיים מאיימים (תשלומי המשכנתאות) הוא המחשבה שלהם שהם יפיקו רווחי הון מעליית מחירי הדירות. הם משוכנעים בכך. פוזיציה, כפי שתוארה כאן, רק תגדיל פי-כמה את רווחי ההון שהם לכאורה יפיקו מהשקעה בדיור. אילו לא היו סבורים שמחירי הדירות יעלו - אולי הם בכלל לא היו נכנסים להשקעה בנכס דיור.

התוצאה היא לכן שמשקי בית בישראל נכנסים בתמימות לחשיפה ממונפת למחירי דירות. כל עוד מחירי הדירות בישראל עולים - זה נראה צעד נבון, צעד שבונה להם הון עצמי. כדאי גם להקדים ולרכוש דירה ("לעלות בזמן על הרכבת") בתרחיש כזה. אבל מה יקרה בתרחיש אחר? ובכלל: האם היה נראה לכם סביר אילו משקי בית צעירים היו נוטלים הלוואות לצורך הגדלת ההשקעה במניות? בנקים - שועלים ערומים שכמותם - חוששים לעשות זאת. ואתם?