יום חמישי, 22 בפברואר 2018

מה קורה בהלוואת המשכנתא כשאתם נכנסים לפיגור?

נטלתם הלוואת משכנתא, וחודש לאחר מכן התחלתם לשלם את תשלומי המשכנתא לפי לוח הסילוקין שנקבע בינכם לבין הבנק. בישראל (בניגוד לארה"ב) לא מדובר בפעולה יזומה על-ידכם אלא בכניסתו לפעולה של מנגנון חיוב אוטומטי שמתבסס על כך שנתתם לבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש שלכם הוראה לכבד דרישות חודשיות לתשלום שיעביר אליו בנק המשכנתאות שלכם (לא בהכרח אותו בנק). וכך, בכל חודש בנק המשכנתאות מעביר לחשבון העו"ש שלכם דרישה לחיוב. השיחה האלקטרונית המשעממת הזו בין שני מחשבים (או יותר) תחזור על עצמה בכל חודש עד לתום תקופת ההלוואה. אבל מה יקרה, טכנית, אם מסיבה כלשהי הבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלכם לא יכבד את דרישת התשלום?


מה קורה כשאתם לא משלמים?
האירוע עצמו נראה כך: בנק המשכנתאות מעביר לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלכם דרישה לתשלום, לפי לוח הסילוקין שנקבע. הבנק שלכם אינו מכבד את הדרישה, מסיבה כלשהי (אין כיסוי, החשבון נסגר, החשבון הוקפא וכו'). האירוע ("אי-כיבוד") מטופל מיידית ע"י בנק המשכנתאות כדי לנסות לגבות בכל-זאת את הסכום הנדרש, אלא אם מסתבר שלא מדובר בתקלה טכנית אלא בתשלום שלא יכובד גם בהמשך החודש. אם זהו המקרה - התשלום שלא בוצע הופך להיות "פיגור".
מה קורה טכנית?
טכנית, קורה משהו שונה: למרות שהתשלום החודשי לא הועבר, בנק המשכנתאות רושם לעצמו כאילו הוא בוצע. הוא עושה זאת ע"י זיכוי חשבון ההלוואה שלכם ופתיחת חשבון חדש, דביטורי, בתוך ההלוואה שלכם - "פיגור בהלוואה". אם תסתכלו ביתרת ההלוואה שלכם בספרי הבנק תוכלו לראות שיתרת החוב בהלוואה שלכם הופחתה החודש לפי הסכום שנדרשתם לשלם בגין "החזר קרן" (להבדיל מחיוב ריבית), ומצד שני נפתח לכם בהלוואה סעיף חדש שנקרא "פיגור בהלוואה". הסכום הרשום תחת הסעיף "פיגור בהלוואה" שווה לסך החיוב שלא שולם (כל התשלום, כלומר גם החיוב בגין החזר קרן וגם החיוב בגין ריבית). התוצאה הכוללת היא, לכן, שיתרת החוב שלכם לא ירדה החודש (לא שילמתם...), אבל הרכב החוב השתנה: חוב המשכנתא ירד, ומנגד נוצר חוב חדש בסעיף "פיגור בהלוואה". הבנק לכאורה שילם עבורכם את תשלום המשכנתא ע"י יצירת חוב חדש; למעשה, הוא העביר כסף "מכיס לכיס" בהלוואה שלכם. שימו לב שהדירה שלכם משועבדת לבנק כנגד כלל החוב, לרבות חוב הפיגורים.
מה יקרה בחודש הבא?
בחודש הבא יעביר בנק המשכנתאות לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש שלכם דרישה חדשה לתשלום שוטף. אם גם הפעם לא יתבצע התשלום יקרו שני דברים: 1) בנק המשכנתאות יזכה שוב את חשבון המשכנתא שלכם ויחייב את חשבון הפיגורים, כך שהפיגור החדש יצטרף ליתרת הפיגור הקיימת; 2) בגין החודש שעבר מאז נוצר הפיגור הקודם תחוייבו בתשלום ריבית ("ריבית פיגורים"). יתרת הפיגור הרשומה בהלוואתכם כעבור חודשיים תהיה לכן שווה לסכום של החיובים שלא שולמו, בתוספת חיוב ריבית בגין התקופה שבה חוב הפיגורים קיים.
מהי המשמעות של הסדר טכני זה?
המשמעות של הסדר טכני זה היא שכל התשלומים שלא שילמתם מצטברים לחשבון הפיגורים. אם תיכנסו לחשבונכם תוכלו לראות שחלקי ההלוואה המקוריים משולמים לכאורה במועדם, ולכן יתרת החוב בהם פוחתת לפי התכנית המקורית, אבל מצד שני תופח לו חלק חדש בהלוואה - "פיגור בהלוואה" - כך שיתרת החוב הכוללת את הפיגור אינה פוחתת אלא עולה. היא עולה כי בעוד שיתרת החוב ממשיכה-כביכול לפחות לפי לוח התשלומים (רק תשלומים בגין החזר קרן!) - הגידול המקביל בחשבון הפיגורים כולל גם את תשלומי הקרן וגם את תשלומי הריבית, ובנוסף לכך אתם צוברים ריבית פיגורים על התשלומים שלא שולמו במועד.
כמה תובנות
יש כאן עוד נקודה לחידוד:
  • ייתכן שההלוואה המקורית שלכם הייתה צמודת-מדד, צמודה לשער החליפין של הדולר או שקלית לא-צמודה. בניגוד לכך, חוב הפיגורים הוא 'חיה אחרת' - זהו חוב שקלי לא צמוד
  • ייתכן שההלוואה המקורית שלכם הייתה מורכבת ממספר חלקים ("משנים"), לדוגמה: חלק צמוד-מדד וחלק לא-צמוד. בניגוד לכך, חוב הפיגורים הוא חוב יחיד, ללא קשר להרכב המקורי של ההלוואה
  • ייתכן שחלק מההלוואה המקורית שלכם היה בריבית קבועה וחלק אחר - בריבית משתנה. בניגוד לכך, חוב הפיגורים הוא חוב בריבית משתנה, ללא קשר לסוג הריבית המקורי.
מה זה אומר? שאם הייתה לכם הלוואה בריבית קבועה ונמוכה ולא עמדתם בחלק מהתשלומים - התשלומים שלא שילמתם הופכים אוטומטית להיות חוב בריבית משתנה. כל עוד לא פרעתם את חובכם זה - אתם צוברים ריבית. כפי שנראה בהמשך, מדובר בשיעור ריבית גבוה משמעותית מזה שנהוג בהלוואות משכנתא.
מהו בעצם הסדר זה?
אם תחשבו על כך, מה שבנק המשכנתאות יצר עבורכם (אמנם לצרכיו הטכניים) הוא "קו אשראי". בכל אירוע שבו הבנק המסחרי שלכם אינו מכבד את הדרישה לתשלום - בנק המשכנתאות "משלם" את הדרישה מתוך "קו האשראי" שיצר עבורכם. הדבר הקרוב ביותר להסדר זה הוא הסדר "משיכת היתר" שנהוג בחשבונות העו"ש שלכם. לקו אשראי זה אין מסגרת אשראי מוגדרת, אלא הוא מופעל אוטומטית כדי "לממן" את התשלומים ה"חסרים" בלוח הסילוקין. צריך לזכור גם שלא מדובר בקו אשראי אמיתי אלא בהסדר טכני שבא לענות על צרכי ההתחשבנות שבין הבנק ללקוח. אחרי הכל, אין מדובר כאן במימון לטווח ארוך, כמו שהיה חוב המשכנתא המקורי: ברוב המקרים דורש הבנק מהלווה לסלק בהקדם את חוב הפיגורים, ולא - הוא ידרוש להעמיד את ההלוואה כולה (ולא רק את חוב הפיגורים) לפירעון מיידי.
כיצד נקבעת ריבית הפיגורים?
טבעי שריבית הפיגורים תהיה גבוהה מהריבית המקובלת על הלוואת משכנתא רגילה. ראשית, לא מדובר עוד בהלוואה סטנדרטית לדיור אלא באשראי מסוכן יותר, שניתן ללווה שמן-הסתם הסתבך פיננסית. שנית, בניגוד להלוואה המקורית - אין בחשבון הפיגורים לוח סילוקין ולכן הבנק אינו יודע לאיזו תקופה קו האשראי יהיה פעיל. שלישית, יש בשיעור הריבית על יתרת הפיגור סוג של קנס גלום, שתפקידו להפעיל לחץ על הלווה לפרוע את חוב הפיגורים ע"י כך שאשראי זה יקר מאשראים אחרים במשק. אם תחשבו על כך, זה כאילו מישהו מ'השוק האפור' משלם עבורכם את המשכנתא, כמובן בריבית אחרת מזו שקיימת בהלוואה המקורית.

אם בעבר יכלו הבנקים לקבוע ללווי המשכנתא שנקלעו לפיגור שיעורי ריבית כרצונם - בהדרגה שונו החוקים כדי להגביל את שיעור הריבית המקסימלי שהבנקים יכולים לקבוע. כיום, שיעור ריבית הפיגורים בהלוואות משכנתא זהה בין הבנקים והוא נקבע ע"י החשב הכללי במשרד האוצר. נכון להיום, שיעור ריבית הפיגורים הוא 8.1% בחישוב שנתי, והוא מוגדר לפי 'ריבית הפריים' של הבנקים (למעשה: פריים + 6.5%). שינוי ריבית הפיגורים צפוי להתרחש לכשיחליט בנק ישראל על שינוי הריבית במשק. מאחר שריבית הפיגורים מחושבת על בסיס חודשי (ולא שנתי) - ריבית הפיגורים האפקטיבית (כולל אפקט ריבית-דריבית) היא למעשה כ-8.4%.

יום שני, 19 בפברואר 2018

על רקע חקירות נתניהו

סביב ארבע החקירות העוסקות בשחיתות שלטונית קיימת דרמה. ישנה תחושה של התפתחויות מסעירות שמוכיחות לכאורה שראש הממשלה נתניהו היה מעורב בשחיתות ובהשחתה, ושסופו הפוליטי קרוב. ייתכן, אבל ייתכן גם שנדונו להמתין עוד זמן ארוך עד שהערפל יתפזר ותוצאות החקירות תתבררנה. בינתיים למדנו כמה דברים וכדאי להפנים אותם.
המערכה המשפטית נגד נתניהו אינה המערכה הראשונה נגד נתניהו בנושא השחיתות: קודם שנפתחה ניהל נתניהו מערכות בשלושה מישורים מקבילים - הפוליטי, התקשורתי והציבורי. הוא ניצח בשלושתם. המערכה המשפטית - האופציה של החלש - היא פתרון שננקט מחוסר ברירה, רק לאחר שבכל המערכות האחרות יצא נתניהו כשידו על העליונה.
נתניהו ניצח במערכה הציבורית. למרות העדויות שצפו ברשת בדבר שחיתות-לכאורה ועל הנעשה בבית ראש הממשלה - הדרישה הציבורית להתפטרותו לא הצליחה לצבור תנופה. החברה הישראלית סובלת ממחלה כרונית של פירוד עדתי על רקע תחושת אפלייה, מחלה שאוכלת בה ויוצרת קרקע פוריה לפוליטיקה של זהויות ובעיקר לטיפוח מכוון של שנאה בין מחנות. תחושת האפלייה טופחה במשך השנים ע"י מפלגות פוליטיות שונות שמצאו דרך להיבנות ממנה. ההגנה העממית על נתניהו נובעת מאותה תגובה אוטומטית של שנאה, שכן נתניהו נחשב כנציג אותנטי של הציבור הנחשב-בעיני-עצמו-כמוחלש (ולמרבה התמיהה גם כאופוזיציה). אפשר להוסיף לזה את האדישות מעוררת-המחשבה שבה בני הדור הצעיר מתייחסים לפרשיות השוחד ולפעילות המחאה סביבם, כאילו הדבר אינו נוגע להם, עובדה המשתקפת בהרכב הגילאי המבוגר של מפגיני רוטשילד.
נתניהו ניצח במערכה הפוליטית. הוא הצליח ליצור קואליציה ימנית שנראית (בינתיים) יציבה ועמידה לסערה סביב פרשיות השוחד. יציבותה של הקואליציה נובעת מאינטרסים של כל אחד ממרכיביה להישאר בשלטון ויהי-מה, אם בגלל מה שהמשך קיומה של הקואליציה מאפשר להם (ימין, חרדים) ואם בגלל הצורך להילחם במחוגי השעון כדי להוכיח הישגים לפני מועד הבחירות ("כולנו"). וכך, אין אף פלג מהקואליציה שמוכן להפיל את הממשלה או למצער לדרוש מנתניהו לפרוש (או להכריז על נבצרות) ולאפשר למנהיג אחר ממפלגתו לקחת את מקומו. הליכוד עצמו ריק ממתחרים ראויים, פרי מהלכים של נתניהו שהפכו אותו לשליט יחיד במפלגתו והחליפו את שורות המנהיגים בנאמנים נעדרי שיעור-קומה. ליתר ביטחון הוא גם מינה שורה של שומרי-סף מטעמו כדי לצמצם ככל האפשר סיכון של יציאה כנגדו.
נתניהו ניצח במערכה התקשורתית. זה לא קרה מעצמו: בראש גופי התקשורת עומדים בעלי הון, והוא טרח לקשור אותם אליו בסידרת עיסקאות כדי ליצור לעצמו תקשורת תומכת. לשם כך הוא אפילו מינה את עצמו לשר התקשורת ודרש ממפלגות הקואליציה לחתום על הסכם השולל מהם את הזכות להתנגד לרפורמות שהוא יוזם בתחום התקשורת, לשם כך הוא לחם לסגירתם (או לסירוסם) של ערוצי טלוויזיה שזוהו כבעלי קו עצמאי, ולפני הכל הוא פעל להקמת עיתון יומי פרטי שתפקידו לשמש לו שופר אישי. מעבר לכל אלו, זהו ראש הממשלה הראשון בישראל שאיננו מתראיין בגופי התקשורת אלא משגר הודעות מוקלטות מראש ועוקף את המראיינים באמצעות סרטונים המופצים ברשתות החברתיות.
בלית ברירה, נותרה לנו רק המערכה המשפטית. צריך לזכור שני דברים לגביה: האחד - היא פועלת לאט, ובשלבים מדודים. היא מחייבת הערכת המימצאים בפרקליטות, החלטה על הגשת כתבי אישום, שימוע, הגשת כתבי אישום, משפט, פסק דין ואולי ערעור ודיון בערכאה נוספת. לפי הערכות שהועלו בתקשורת, גם אם יוגשו כתבי אישום זה יקרה רק במחצית הראשונה של 2019. כל זאת אלא אם יחולו שינויים בלתי צפויים בעלילה קודם לכן.
אבל יש גם דבר שני שיש לזכור לגבי מערכה משפטית: תוצאתה אינה ידועה. מערכות משפטיות שנוהלו כנגד אריאל שרון ואביגדור ליברמן הסתיימו בהחלטה על סגירת תיקים, והמערכה המשפטית כנגד אולמרט הניבה בסה"כ תוצאות שוליות (יחסית לאישומים). לכן, גם אם המערכה תסתיים בהרשעה - מדובר בלוח זמנים ארוך ובסיכוי מוגבל. ובינתיים אנחנו נהיה חשופים למערכה ציבורית ופוליטית מתמשכת מצד נתניהו, מערכה שתזיק לחברה הישראלית התפורה תפרים עדינים. וישנה כמובן גם השאלה עד כמה הסיכוי שישראל תיכנס למלחמה בצפון מושפע מהמאבק של נתניהו בהאשמות הפליליות נגדו.
ויש דבר חשוב יותר מנתניהו. החברה הישראלית חולה: התפרים שמחברים אותה נחלשים. מחנה הימין האידיאולוגי מושך אותה לכיוון שיכול להביא לא רק לעימות אלים נוסף עם העולם הערבי אלא גם למלחמת אזרחים בתוך ישראל על רקע פילוג לגבי מטרות המלחמה והנחיצות בה. המחנה הדתי, מצידו, מנצל סיטואציה פוליטית זמנית להדתה ולכפייה דתית בתחומים הולכים ורבים, תוך ערעור היסודות הדמוקרטיים לצורך הדגשת האופי היהודי (הדתי) של המדינה. ההתפתחות הכלכלית בדור האחרון פועלת כצנטריפוגה המגדילה את אי-השיוויון בחברה: השכבות המוחלשות-כלכלית אינן מצליחות להתמודד עם המציאות הכלכלית המשתנה, והן שוקעות בהדרגה בעולם חסר-תוחלת, עם סיכוי הולך ופוחת להגיע לרווחה כלכלית ולבעלות על דיור ועם מצוקה פנסיונית עתידית שהולכת ומתחוורת; מנגד, שכבה מבוססת ומקושרת ממשיכה לצבור הון מוגזם ולהשיג שיפור בלתי מוצדק של רמת החיים. אוכלוסייה חרדית הגדלה במהירות (לפי תחזיות הלמ"ס תהווה אוכלוסייה זו כשליש מתושבי ישראל בתוך חמישה עשורים) מנצלת את החולשה הפוליטית של ישראל ליצירת תופעה המונית של פרזיטיות כלכלית ונחשלות תרבותית וכלכלית ע"י ניצול כוח פוליטי לסחיטת הטבות כלכליות. וברקע כל זה, גופים עסקיים צמחו למפלצות המנצלות את כוחן לסחיטה מונופוליסטית של החברה, ועדי עובדים גדולים הופכים לבדיחה עצובה את הרעיון הסוציאליסטי של הגנה על זכויות העובדים וסוחטים תנאי שכר ופנסיה מוגזמים ע"י השתלטות על מונופולים ושירותים ציבוריים, והשחיתות השלטונית עולה ופורחת. לכן אני מוצא שההתעסקות הציבורית עם נתניהו היא מוגזמת. יש לאפשר למערכה המשפטית למצות את עצמה, אבל בכך לא תבוא גאולה לישראל: נתניהו הוא בסה"כ חיידק שהתיישב על גוף מוחלש. מה שצריך הוא לחזק את הגוף. לשם כך דרושה מדיניות חברתית פותרת-בעיות, מלכדת, נותנת תקווה - לא מדיניות של סיסמאות, לא דירות בזול, לא מבצעי נטו-כחלון או "מע"מ אפס".