יום ראשון, 26 בינואר 2014

באין אינפלציה - שאלות ותשובות

לכותב בלוג יש לדעתי הנאה משני דברים: 1) מעצם הכתיבה; 2) מהתהודה של מה שכתב. הנושא השני תלוי במידה שבה קוראי הבלוג קוראים, מגיבים, שואלים או תורמים דברים שלהם. לרשימה שהתפרסמה בבלוג ב-10.1.2014 ("באין אינפלציה - מי צריך הלוואה צמודת-מדד?" - ראו קישור כאן) הגיעו בין התגובות גם שתי שאלות של הקורא אשר (נסתפק בשם פרטי). ברשימה הנוכחית אציג את השאלות ואנסה לענות עליהן.


השאלות
דורון שלום,
ראשית - כתבה מצויינת!!! כמו כל כתבות העבר בנושא הזה. להלן שתי שאלות ברשותך:


1. כתבת ברשימה (אני מצטט):
"זה מביא אותנו לטענה השגוייה המושמעת תכופות, כאילו ההלוואה הצמודה יקרה יותר מההלוואה שאינה צמודה, טענה הנשענת על ספירה פשוטה של התשלומים החודשיים המצטברים בשתי ההלוואות. ואכן, אם נעשה סיכום פשוט של כל התשלומים נראה שבהלוואה הלא-צמודה הם יצטברו ל-1,187,920 ש"ח, ובהלוואה הצמודה - ל-1,228,246 ש"ח. האם המשמעות היא שההלוואה הצמודה יקרה יותר? התשובה שלילית: מאחר שקצב החזר הקרן בהלוואה הצמודה נמוך יותר - גם סך תשלומי הריבית גדול יותר. אין לכך קשר לעלות: עלות האשראי של שתי ההלוואות לעיל היא זהה, וסכימה פשוטה של התשלומים המצטברים היא טעות כשמנסים למדוד ערך כלכלי של תזרים"

שאלתי היא:
לא הבנתי מדוע לא ניתן לומר שההלוואה הצמודה יקרה יותר. היא אכן יקרה מכיוון שהתשלומים הראשונים פחותים, ולכן חלק הריבית גדול יותר! האם התכוונת לומר שתיאורטית אפשר לקחת את ההפרש בתשלומים החודשיים בתחילת המשכנתא ולהשקיעם 'ללא סיכון' והרווח מזה יהיה בעצם הפרש בסיכום הפשוט של התשלומים?

2. כתבת בתרחיש השלישי:
"בעוד שבמקרה של הלוואה צמודת-מדד הריבית לא תשתנה (היא נותרת 3%) וההשפעה היחידה של האצת קצב האינפלציה תהיה האצה מקבילה של קצב גידול יתרת החוב והתשלום החודשי לאורך זמן - במקרה של הלוואה לא-צמודה האצת האינפלציה תגרור עלייה של הריבית מ-5% ל-13%. ההשפעה המיידית של שינוי הריבית היא גידול של התשלום החודשי בשיעור כ-80%, מ-4,950 ל-8,948 ש"ח."


שאלתי היא:
לא הבנתי מדוע, שהרי הלוואת קל"צ היא בריבית קבועה, כלומר התשלום החודשי קבוע (כך תמיד הבנתי) - ולא תלוי באינפלציה. מדוע שהתשלום יגדל?

תודה,  אשר


תשובה לשאלה הראשונה:
המטרה בכל הטיעון המצוטט היא להבחין בין עלות ההלוואה לבין סכימה פשוטה של התשלומים ללא התחשבות בעיתוי. הסכימה היא טעות, והיא נפוצה משום-מה בין יועצי המשכנתאות של הבנקים שנוהגים להסביר ללקוחותיהם שהלוואה אחת יקרה יותר מהשנייה משום שסכימת התשלומים שלה נותנת תוצאה יותר גבוה.


כדי להבין זאת עקרונית, בשלב ראשון ללא שאלת ההצמדה למדד, נניח שמדובר בהלוואה שאינה צמודה למדד, לתקופה של 20 שנה ובריבית שנתית קבועה בגובה 5%, ושללווה מוצע לבחור בין ארבע אפשרויות ללוח סילוקין:
  1. הלוואת "שפיצר" (תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית);
  2. הלוואת "קרן שווה" (תשלומים קבועים של החזר קרן);
  3. הלוואת "בלון", או בשמה האחר "ריבית בלבד" (הלווה משלם את תשלומי הריבית השוטפים, ופורע את הקרן בתשלום יחיד בתום תקופת ההלוואה;
  4. "הלוואה עומדת" (הריבית נצברת. הלווה אינו משלם מאום באופן שוטף, ופורע את מלוא הקרן והריבית הנצברת בתשלום יחיד בתום תקופת ההלוואה).


מדובר כאן בארבעה לוחות סילוקין שונים, או במינוח יותר כללי בארבעה תזרימים השונים זה מזה. אם נבצע סכימה פשוטה של תשלומי הלווה נקבל תוצאות שונות. זה מה שמראים יועצי המשכנתאות בבנקים ללקוחותיהם. אבל אם נחשב את הערך הנוכחי הנקי של כל אחד מהתזרימים ניווכח שבכל המקרים מתקבל בדיוק אותו מספר: סכום ההלוואה. אם נחשב בכל הלוואה את שיעור התשואה הפנימי ניווכח שבכל המקרים מתקבל בדיוק אותו מספר: שיעור הריבית בהלוואה. כלומר: אין הבדל בין לוחות הסילוקין (ולכן בין ההלוואות) בכל הנוגע למחיר ההלוואה (הריבית).


זה אינו מקרה: מדובר באותה הלוואה (750,000 ש"ח, לתקופה של 20 שנה, בריבית שנתית של 5%), וארבע האלטרנטיבות מתייחסות לתכנית התשלומים - לא לעלות ההלוואה (היא תמיד 5%). ההבדל בין ארבע ההלוואות הוא רק קצב החזר הקרן. מאחר שתשלומי הריבית השוטפים שהלווה נדרש לשלם נגזרים מיתרת החוב, ככל שקצב החזר הקרן מהיר יותר - כך הסכום המצטבר של תשלומי הריבית יהיה קטן יותר. תלמידי מימון מכירים אמירה זו כשהיא מתורגמת למח"מ (משך חיים ממוצע): ככל שמח"מ ההלוואה קצר יותר - כך הסכום המצטבר של תשלומי ריבית יהיה נמוך יותר. בסופו של דבר, אתם משלמים ריבית תמורת השימוש באשראי: ככל שתמהרו לפרוע את החוב כך יקטן תשלום הריבית השוטף ולכן גם המצטבר.


אם כך, מדוע שהלווה יבחר בהלוואה שהסכום המצטבר של הריבית בה גבוה יותר (בדוגמא שלנו: הלוואה עומדת, או הלוואת בלון)? פשוט משום שהיא מאפשרת לו לוח תשלומים שמתאים יותר לצרכיו: ייתכן שהכנסתו בשנים הראשונות צפויה להיות נמוכה-יחסית בגלל לימודים אקדמיים או תקופת סטאז', או שהוא רוכש דירה "על הנייר" (או בונה בית בבנייה עצמית) ועד להשלמת בניית ביתו החדש הוא צריך עדיין לשלם דמי שכירות. בחירה בהלוואה עם לוח סילוקין איטי יותר פירושה שהלווה, משיקולים שלו, מעדיף לצמצם את הנטל השוטף בתקופה הראשונה של ההלוואה ע"י הקטנת קצב הפירעון של הקרן. המשמעות היא שהוא צורך יותר אשראי (יתרת חוב) בכל נקודת זמן. התוצאה היא שהוא ישלם תשלום ריבית גבוה יותר. אמור מעתה: אתה משלם (ריבית) לפי מידת השימוש (באשראי) - אין כאן סיפור של הלוואה יותר יקרה או יותר זולה, אלא בחירה של הלקוח בין חלופות שונות של קצב החזר הקרן. הצגה ללקוח של סכום תשלומי הריבית המצטברים כאינדיקציה לעלות ההלוואה היא הטעייה של הלקוח, והיא עלולה לגרום לו לבחירה מוטעית.

ממש מאותו שיקול, אם הלווה יבחר בהלוואה באותו סכום ובאותו שיעור ריבית אבל לתקופה יותר ארוכה - לדוגמא ל-25 שנה במקום ל-20 שנה - סיכום פשוט של תשלומי הריבית יראה על כך שהוא משלם יותר. אבל גם כאן, מדובר פשוט בלוח תשלומים המבטא החזר איטי יותר של הקרן, כלומר שימוש מוגדל באשראי (בכל נקודת זמן, יתרת החוב תהיה גבוהה יותר), ולכן תשלומי הריבית גבוהים יותר. עדיין, מחיר ההלוואה הוא ללא שינוי - 5% לשנה.


איך כל זה רלוונטי להשוואה בין הלוואה צמודה להלוואה לא-צמודה, שאלה שהייתה נשוא הרשימה המוזכרת? מה שנאמר באותה רשימה הוא שאם שיעור האינפלציה יציב וידוע מראש (2%) והריבית השנתית על הלוואה צמודה היא 3% (נא להתעלם מהפרשי עיגול) - אזי עלותה של הלוואה צמודה זהה לעלותה של הלוואה לא צמודה. ההבדל היחיד בין שתי ההלוואות הוא לוח הסילוקין השונה (ראו גרף באותה רשימה): בהלוואה לא צמודה התשלום החודשי נגזר משיעור ריבית של 5%, בעוד שבהלוואה צמודה הוא נגזר משיעור ריבית של 3% והפרשי ההצמדה נצברים לחוב. וכבר אמרנו כאן שתזרימים שונים אינם יוצרים עלויות שונות: שתי ההלוואות הן באותו "מחיר" - 5% לשנה.


ולגבי הסיפא של השאלה שהציג אשר לעיל ("האם התכוונת לומר שתיאורטית אפשר לקחת את ההפרש בתשלומים החודשיים בתחילת המשכנתא ולהשקיעם 'ללא סיכון' והרווח מזה יהיה בעצם הפרש בסיכום הפשוט של התשלומים?") -- אכן, זהו בדיוק ההסבר הטכני. אבל אני חושש שהוא אינו מבהיר את העניין לקורא שאינו איש מימון.


תשובה לשאלה השנייה:
שים לב שההנחה הייתה שהריבית בשתי ההלוואות היא ריבית משתנה. מאחר שהשינוי היחיד שהנחנו בתרחיש השלישי הוא האצה של קצב האינפלציה הקבוע (מ-2% ל-10%) - הריבית הריאלית (זו הפועלת במקרה של הלוואה צמודת-מדד) אינה משתנה. הריבית בהלוואה הלא-צמודה - לעומת זאת - מתאימה את עצמה ועולה מ-5% ל-13%. זוהי הסיבה שהטענה באותה רשימה (שהיא אולי טענה מפתיעה, ובוודאי מנוגדת לחשיבה המקובלת שפגשתי בין לווים) הייתה שהלוואה צמודת-מדד היא דווקא הפחות מסוכנת מבחינת הלווה כשמתייחסים לאפשרות של האצה של קצב האינפלציה הקבוע. אמרנו שם שהיתרון היחיד של נוטל הלוואה לא-צמודה הוא במקרה של קפיצה חד-פעמית ובלתי צפויה של מדד המחירים.


אילו המקרה היה שונה, והריבית על ההלוואה הלא-צמודה הייתה קבועה - וגם זאת ראינו ברשימה - באמת היה נוצר רווח ללווה. אבל זוהי בדיוק הטענה כאן: שהאצה של האינפלציה אינה יוצרת ללווה רווח אלא אם ההלוואה היא בריבית קבועה. אם כך, לווה שבוחר במסלול של ריבית קבועה במגזר השקלי הלא-צמוד משלם ריבית גבוהה יותר מאשר במסלול של ריבית משתנה, והוא עושה זאת כי הוא מהמר על כך שבמשק תחול התבדרות של קצב האינפלציה - בניגוד לתחזיות הקיימות בשוק ההון. זהו הימור לגיטימי ככל הימור, אבל האם הלווה מודע לכך שזהו ההימור שלו? שהוא מהמר נגד השוק? שאין כאן עדיפות אובייקטיבית (זול, יקר) בין חלופות?

יום רביעי, 22 בינואר 2014

על חשיבות הערכת מחיר הדירה ע"י שמאי מקרקעין

בבחינת האירועים שהובילו למשבר המשכנתאות בארה"ב, נחשפה לציבור תופעה המונית של "ניפוח" מלאכותי של מחירי בתים ע"י שמאי נדל"ן לצורך קבלת הלוואות משכנתא מוגדלות. מדוע זה קרה שם? מה קריטי בהערכת השמאי מבחינת הצדדים?

החשיבות  של קביעת ערך הדירה
הלוואות משכנתא הן הלוואות שהבטוחה שמקבל המלווה כנגדן היא שיעבוד של זכויותיו של הלווה בנדל"ן. כך, אם הלווה לא יעמוד בתנאי התשלום של ההלוואה - המלווה יוכל ליטול לעצמו בתמורה את זכויות הלווה:  לגבות את יתרת החוב מהתמורה המתקבלת ממכירת זכויותיו של הלווה בנכס שמושכן כנגד ההלוואה. סיכון האשראי של המלווה - הסיכון שהוא לא יצליח לגבות מהלווה את מלוא יתרת החוב - מורכב משני סיכונים נפרדים ובלתי-תלויים: 1) הסיכון שהלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה ("סיכון חדלות-הפירעון של הלווה"); 2) הסיכון שהתמורה שתתקבל ממכירת הנכס לא תספיק לכיסוי מלוא יתרת החוב ("סיכון החזר הקרן"). הסיכון השני הוא זה המעניין אותנו ברשימה זו.

סיכון החזר הקרן תלוי ביחס שבין סכום ההלוואה לבין ערך הנכס המשועבד למלווה תמורתה: ככל ששיעור המימון בהלוואה גבוה יותר - כך גדול יותר הסיכון שהתמורה שתתקבל ממכירת הדירה לא תספיק לכיסוי יתרת החוב. המלווה חייב להעריך סיכון זה, הן כדי לנהל אותו (כלומר: להחליט אם הוא מוכן לקחת אותו על עצמו, או לחילופין לדרוש מהלווה להקטין את ההלוואה, לספק בטוחה נוספת או לגדר חלק מהסיכון באמצעות ביטוח אשראי חיצוני), והן כדי לתמחר את עלותו למלווה (כלומר: לתרגם את הסיכון למונחי פרמייה שנתית, או ריבית). שימו לב שהסיכון משתנה לאורך זמן, עקב העובדה שיתרת החוב וערך הדירה משתנים לאורך זמן, אבל המלווה אינו יכול לשלוט בסיכון דינמי זה: הוא אינו יכול לפנות ללווה ולדרוש ממנו "לחזק ביטחונות" אם מחירי הדירות יורדים, כפי שמקובל באשראי מסחרי; נקודת ההחלטה היחידה של המלווה היא בעת מתן ההלוואה. לכן הוא מקבל החלטות לפי שוויו של הנכס בנקודת המוצא.

הבעיה  של הערכת שווי הדירה
כיצד נעריך את שוויו של הנכס? אפשר לכאורה לבקש מהלווה אישור על המחיר שבו רכש את הדירה. אלא שלא תמיד זוהי דרך מתאימה: ייתכן שהמחיר שנקבע בעיסקה אינו מחיר השוק של הדירה (כי, לדוגמה, מדובר במכירה בתוך המשפחה), ייתכן שמדובר בעיסקה מורכבת שבה אין בכלל מחיר ברור לנכס הנרכש, וייתכן שהמלווה חושד שהלווה מדווח לו על מחיר מנופח. צריך להבין שבין הלווה למלווה קיים ניגוד עניינים: בעיני המלווה סיכון האשראי הוא פונקציה של שיעור המימון, ולכן הוא ידרוש מהלווה פרמיית סיכון גבוהה יותר ככל ששיעור המימון גבוה יותר; הלווה, מצידו, ינסה להציג את שיעור המימון בהלוואה כנמוך יותר (כלומר: את ערך הדירה כגבוה יותר), כדי להקטין את פרמיית הסיכון שהוא נדרש לשלם.

כיצד יוכלו שני הצדדים להסכים ביניהם על ערך הדירה? הנוהג הוא שבנקים דורשים מהלווים אישור אובייקטיבי על ערך הדירה. אישור כזה אינו משקף בהכרח את מחיר העיסקה הספציפית אותה מממן המלווה, אלא הוא הערכה בלתי-תלויה של גורם מקצועי: שמאי מקרקעין. מאחר שאמינותו של המחיר חשובה לבנק - הוא נוהג לדרוש מהלווה שיפנה לשמאי שמוכר לבנק. כך, לא מדובר רק בשמאי מוסמך, אלא בשמאי שהבנק כלל אותו ברשימת השמאים המקובלים עליו.

המשחק מסתבך: הוראות באזל
עד כאן התהליך היה פשוט: הלווה פונה לבנק לבקש הלוואה למימון רכישת דירה; הבנק מעריך את הסיכון בהלוואה על-סמך נתוני הלווה, מזמין הערכת שווי של הדירה משמאי מקרקעין המקובל עליו, ומחליט אם הוא מוכן להעמיד את ההלוואה ובאיזו פרמיית סיכון. זהו תהליך הנשען על טהרת הערכת הסיכון. ויש בו עוד תכונה: זהו משחק בין שני שחקנים - הבנק מציג ללווה דרישה לפרמיית סיכון (ריבית) הנגזרת משמרנותו בנושא סיכון ("שנאת הסיכון" שלו) ונמצאת ביחס ישר לשיעור המימון בהלוואה, והלווה בוחר את שיעור מימון בהתחשב במחיר שהוא נדרש לשלם. שני הצדדים פועלים משיקולים פרטיים שלהם, ולכן הם מגיעים לפתרון אופטימלי.

כעת מגיע סיבוך מסויים: דרישות בינלאומיות בנוגע לתיאום הסיכונים בין בנקים, המבוטאות במה שקרוי "הוראות באזל". לפי דרישות אלו, הרגולטורים הלאומיים (קרי: המפקחים על הבנקים) אמורים לקבוע לבנקים דרישות הון המשקפות את גודל הסיכון שבנקים אלו נוטלים על עצמם, ודרישות אלו אחידות בכל המדינות שקיבלו עליהן את הוראות באזל. דרישות אלו - "יחס ההון המזערי" - מכניסות ממד חדש לשאלת סיכון האשראי. כאשר בנק מגדיל את החשיפה שלו לסיכון אשראי - אין מדובר עוד רק בעצם החשיפה לסיכון: הבנק נדרש גם להגדיל את ההון העצמי שלו.

כעת לא מדובר עוד רק בהערכת הסיכון הסובייקטיבית של הבנק: לפי "הוראות באזל" שאומצו ע"י המפקח על הבנקים בישראל, הגדלת שיעור המימון בהלוואת משכנתא מעבר לסף מסויים (הסף עצמו משתנה לאורך השנים) מחייבת את הבנק להקצות כנגד אותה הלוואה הון עצמי גדול יותר. עכשיו השיקול לגבי שיעור המימון בהלוואה אינו נוגע רק לשנאת הסיכון של הבנק: הבנק יכול להצביע על תוספת עלות הנגרמת לו.

החלתן של "הוראות באזל" יכולה לשנות את כללי המשחק הפשוטים שתיארנו קודם. הדרישות הרגולטוריות אינן מתלכדות בהכרח עם שנאת הסיכון הסובייקטיבית של הבנק. אילו הן היו מתלכדות - הבנק בעצמו היה מחליט להחזיק יותר הון עצמי כנגד הלוואות ששיעור המימון בהן גבוה יותר. כאשר הן אינן מתלכדות, ייתכן שהבנק מעריך את הסיכון באופן שונה ממה שמשתקף בהוראות באזל: שהוא יותר (או פחות) שונא סיכון. המקרה הנפוץ הוא שהבנק פחות שונא סיכון: דרישת ההון הנגזרת מהוראות באזל היא מוגזמת בעיניו, והיא יוצרת עלות מוגדלת (ולא מוצדקת, בעיניו) לאשראי.

מה עושים?
יש עכשיו שלושה משתתפים במשחק: בנק, לקוח ורגולטור. כאשר הרגולטור שונא סיכון יותר מהבנק (זהו, למעשה, המצב הרגיל בישראל, וזו שאלה מעניינת לדיון מדוע זהו המצב) - הבנק והלקוח נמצאים במצב שבו הם היו מוכנים להסכים ביניהם על עיסקה במחיר מסוים, אבל התערבות הרגולטור כופה עליהם מחיר גבוה יותר ממה שהם היו מסכימים בינם לבין עצמם, שכן הרגולטור קבע שהסיכון הספציפי הגלום בהלוואה מחייב הקצאה מוגדלת של ההון העצמי בגינה. השותפים רואים בדרישה הרגולטורית "הפרעה" לעסקים. נוצר כעת פיתוי לבנק וללווה לשתף פעולה ביניהם: מאחר שהלווה זקוק למימון והבנק זקוק ללקוח - שניהם יצאו נשכרים אם ערך הדירה המשמש לצורך הערכת הסיכון יהיה גבוה מהמחיר האמיתי. נותרה רק שאלה מי יעזור "לנפח" את מחיר הדירה הנרכשת. המקל עובר לשמאי המקרקעין: ברצותו - תהיה עיסקה. הלחץ מופעל.

הייתכן, או שזו השמצה?
הדברים אמנם נראים כהאשמה בלתי מבוססת, אבל היא כנראה אינה כזו: בדוח הוועדה שהקים הקונגרס האמריקני לבחינת הליקויים שהביאו לפרוץ המשבר הפיננסי (ראו כאן) מוזכר כי לפי עצומה שנמסרה לרשויות בוושינגטון ושנחתמה ע"י כ-11,000 שמאים מוסמכים, הללו מדווחים כי בשנים 2000 עד 2007 המלווים הפעילו עליהם לחץ לספק דוחות שמאות מנופחים לגבי נכסים ששימשו ביטחונות להלוואות משכנתא. המלווים - כך נאמר בעצומה - הפעילו "רשימות שחורות" לגבי שמאים שסירבו להסכים לניפוח המחירים והפנו את הלקוחות לשמאים שהסכימו להיעתר לדרישתם.

ברור שיש הבדל בין שוק המשכנתאות האמריקני לזה הישראלי: שוק המשכנתאות האמריקני נשען בעיקר על מימון ישיר משוק ההון, באמצעות השוק המשני למשכנתאות - מכירה ישירה של הלוואות משכנתא למשקיעים בשוק ההון. בישראל, לעומת זאת, שולטים הבנקים בשוק המשכנתאות שליטה כמעט מוחלטת. פעולתו המוצלחת של השוק המשני למשכנתאות היא הסיבה לכך שהמירווח הפיננסי הכולל בארה"ב (ההפרש בין הריבית שמשלם לווה לזו שמקבל חוסך) הוא נמוך, ושמשקי בית רבים כל כך הגיעו בעשורים האחרונים לבעלות עצמית על בתים. אבל לשיטה זו יש נקודת תורפה, שהתגלתה במלוא סיכוניה במשבר המשכנתאות: מאחר שתהליך המשכנתא מתחלק בין גופים שונים, ומעריכי הסיכון עושים זאת עבור אחרים - חייבים כל המשתתפים לפעול ביושר ובמקצועיות כדי להעריך את הסיכון ולנהל אותו. המערכת עבדה היטב במשך כשני עשורים (שוק משני "מלא" - להבדיל מהשוק הנשלט ע"י סוכנויות המשכנתאות הלאומיות - פועל בארה"ב רק משנות ה-80'), אבל הסערה החיצונית שפקדה בשנות האלפיים את שוק המשכנתאות בארה"ב - סערה שמקורה בשילוב של צמיחה כלכלית מתמשכת, מדיניות מוניטרית מרחיבה וגיאות בשוק הנדל"ן - גרמה להתרחבות לא-מרוסנת של הענף ולכניסתם של גורמים עסקיים שנמשכו לענף ע"י הסיכוי לרווח מהיר. אחת החוליות החלשות - כך הסתבר - הייתה השמאות, לא כל-כך בגלל ליקוי אתי של השמאים עצמם אלא יותר בגלל הלחץ שהופעל עליהם ע"י המלווים. במילים של מחברי הדוח: "חל תהליך של ניקוי השוק מדוברי אמת".

אז אמנם המצב בישראל אינו כזה, והבנקים מעמידים הלוואות משכנתא מכספם ועל מנת להחזיק בהן, אבל עדיין הלווה הישראלי נתקל לעיתים בבעיה שהבנק מאשר את מסגרת ההלוואה המקסימלית במונחי אחוז מ"מחיר הדירה כפי שיקבע השמאי". בכך הבנק אינו צד יותר בשאלה מהו גודל ההלוואה שהוא מוכן להעמיד - כולם ממתינים מספר ימים (מתוחים…) עד שהשמאי יספק את ההערכה. מאז ההגבלה האחרונה על שיעורי המימון שקבע המפקח על הבנקים בספטמבר 2013, הבעיה הפכה לקריטית עבור חלק מהלווים, שמתקשים לגייס את ההון העצמי הנדרש. כתוצאה, גובר הלחץ המופעל על השמאי להגדיל את הערכתו לגבי ערך הדירה לצורך ההלוואה.

"האיזור האפור": מהו בעצם מחיר הנכס?
כיצד בעצם נקבע את ערך הדירה לצורך ההלוואה? הנקודה הראשונה נוגעת לעצם רמת הדיוק: לא מדובר כאן במדע מדויק. אילו הייתה דרך לקבוע במדויק את ערך השוק של דירה לא היינו חיים במציאות שבה דירות מוצעות למכירה במשך חודשים ארוכים עד לביצוע המכירה. ואולי אפילו היינו יכולים לקבוע את מחירי הדירות על סמך מודל ממוחשב. בעולם שלנו, שמאים שונים יכולים להגיע להערכות מחיר שונות לגבי אותה דירה, ואותו שמאי יכול תיאורטית להגיע להערכות מחיר שונות של אותה דירה. ייתכן, לפיכך, שהדרך המתאימה יותר להעריך את שוויה של דירה הייתה צריכה להיות קביעת טווח - לא אומדן נקודתי.

הנקודה השנייה עקרונית יותר. מי שהשתתף בעיסקת נדל"ן יודע ש"הכלה מתקשטת" לצורך העיסקה: הדירה נצבעת, פגמים מוסתרים, עיתוי המכירה על פני לוח השנה נבחר כדי להשיא את מחיר המכירה, לפעמים גם נרכש ציוד לדירה לצורך המכירה (ראו את הנוהג של "דירה לדוגמא" באתרי מכירות), והמשא ומתן שמנהל המוכר מתארך כדי למצות את מלוא ערך המכירה של הדירה. המצב עלול להיות שונה לגמרי אם מדובר בלווה שנקלע לקשיים והגיע לחדלות-פירעון, כשאז הבנק מוכר את הדירה לצורך פירעון יתרת החוב: המשא ומתן יהיה קצר ויעיל, הדירה תהיה ריקה מחיים ומציוד, אולי אפילו במצב תחזוקה ירוד. מדובר, אם כן בשני מחירים שונים לאותה דירה. אז איזה מהם הוא המחיר אותו אנחנו מנסים להעריך: מחיר הקנייה, או המחיר שבו תימכר הדירה ע"י הבנק לצורך סילוק יתרת חוב? מן הסתם, זהו המחיר השני. האם זהו באמת מה שמעריך השמאי לצורך ההלוואה?

בעיה נוספת של הערכת שווי קשורה לזיהוי המיקום על מחזור העסקים. כאשר אנו חיים במציאות שבה מחירי הדירות נמצאים בתהליך מתמיד של עלייה, סביר שכמלווים נהיה פחות מודאגים משאלת שיעור המימון: גם אם ההלוואה מהווה 70% מערך הדירה הנרכשת, עליית המחירים תביא לכך ששיעור המימון השוטף - כלומר היחס בין יתרת החוב לבין הערך המשוערך של הדירה (CLTV) - יפחת לאורך זמן. ברור לכן שבנקים יהיו פחות מודאגים כשהם מצויים להערכתם בחלק העולה של המחזור, ויותר מודאגים כשתסתמן ירידה של מחירי דירות.

אז מה עושים?
כשהמחוקק הישראלי קובע שהמהירות המקסימלית המותרת לנהיגה בכבישים רגילים היא 80 קמ"ש - רוב הנהגים חושבים שהגבלה זו אינה מוצדקת ומקבלים החלטה להתעלם ממנה. הם עוברים במודע על החוק. צאו לכביש וראו. באותה מידה, רגולציה קפדנית מידי גורמת לכך שהבנקים "עוברים צד" ומתייצבים לצד הלווה נגד הרגולטור. הם אינם מאמינים שהרגולציה צודקת. הם "משחקים אותה" עכשיו "ראש קטן".

דוגמא אחת היא העובדה שהבנקים מתייחסים למחירי הדירות לצורך ההלוואה כמות שהם: כפי שקבע השמאי. אבל השמאי התבקש להעריך את מחיר השוק של הדירה, שהוא ברוב המקרים זהה או קרוב למחיר שבו הלווה רכש את הדירה. למעשה, הבנקים היו צריכים להעריך רק את מחירי הדירות לצורך מימוש: זוהי הרי הסיבה לכך שהם משעבדים את זכויות הלווה בדירה - כדי לתפוס אותן ולמכור אותן במקרה של חדלות-פירעון. אילו פעלו כך -  הלווה היה יודע שהוא אמנם רכש דירה במחיר מסויים, אבל המחיר שקבע השמאי לצורך החלטת האשראי הוא מחיר נמוך משמעותית: ערך הדירה כביטחון, שהוא שווי השוק הצפוי שלה במקרה של מכירה ע"י הבנק. אז נכון שאפשר היה להתחכם ולומר שהשימוש בשיעור מימון מקסימלי משיג אותה תוצאה, וזוהי הסיבה מדוע הבנק מעמיד הלוואה בגובה הנמוך ממחיר הדירה, אבל זוהי רק התחכמות. הבנק היה צריך לברר במפורש מהו ערך הבטוחה שבידיו. מספיק אם נזכור שהפער (באחוזים) בין מחיר המימוש לבין מחיר הרכישה של דירה אינו גודל קבוע, ושהוא תלוי במאפייני הדירה: מחירה, גודלה, מידת ה"סטנדרטיות" שלה, מיקומה הגיאוגרפי, וכו'. אז מהי, אם כך, החשיבות של ידיעת מחיר הדירה הנקוב, זה ששולם ע"י הקונה? אולי לצורך הבנה של הבנק את תכנית המימון של הלווה: כמה מהתשלום נובע ממקורות עצמיים וכמה מאשראי.

הבעיה התחדדה עקב ההתערבות האחרונה של המפקח, שמכתיבה לבנקים תקרת שיעור מימון רגולטורית (לראשונה בישראל!) בהלוואות לדיור והופכת אותם לאדישים: אין להם יותר פונקציית סיכון רציפה הנשענת על הערכת סיכון עצמאית, אלא יש להם "פונקציית מדרגות" המשקפת תקנות לגבי הקצאת הון, ויש להם תקרה מוכתבת. אם אין יותר קשר לוגי, לטעמם, בין שיעור מימון לסיכון - הם מאבדים את התובנה לגבי סיכון אשראי. הם יחפשו דרך, יחד עם הלווה, לעקוף את הרגולציה. אחת הדרכים שאנו רואים היא מתן הלוואות משלימות, מחוץ להלוואת המשכנתא, לצורך רכישת הדירה. מה זה אם לא ניסיון מגושם לעקוף את הרגולציה?

יום שישי, 10 בינואר 2014

באין אינפלציה - מי צריך הלוואה צמודת-מדד?

הצלחת המדיניות הכלכלית: ריסון האינפלציה
מאז סוף שנות ה-60' ובמשך קרוב לשני עשורים שרר בישראל תהליך אינפלציוני. תהליך זה התבדר עד שהגיע ב-1985 לשיא. המדיניות הכלכלית של הממשלה, שננקטה בשנת 1986 ("המדיניות הכלכלית לייצוב המשק"), הצליחה לרסן את קצב האינפלציה. לאחר מספר שנים של מאבק, הודברה האינפלציה: מאז תחילת שנת 2000 ירד שיעור האינפלציה בישראל לרמה המקובלת במשקי המערב. את התהליך האחרון ניתן לראות בתרשים הבא, המתאר את דעיכת הציפיות לגבי קצב האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים בין השנים 1995-2013. ירידת הציפיות משמעה שהמדיניות הצליחה לא רק לרסן את קצב האינפלציה בפועל - היא הצליחה גם לשכנע את הציבור שקצב האינפלציה הצפוי הוא נמוך. ציפיות אלו של הציבור הן המפתח ליציבות המטבע.
 
מצב של מטבע יציב (כלומר: קצב אינפלציה שנתי של 1-3%) הוא מציאות חדשה לגבי המשק הישראלי. בעבר, על רקע חוסר ההצלחה לרסן את האינפלציה והצורך של המערכת הכלכלית לתפקד בנוכחותה, התפתח בישראל מנגנון של הצמדה למדד של נכסים פיננסיים. ישראל הפכה, למעשה, למעבדה ענקית של הצמדה: מעבר להצמדה של השכר והקיצבאות, הוצמדו למדד גם החיסכון והאשראי, ובעיקר האשראי לדיור.


אז מה זה בעצם הצמדה למדד?
הצמדה של חוזים פיננסיים למדד המחירים היא נטישה של המטבע המקומי, שהכזיב, בכל מה שקשור לחוזים כלכליים. זוהי הודאה בכך שהמטבע הלאומי אינו יכול עוד לשמש יחידת מנייה מקובלת לצורך חוזים כלכליים, שכן הוא אינו מהווה ביטוי יציב של ערך. לכן הפרטים נוטשים אותו, ועוברים להשתמש במטבע אחר. עבור המשק הישראלי, הבחירה הסבירה במטבע אלטרנטיבי לצורך העיסקאות היא הדולר האמריקני. ואכן, חוזים פרטיים (מכירת דירות, השכרת דירות וכו') הפכו להיות נקובים בדולרים. זוהי בעצם "דולריזציה", גם אם אמצעי התשלום בפועל נותר השקל (מסיבות חוקיות): הערך נקבע בדולרים, ורק התשלום עצמו נעשה בשקלים, לפי שער החליפין ביום העיסקה.


ממש באותה צורה, המעבר למטבע חוזי חדש - "שקל צמוד" - היא נטישה של המטבע המקומי לטובת מטבע רעיוני: החוזים נקבעים במונחי "שקלים צמודים" והתשלום הפיסי מתבצע בשקלים לפי שער המרה הנשען על מדד המחירים לצרכן ("המדד הידוע"). היתרון של השימוש במטבע וירטואלי זה (שימו לב ששקל צמוד הוא מטבע וירטואלי: הוא אינו קיים פיסית כאמצעי תשלום) הוא בכך שזו מעין דולריזציה מוסווית, שאינה כרוכה בתשלום דמי שימוש לארה"ב (Seniorage). ועוד: המטבע הווירטואלי שומר על ערכו לאורך זמן יותר טוב מהדולר האמריקני, שכן כוח הקנייה שלו קבוע-בהגדרה (במונחי סל הצריכה). וכך, המעבר לשקל צמוד בתחום החוב הממשלתי (ה"פסיבה": אג"ח מדינה, תכניות חיסכון, פיקדונות אצל החשכ"ל) קרה כבר בשלב מוקדם של התהליך האינפלציוני, והמעבר בתחום האשראי לדיור הוכרז ב-1981. כאשר בסוף שנות ה-80' החל לצמוח שוק פרטי למשכנתאות (להבדיל ממצב שבו הממשלה היא מקור יחיד של אשראי לדיור) - הוא התבסס כולו, מבחירה, על משכנתאות צמודות-מדד.


בעולם ללא אינפלציה, מדוע ההצמדה למדד?
אז התוצאה הייתה שכולנו חיינו בעולם של מטבע וירטואלי. גם הדוחות הכספיים של החברות השתמשו במטבע זה (חשבונאות מתואמת לאינפלציה), וגם המיסוי נשען על רווחים מנוכי-אינפלציה. אבל המצב כיום שונה: המשק הישראלי נמצא כבר למעלה מעשור בסביבה של יציבות מחירים. נסתכל על התרשים הבא, המציג את הציפיות הממוצעות לגבי קצב עליית המחירים ב-12 החודשים הקרובים בשנים 2002 עד 2013 (הנתונים הם לסופי שנים, למעט 2013 שבה הנתון הוא לחודש נובמבר. מקור: בנק ישראל).
 
זהו עבורנו רגע חגיגי. רגע שבו היינו צריכים כאזרחים להוקיר את הממשלה ואת בנק ישראל על הצלחתם לרסן את תהליך האינפלציה ולייצב אותה בתוך מה שהוגדר מראש כתחום היעד של האינפלציה - 1-3%. אלא שכאן עולה תמיהה: גם כיום, כאשר אנו חיים כבר בעולם ללא אינפלציה, כמחצית מהלוואות המשכנתא ניתנות כשהן צמודות למדד; אז אם אין אינפלציה - מדוע שוק המשכנתאות בישראל מתבסס עדיין במידה כל-כך רבה על הלוואות צמודות-מדד?


נחדד את השאלה: אם ציפיות הציבור הן שמדד המחירים לצרכן יעלה בשנה הקרובה ב-2 אחוזים, והריבית השקלית על הלוואת משכנתא לא צמודה היא, נאמר, 5% - אזי הדבר שקול בקירוב להלוואת משכנתא צמודת-מדד שהריבית עליה היא 3%. אבל אם זה אמנם כך,  מדוע חיות זו-בצד-זו שתי הלוואות שהן לכאורה שקולות? האם יש הבדל ביניהן?


כדי להשיב על שאלה זו נשווה להלן את התשלומים החודשיים ואת תוואי היתרה של שתי הלוואות: הלוואה שקלית לא צמודה בריבית 5%, והלוואה צמודת-מדד בריבית של 3%. שתי ההלוואות הן בגובה 750,000 ש"ח, בריבית משתנה, והן לתקופה של 20 שנה. את ההשוואה בין שתי ההלוואות נעשה בהתייחס לשלושה תרחישים שונים לגבי התנהגות מדד המחירים לצרכן:
  1. קצב האינפלציה השנתי נותר 2% במהלך כל חיי ההלוואה
  2. חלה עלייה חד-פעמית של 10% של מדד המחירים לצרכן, ואחריה שיעור האינפלציה נותר ללא שינוי (2%)
  3. קצב האינפלציה עולה מ-2% ל-10%


תרחיש ראשון: קצב האינפלציה השנתי נותר 2% במהלך כל חיי ההלוואה
כדי להבין את ההבדל בין שתי ההלוואות, נסתכל תחילה על תרשים המתאר את התפתחות התשלום החודשי לאורך 20 שנים.  בהלוואה שקלית לא צמודה בריבית 5% (הקו הכחול), התשלום החודשי קבוע לכל אורך התקופה: 4,950 ש"ח. בהלוואה צמודת-מדד בריבית של 3%, לעומת זאת (הקו האדום), התשלום משתנה לפי השתנות מדד המחירים לצרכן. בהנחות שלנו לגבי קצב האינפלציה השנתי (2%) התשלום בחודש הראשון יהיה בגובה 4,166 ש"ח, והתשלום האחרון - 6,203 ש"ח.
 
מה זה אומר? ראשית, זה אומר שנטל התשלום ההתחלתי בהלוואה לא צמודה (בתנאים שתיארנו) גבוה בקרוב ל-20% מהנטל בהלוואה צמודה, עבור הלוואות שקולות מבחינת ריבית. למשקי בית צעירים, אצלם הנטל החודשי הוא שיקול בהחלטה על גודל ההלוואה (ולכן על תקציב רכישת הדירה) - זוהי נקודה חשובה. מעבר לכך, אם השכר מפצה את עצמו על עליית המחירים, כלומר הוא עולה לאורך זמן בשיעור שאינו נמוך משיעור האינפלציה (הפתעה: הוא אכן עושה זאת) - אזי היחס בין התשלום החודשי להכנסת משק הבית פוחת לאורך זמן. אם גם ניקח בחשבון שבטווח הארוך השכר הממוצע במשק עולה ריאלית, ושברוב המקרים הלווים הם משקי בית צעירים שהכנסתם עולה לאורך זמן מעבר לעליית השכר הממוצע במשק - נקבל שהלוואה לא צמודה היא בעלת נטל פוחת לאורך חייה: היא קשה לנשיאה בתחילת הדרך, וקושי זה הולך ופוחת עם השנים. האם זה הגיוני למשק בית ליטול על עצמו הלוואה שהנטל שלה יורד לאורך זמן, והרי עדיף היה להמשיך במאמץ ולהגיע לפירעון החוב?האם סביר לרץ מרתון להאיט בהתמדה את קצב ריצתו לאורך כל המסלול?

הבדל נוסף בין שתי ההלוואות נראה בתרשים הבא, המתאר את התפתחות יתרת החוב על פני שנים. אנו רואים בתרשים זה שיתרת ההלוואה במקרה של הלוואה צמודה (קו אדום) יורדת לאט יותר מאשר זו של הלוואה לא צמודה (קו כחול). הדבר נובע מכך שההפרשי ההצמדה נצברים ליתרת החוב. אילו שיעור האינפלציה היה גבוה יותר - היינו רואים שיתרת ההלוואה הייתה אפילו עולה לאורך חלק מהתקופה.
 
מה אנו למדים מכך? אנו למדים שלמרות שמדובר בהלוואות שהן לכאורה שקולות - הריבית הריאלית בשתיהן היא זהה - הן שונות זו מזו בתזרים התשלומים ובקצב הירידה של יתרת החוב: תזרים התשלומים של הלוואה צמודה מתחיל בתשלום חודשי נמוך יותר ועולה לאורך זמן, ויתרת החוב יורדת לאט יותר.


זה מביא אותנו לטענה השגוייה המושמעת תכופות, כאילו ההלוואה הצמודה יקרה יותר מההלוואה שאינה צמודה, טענה הנשענת על ספירה פשוטה של התשלומים החודשיים המצטברים בשתי ההלוואות. ואכן, אם נעשה סיכום פשוט של כל התשלומים נראה שבהלוואה הלא-צמודה הם יצטברו ל-1,187,920 ש"ח, ובהלוואה הצמודה - ל-1,228,246 ש"ח. האם המשמעות היא שההלוואה הצמודה יקרה יותר? התשובה שלילית: מאחר שקצב החזר הקרן בהלוואה הצמודה נמוך יותר - גם סך תשלומי הריבית גדול יותר. אין לכך קשר לעלות: עלות האשראי של שתי ההלוואות לעיל היא זהה, וסכימה פשוטה של התשלומים המצטברים היא טעות כשמנסים למדוד ערך כלכלי של תזרים.


תרחיש שני: עליית מדד חד-פעמית של 10%, ואחריה שיעור האינפלציה נותר ללא שינוי (2%)
השקילות של שתי ההלוואות מופרת כאשר מסיבה כלשהי חלה עלייה חד-פעמית של המדד. לאחר אירוע זה, המצב חוזר לקדמותו: הריבית הנומינלית נותרת באותה רמה (5%) כיון שהציפיות אינן משתנות - קצב האינפלציה הצפוי הוא 2%. אלא שבמקרה של ההלוואה הצמודה גם יתרת החוב וגם התשלום החודשי סופגים גידול חד-פעמי של 10% ואחריו ממשיכים לגדול בקצב שנתי קבוע של 2%, בעוד שבמקרה של הלוואה לא-צמודה גם יתרת החוב וגם התשלום החודשי נותרים ללא שינוי.


מה זה אומר? זה אומר שבמקרה של קפיצה חד-פעמית של המדד, הלווה שבחר בהלוואה לא-צמודה יצא נשכר: יתרת החוב והתשלום החודשי נשחקו במונחי סל הצריכה (ולכן כנראה גם יחסית לשכר). זה אומר שבעוד שבתרחיש של אינפלציה יציבה וצפויה ההלוואות שקולות - במצב של האצה פתאומית ובלתי-צפויה של קצב אינפלציה יש למסלול הלא-צמוד יתרון מבחינת הלווה.


תרחיש שלישי: קצב האינפלציה השנתי מואץ מ-2% ל-10%
נניח שיצאנו לדרך בעולם שבו קצב האינפלציה השנתי הוא 2%, אבל כעבור תקופה כלשהי חלה התגברות של קצב האינפלציה והוא מתייצב על 10%. נניח עוד שהריבית הריאלית נותרת ללא שינוי - 3%. המשמעות היא ששיעור הריבית הנומינלי, זה שיהיה בתוקף לגבי הלוואות לא-צמודות, יתייצב על 13% בקירוב.


גם הפעם, השקילות בין ההלוואות תופר. בעוד שבמקרה של הלוואה צמודת-מדד הריבית לא תשתנה (היא נותרת 3%) וההשפעה היחידה של האצת קצב האינפלציה תהיה האצה מקבילה של קצב גידול יתרת החוב והתשלום החודשי לאורך זמן - במקרה של הלוואה לא-צמודה האצת האינפלציה תגרור עלייה של הריבית מ-5% ל-13%. ההשפעה המיידית של שינוי הריבית היא גידול של התשלום החודשי בשיעור כ-80%, מ-4,950 ל-8,948 ש"ח.


מה אנו אומרים כאן? אנו אומרים שמי שבוחר בהלוואה שאינה צמודה חושף את עצמו לסיכון של האצת קצב האינפלציה; בגלל שההלוואה מתנהלת בריבית נומינלית - כל האצה של קצב האינפלציה תתורגם לקפיצה משמעותית של התשלום החודשי. אמירה זו הפוכה לאמונה של חלק מהלווים, שסבורים בטעות שהם יכולים לצאת נשכרים מהאצת קצב האינפלציה דווקא אם יבחרו במסלול הלא-צמוד. אמירה זו שלנו, וההכרה בכך שייתכן שהלווים אינם מודעים לחשיפה שלהם לסיכוני ריבית (למעשה: סיכוני אינפלציה) -  היא שגרמה לבנק ישראל להתערב בשוק המשכנתאות ולהגביל את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה.


נדגיש שוב: האצת קצב האינפלציה היציב אינה משנה את העובדה ששתי ההלוואות שקולות מבחינת עלות: בשני המקרים העלות הריאלית היא 3%. אבל היא כן משנה, ואולי אף דרמטית, את לוח התשלומים של ההלוואה הלא-צמודה: בעוד שבהלוואה הצמודה הריבית נותרת ללא שינוי וכמוה גם התשלום החודשי (הפרשי ההצמדה נצברים לקרן ההלוואה), ורק קצב הגידול השנתי של התשלומים גדל מ-2% ל-10% - בהלוואה הלא-צמודה מלוא המשמעות של האצת האינפלציה מתורגם מייד לתשלום החודשי.


סיכום
פתחנו בכך שאנו חיים כבר למעלה מעשור במציאות שבה קצב האינפלציה הוא נמוך. במשק זה מתקיימים, זה לצד זה, שני מסלולי משכנתא: הלוואה צמודת-מדד והלוואה לא-צמודה. מאחר שהלוואה צמודת-מדד היא מוצר פיננסי ייחודי לישראל (למעט מקרים שוליים כמו הלוואות ה-PLAM בארה"ב), ומוצר פיננסי זה הוא תולדה של הצורך ההיסטורי לקיים מערכת פיננסית במציאות של אינפלציה דוהרת - עולה השאלה מדוע בכלל קיימת כיום כפילות זו. ואם היא כבר קיימת - האם יש מסלול עדיף מבחינת הלווה?


ראינו שכאשר מדובר במצב של אינפלציה יציבה וצפויה (התרחיש הראשון לעיל), שני המוצרים הפיננסיים שקולים מבחינת עלות ללווה. ההבדל ביניהם הוא רק בכך שהלוואה צמודת-מדד נראית פתרון נוח יותר מבחינת התאמת תוואי התשלומים לתוואי השכר של הלווים.


ראינו שבמקרה של קפיצה חד-פעמית של מדד המחירים (התרחיש השני) נוצר רווח הון ללווה שבחר במסלול הלא-צמוד, בגלל שחיקה ריאלית של יתרת החוב.


ראינו שבמקרה של האצה של קצב האינפלציה (התרחיש השלישי) שיעור הריבית הנומינלי יתאים את עצמו, ויגרום לכן לקפיצה של גודל התשלום החודשי במקרה של הלוואה לא-צמודה, בעוד שבמקרה של הלוואה צמודת-מדד לא יחול כל שינוי בלוח התשלומים. מאחר ששני המסלולים שקולים מבחינת העלות ללווה, נראה שהמסלול הצמוד עדיף בכך שהוא מגדר את סיכון הריבית (אינפלציה) של הלווה.

לאור כל אלו, מהי הסיבה שהלווים מעדיפים בשנים האחרונות את המסלולים הלא-צמודים? סיבה אחת היא שהמדיניות המוניטרית שננקטה בישראל מאז 2008, על רקע המשבר הפיננסי העולמי, הביאה לכך שהריבית במסלול הלא-צמוד נמוכה יחסית לריבית במסלול הצמוד. זהו מצב זמני, והוא משפיע על בחירת הלווה. סיבה שנייה היא שייתכן שהלווים מעריכים שקצב האינפלציה בישראל יואץ, והם מקווים שהאצה זו תשחוק ריאלית את חובם כפי שקרה בשנות ה-70'. בייחוד נכונה אסטרטגיה זו אם הלווים ייטלו הלוואה לא-צמודה בריבית קבועה, כי אז האצת האינפלציה תתבטא גם בשחיקת החוב וגם בשחיקת הריבית הריאלית על ההלוואה. צריך רק להדגיש שהמשמעות היא שמשקי הבית מהמרים על כך שהמדיניות הכלכלית של הממשלה לא תצלח, ושהימור זה מנוגד לציפיות הנגזרות משוק ההון. והסיבה השלישית היא, אולי, שהלווים אינם מודעים לכל הניתוח שהובא כאן, אפשרות שבנק ישראל אימץ כשהתערב בהחלטות משקי הבית בשוק המשכנתאות.